https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/anketa-ekolistu-podle-realistu-musi-s-trvalym-ulozistem-jaderneho-odpadu-vyslovit-souhlas-dana-obec
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Anketa Ekolistu: Podle Realistů musí s trvalým úložištěm jaderného odpadu vyslovit souhlas daná obec

29.9.2017 01:12 | PRAHA (Ekolist.cz)
Podle Realistů je hlavní příčinou silový postup státu na straně jedné a emotivně laděné protiargumenty na straně druhé, což ústí do stavu, kdy není k dispozici ani po mnohaletých plánech na nalezení nějaké lokality pro úložiště žádný závěr. Ilustrační snímek.
Podle Realistů je hlavní příčinou silový postup státu na straně jedné a emotivně laděné protiargumenty na straně druhé, což ústí do stavu, kdy není k dispozici ani po mnohaletých plánech na nalezení nějaké lokality pro úložiště žádný závěr. Ilustrační snímek.
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | SÚRAO
Redakce Ekolistu oslovila všechny politické strany a hnutí, která kandidují do Poslanecké sněmovny, s krátkou anketou. Zde si můžete přečíst odpovědi Realisté. Její volební program je zde.
 

1. Letos byla schválena úprava stavebního zákona, která podle odborníků a neziskových organizací povede k vyloučení veřejnosti z povolovacích řízení. Jste s touto novou úpravou spokojeni, nebo se pokusíte vrátit původní stav?

Realisté podporují maximálně možnou decentralizaci kompetencí na lokální (místní úroveň), tedy také rozhodování o lokálních rozvojových plánech a stavebních aktivitách. Současnou novelizovanou úpravu nepovažují Realisté za optimální, připomínáme ale, že možnost účasti neziskových organizací na povolovacích procesech je i v této úpravě zachována, a to na začátku procesů, ne ale v následném průběhu. Lze diskutovat o tom, jaké občanské iniciativy mají do rozhodovacích procesů vstupovat, jsme ale přesvědčeni, že po konsenzu týkající se realizace příslušných stavebních (a dalších) záměrů není možné tyto záměry oddalovat opakovaným prověřováním, audity atd.

2. Jak se zdá, proces hledání trvalého úložiště jaderného odpadu nepostupuje nijak hladce. Máte představu, jak by se měla tato situace vyřešit?

Podle Realistů je hlavní příčinou silový postup státu na straně jedné a emotivně laděné protiargumenty na straně druhé, což ústí do stavu, kdy není k dispozici ani po mnohaletých plánech na nalezení nějaké lokality pro úložiště žádný závěr. Je zcela zřejmé, že s existencí takové lokality na svém území musí vyslovit svůj souhlas příslušné obce (obec), avšak na základě racionálních argumentů a výčtu pozitiv a negativ z takového kroku vyplývajících. Pozitiva ve prospěch obce (například zlepšení služeb či infrastruktury v lokalitě) musí být pro obec akceptovatelná a přínosná.

3. Velkým tématem posledních let je zemědělská půda, její úbytek kvůli erozím či úbytek její kvality kvůli nešetrnému hospodaření. Budete se tématu ochrany zemědělské půdy věnovat? Co konkrétně chcete prosadit?

Téma krajiny, zlepšení stavu půdy a zvýšení její retenční schopnost a ochrana zdrojů vody patří mezi prioritní témata Realistů. Výčet opatření, která chtějí Realisté prosadit a podporovat, je velmi široký, mezi zásadní patří zmenšení současných velkých nepřerušovaných ploch polí prostřednictvím krajinných prvků, jejichž tvorba a údržba by měla být podporována vyšší sazbou dotace než SAPS, cílený návrat drobných vodních ploch do krajiny (rybníky, mokřady) spolu se zjednodušením zákonů (např. stavebního) tak, aby tyto plochy bylo snadné budovat, přenastavením zemědělských dotací ve prospěch zemědělců „z místa“ na bázi rodinných farem, které mají přirozeně odpovědnější vztah k obdělávané půdě atd.

4. V souvislosti se snahou zadržet vodu v krajině se hovoří i o možnosti vystavět nové přehrady. Je to podle vás vhodné řešení? Kde by podle vás mohli nové přehrady vzniknout?

Realisté považují stavbu nových přehrad za poslední možné řešení nedostatku vody - tedy nejsou příznivci přehrad, ale nějakou jejich výstavbu do budoucnosti nevylučují. Pokud se týká stávajících plánů, pak dle Realistů není problém s výstavbou nádrží Senomaty a Šanov, který jsou v praxi spíše většími rybníky, stejně tak není již podle Realistů možné zastavit práce na přehradě Nové Heřminovy. Realisté jsou kategoricky proti uvažované přehradě na Berounce, stejně tak jako jsou proti plánované přehradě Pěčín, mimo jiné proto, že v tomto případě, stejně tak jako v případě další uvažované přehrady Kryry, by byla tato stavba doprovázena ještě nutností vybudovat několik desítek kilometrů dlouhých přivaděčů vody do vodohospodářských sítí.

5. Pokud se v budoucím volebním období bude rozhodovat o dostavbě českých jaderných elektráren, podpoříte ji?

Ano.

6. Co je podle vás největší ekologický problém Česka? A jak chcete přispět k jeho řešení?

Zcela nepochybně je to již výše zmíněný stav naší krajiny, dostupnost a kvalita zdrojů vody a obecně potřeba přizpůsobit se stále četnějším extrémním projevům počasí. Kromě výše zmiňovaného přenastavení zemědělských dotací je nutné minimalizovat pokrývání půdy neprostupnými povrchy (beton, asfalt), změnit zásady územního plánování tak, aby reálně došlo k naplnění principu stavební uzávěry v aktivních záplavových oblastech, v oblasti lesního hospodaření je třeba zvýšit podíl výběrové těžby na úkor plošného kácení, v průmyslové oblasti zvýšit využití brownfieldů či na trhu zvýšit podíl produktů z recyklací, ale zároveň tyto produkty daňově zvýhodnit tak, aby byly cenově konkurenceschopné.

7. Kdo by podle Vás měl být příštím ministrem životního prostředí a proč?

To je věcí politické dohody stran, které uspějí ve volbách.


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist