https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zprirodnovani-drobnych-vodnich-toku-dostalo-zelenou
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Strana zelených: Zpřírodňování drobných vodních toků dostalo zelenou

9. prosince 2020 | Strana zelených
Senátor za Zelené Petr Orel uspěl se svým pozměňovacím návrhem k novele vodního zákona nejprve v Senátu a následně i v Poslanecké sněmovně. Bude tak mj. administrativně výrazně zjednodušeno odstraňování starých nefunkčních betonových koryt u drobných vodních děl, kterými se dříve napřimovaly potoky a řeky. Pokud budeme využívat těchto možností, u desítek tisíc kilometrů malých vodních toků bude probíhat postupné zpřírodňování (tzv. renaturace), což zásadně ozdraví naši krajinu, zvýší se její schopnost zadržování vody a přispěje to k adaptaci na změny klimatu.

Platné zákony totiž nevytváří dostatečné podmínky pro to, aby takováto opatření mohla probíhat v rozsahu, který by odpovídal potřebám zlepšování vodních poměrů v krajině. Souvisí to s obrovskou administrativou, byrokracií, zpracováním projektových dokumentací a složitým vodoprávním řízením.

„Podařilo se zásadním způsobem podpořit zpřírodňování (renaturaci) nevhodně upravených koryt drobných vodních toků ve volné krajině a odbourat, či podstatně snížit byrokracii s tím spojenou. Správci vodních toků jsou tak zbaveni zbytečné povinnosti vlastníků vodních děl k údržbě a opakované obnově starých, dožitých a již neúčelných úprav. Ve svém důsledku to tak přispěje k adaptaci na změnu klimatu a snížení zranitelnosti české krajiny, a to využitím přírodních systémů, které dokáží extrémním klimatickým jevům dobře odolávat. Považuji to za velký úspěch,“ říká Petr Orel, senátor za Stranu zelených.

Vlastníkům vodních děl to uleví od mnohdy zbytečných povinností k údržbě a opakované obnově starých, dožitých, přežitých úprav vodních toků, které probíhaly především v 70., 80., 90. letech minulého století.

Realizace revitalizací větších vodních toků v posledních letech můžeme počítat „na prstech jedné ruky”, rozhodně markantně nezlepšují vodní „kondici” naší krajiny. Proto úpravy drobných vodních toků představují možnosti, jak ušetřit i finanční prostředky správcům povodí a výrazně přispět ke zlepšení vodního režimu v krajině.
Projednávání v Senátu parlamentu ČR

Návrh zákona byl v Senátu „na stole” 20. října 2020. Ačkoli hlavní agendou senátora Petra Orla je legislativa projednávaná na úrovni Evropské unie, neboť je členem (a také místopředsedou) Výboru pro záležitosti EU, chopil se v tomto případě úprav i naší legislativy. K předmětným pozměňovacím návrhům k novele zákona o vodách získal kladná stanoviska správců vodních toků, Ministerstva životního prostředí i Ministerstva zemědělství. Pro své návrhy získal podporu senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Stálé komise Senátu VODA – SUCHO. Plénum Senátu téměř jednohlasně podpořilo tyto pozměňovací návrhy 3. listopadu t.r., načež 1. prosince t.r. v Poslanecké sněmovně sen. Orel zdůvodňoval pozměňovací návrhy postoupené Senátem, které poslanci a poslankyně schválili 147 hlasy ze 174 přítomných. Tento návrh nepodpořil celý klub ODS.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist