Barbara Tesařová "> Zoo Liberec nově učí žáky i na univerzitě v Liberci. Vede tam předmět „Environmentální výchova na základních školách“ - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zoo-liberec-nove-uci-zaky-i-na-univerzite-v-liberci.vede-tam-predmet-environmentalni-vychova-na-zakladnich-skolach
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Zoo Liberec: Zoo Liberec nově učí žáky i na univerzitě v Liberci. Vede tam předmět „Environmentální výchova na základních školách“

12. června 2024 | Zoo Liberec
Autor: Barbara Tesařová, tel: 778 717 788
Zoo Liberec se svým Střediskem ekologické výchovy DIVIZNA rozšířila své působení i na pole Technické univerzity v Liberci, kde nově založila a vede předmět s názvem Environmentální výchova na základních školách. Předmět již pilotně proběhl v právě končícím letním a na základě dobrých zkušeností i ohlasu studentů plánuje zoo ve spolupráci s TUL s jeho realizací pokračovat i v dalších letech.

Vzdělávání veřejnosti je vedle záchrany ohrožených druhů dalším důležitým posláním moderních zoologických zahrad. Povinnost realizace osvětových aktivit je dokonce jednou z podmínek k získání licence a statutu zoo. Zoo Liberec patří v této oblasti k jedné z nejaktivnějších českých zoologických zahrad a branami jejího Střediska ekologické výchovy DIVIZNA (SEV SEVIZNA) ročně projde téměř 7000 dětí. Nyní navíc spojila síly s Technickou univerzitou v Liberci, kde vede zbrusu nový předmět s názvem Environmentální výchova na základních školách.

„Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) na ZŠ a SŠ je řešena zvláštními předpisy, které předpokládají přítomnost samostatné osoby (učitele/učitelky) zodpovědné za tento segment výuky, za toto průřezové téma RVP. Tzv. koordinátoři EVVO musí být přítomni na každé škole, tomu však neodpovídá výuka v pedagogických programech učitelství na FP TUL,“ vysvětluje vedoucí SEV DIVIZNA a zároveň hlavní strůjce předmětu Aleš Kočí. Technická univerzita v Liberci proto oslovila organizace zabývající se EVVO, aby pomohli vytvořit nový předmět v bakalářském stupni „Učitelství přírodopisu pro druhý stupeň ZŠ“ a programu „Ochrany přírody“. Na přípravě se podílel kromě SEV DIVIZNA Liberec podílel také STŘEVLÍK p. o. i několik dalších organizací.

Hlavním cílem tohoto nového studijního předmětu je především zvýšit kvalitu připravenosti budoucích pedagogů v oblasti environmentální výchovy. „Věříme, že jeho o výuky povede k lepšímu pochopení EVVO nejen budoucími učiteli přírodopisu, ale i pracovníky v ochraně přírody, a tím zabezpečí dostatečně kvalifikované odborníky, kteří se mohou potenciálně stát koordinátory EVVO na ZŠ nebo osvětovými pracovníky chráněných území či národních parků,“ říká vedoucí SEV DIVIZNA a zároveň hlavní strůjce předmětu Aleš Kočí.
Předmět pilotně proběhl již v tomto letním semestru v rozsahu 4 hodin týdně (14 bloků) a zoo počítá, že bude s jeho realizací pokračovat ve spolupráci s TUL i v dalších letech.

„V našich lekcích jsme se zaměřili především na představení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jako komplexní, legislativně zakotvené součásti vzdělávacího procesu na základních a středních školách. V rámci předmětu studenty také seznamujeme s legislativními a kurikulárními dokumenty a specifikami školského systému, veřejné správy, samosprávy i ekocenter. V praktické části předmětu si pak na konkrétních případech ukazujeme principy a metody vhodné pro environmentální výchovu a pracujeme s našimi již osvědčenými výukovými programy, které v SEV DIVIZNA dlouhodobě pro děti realizujeme,“ doplňuje Kočí.
Barbara Tesařová, tel: 778 717 788
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist