Barbara Tesařová "> Zoo Liberec chystá v únoru vypsat soutěžní dialog na architektonicko-krajinářskou studii, která přinese podobu rozvoje Údolí ohrožené divočiny - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zoo-liberec-chysta-v-unoru-vypsat-soutezni-dialog-na-architektonicko-krajinarskou-studii-ktera-prinese-podobu-rozvoje-udoli
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Zoo Liberec: Zoo Liberec chystá v únoru vypsat soutěžní dialog na architektonicko-krajinářskou studii, která přinese podobu rozvoje Údolí ohrožené divočiny

21. ledna 2024 | Zoo Liberec
Autor: Barbara Tesařová, tel: 778 717 788
S příchodem nového roku se liberecká zoo chystá vypsat očekávaný soutěžní dialog na vytvoření architektonicko-krajinářské studie nového rozvojového území o rozloze téměř 13 ha, které nese název Údolí ohrožené divočiny. Tzv. Studie masterplanu přinese plán budoucího rozvoje zoo na tomto novém území, jeho propojení se stávajícím areálem a současně upřesní i možnou etapizaci výstavby. Úkolem pro uchazeče je také připravit koncept expozice tygrů ussurijských a jeho zasazení do krajiny.

„Zoologickou zahradu jsme převzali před dvěma lety. Od té doby, společně s kolegy ze zahrady, intenzivně pracujeme na plánování jednotlivých investic. Týká se to jak rekonstrukcí pavilonů ve stávající části zahrady, Lidových sadů a Dětského koutku, tak také rozvojových ploch. Některé menší věci už mohou lidé vidět, u některých, jako třeba pavilon žiraf nebo hudební kulturní centrum Lidové sady, jsme už blízko realizaci. Uvědomujeme si, že rozvojové plochy a stávající zahrada musí tvořit dobře fungující celek. Proto jdeme v prvním kroku nejprve cestou studie masterplanu“, říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Tygr, medvěd, vlci, sněžní levharti, draví ptáci a chladnomilné druhy opic i kopytníků by se měli stát obyvateli nového rozvojového území liberecké zoologické zahrady, které zoo získala do správy za účelem svého rozšíření v roce 2022 od města Liberec. Území o rozloze téměř 13 hektarů se rozkládá v do té doby nevyužívaném zalesněném údolí za Sovovou ulicí a spadá do něj i bývalý přírodní amfiteátr. Vizualizovanou ideu o tom, jak bude Údolí ohrožené divočiny vypadat, přinese Studie masterplanu, na který Zoo Liberec ve spolupráci se svým zřizovatelem Libereckým krajem a za podpory Statutárního města Liberec již brzy vyhlásí soutěžní dialog. „Momentálně jsme ve fázi potvrzení regulérnosti soutěžních podmínek ze strany České komory architektů, které jsme obdrželi 4. ledna, a čekáme na souhlas a schválení znění zadávacích podmínek v orgánech Libereckého kraje. Počítáme ale s tím, že nejpozději v únoru tohoto roku soutěžní dialog budeme moci vyhlásit,“ říká projektová manažerka zoo, Lenka Čápová. Předpokládaným výstupem jsou minimálně 3, maximálně 5 studií rozvoje nového území, včetně konceptu expozice tygrů ussurijských. S vítězem bude uzavřena smlouva na následné dodělání masterplanu a vytvoření projektové dokumentace k pěti projektům zahrnutým do 1. etapy rozvoje Údolí ohrožené divočiny, které zahrnují vytvoření expozice pro tygry, kompletní cestní síť a zasíťování areálu, propojení obou zahrad a oplocení nového areálu. O vítězi rozhodne porota složená z nezávislých i závislých členů (seznam členů viz níže).

„Pevně doufám, že šance podílet se na rozvoji a budoucí podobě zoologické zahrady bude pro architekty lákavá a do soutěžního dialogu se přihlásí co nejvíce zkušených a kreativních odborníků. Velice se těším na všechny výstupy a věřím, že se podaří vybrat ten nejvhodnější s ohledem na návštěvníky, naše zaměstnance, ale především na ohrožené druhy zvířat, které v tomto území najdou svůj nový domov. Nový prostor by měl v návštěvnících vzbuzovat pocit, že my všichni (zvířata i lidé) jsme součástí jednoho světa, a vše co se děje zvířatům, děje se i nám. Pocit sounáležitosti a sdíleného světa je nezbytný pro dosažení poslání zoologických zahrad – ochranu biodiverzity, tedy ochranu různorodosti života na Zemi, ochranu divokých zvířat a divoké přírody,“ dodává Nejedlo.

Důvodem, který zoologickou zahradu Liberec ke snahám o rozšíření vedl, byla především novelizace zákona na ochranu zvířat proti týrání a navazující vyhlášky o podmínkách chovu volně žijících zvířat v lidské péči. Ta výrazně změnila a zpřísnila tyto podmínky pro chov řady druhů zvířat a některé ze stávajících výběhů nebudou nově stanovené parametry splňovat. „Ocitli jsme se na pomyslném rozhraní. Buď můžeme jít nadále cestou snižování počtu chovaných druhů a vzdát se chovu prostorově náročnějších, ale zato návštěvnicky atraktivních ohrožených druhů, nebo jsme mohli usilovat o rozšíření stávajícího areálu. Dosud jsme zpřísňování norem na chov ohrožených druhů v lidské péči řešili snižováním počtů zvířat a spojováním výběhů. To ale nemůžeme dělat do nekonečna“, vysvětluje ředitel. V minulých letech liberecká zoo z prostorových důvodů už skončila například s chovem nosorožců, orangutanů či gepardů.

Porota:
Řádní členové – nezávislá část
Ing. Štěpánka Endrle – krajinářská architektura (A.3), č. autorizace ČKA 03543, předsedkyně poroty
Ing.arch. Vladimír Balda – obor architektura (A.1), č. autorizace ČKA 03702
Ing. arch. Jiří Plašil– autorizace se všeobecnou působností (A.0), č. autorizace ČKA 01603

Řádní členové – závislá část
Ing. Květa Vinklátová – Liberecký kraj, náměstkyně hejtmana resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Ing. Jaroslav Zámečník – Statutární město Liberec, primátor

Náhradníci řádných členů – nezávislá část
Ing. Markéta Veličková – krajinářská architektura (A.3), č. autorizace ČKA 03491
Ing. arch. Petr Štefek – architekt, č. autorizace ČKA 03605

Náhradníci řádných členů – závislá část
Ing. Jan Sviták – Liberecký kraj
PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D. – Statutární město Liberec

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist