https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zprava-o-cizorodych-latkach-v-potravnich-retezcich-za-rok-2018-k-extremnim-nalezum-nedochazi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MZe ČR: Zpráva o cizorodých látkách v potravních řetězcích za rok 2018: K extrémním nálezům nedochází

19. září 2019 | MZe ČR
Autor: Vojtěch Bílý
Ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými znečišťujícími látkami poskytuje každoroční sledování cizorodých látek v potravních řetězcích. Podle zprávy o výsledcích tohoto sledování a vyhodnocování za rok 2018 nedochází k extrémním nálezům zatížení cizorodými látkami. Podstatná jsou zjištění nálezů reziduí veterinárních léčiv, reziduí zakázaných barviv používaných k léčení nebo prevenci u chovaných ryb a ojedinělý záchyt polychlorovaných bifenylů (PCB) v mase prasat a skotu v chovech.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce loni v rámci monitoringu cizorodých látek odebrala a analyzovala 2 007 vzorků. U 22 z nich byl překročen maximální limit, což představuje z celkového počtu odebraných vzorků 1,1 % nevyhovujících. Oproti roku 2017 se počet vzorků s nadlimitním nálezem zvýšil zhruba o polovinu.

Celkem 90 341 vyšetření udělala v uplynulém roce Státní veterinární správa (SVS). Nevyhovující nálezy tvořily 0,16 %, což je oproti roku 2017 mírné zvýšení (0,11 %). Důvodem zvýšeného počtu vyšetření bylo především zvýšení počtu vzorků hospodářských zvířat, chovaných ryb a hotových potravinářských výrobků odebíraných u výrobců a v místech určení. Vzhledem k relativně nízkému procentu záchytu nevyhovujících výsledků lze hodnotit zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu z pohledu obsahu cizorodých látek nadále za příznivou. Důležitým zjištěním jsou průkazy nadlimitních koncentrací reziduí veterinárních léčivých přípravků, především antimikrobik u hospodářských zvířat a důkazy používání nepovolených látek (malachitová zeleň) k léčení nebo prevenci onemocnění u chovaných ryb, zvláště pstruhů. Příznivě lze hodnotit to, že v loňském roce nebyly zaznamenány žádné nové chovy skotu a prasat s kontaminací zvířat polychlorovanými bifenyly (PCB). Ke zlepšení stavu v chovech skotu a prasat z hlediska sanace stájí a odstranění starých nátěrů s obsahem PCB přispěla významně důsledná kontrola a rozsáhlá informační kampaň vedená SVS.

Pracovníci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského odebrali a vyhodnotili v loňském roce 771 vzorků krmiv. Nevyhovovalo 20 vzorků (2,6 %), z tohoto bylo 7 krmiv nejakostních, 3 krmiva se závažnou nejakostí více deklarovaných parametrů, 1 krmivo falšované, 3 krmiva s nevyhovujícím obsahem reziduí. Bylo také zjištěno 6 vzorků krmiv s ohroženou bezpečností, které byly neprodleně staženy z trhu. V roce 2017 kontrole nevyhovělo 3,1 % vzorků krmiv, takže v roce 2018 výskyt nevyhovujících vzorků mírně klesl.

Na monitoringu se podílel i Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP), Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV) a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM).

Celá Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2018 je dostupná zde:
http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/monitoring-cizorodych-latek-v-potravnich.html

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist