https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2016-zasadni-jsou-v-jihomoravskem-kraji-zasady-uzemniho-rozvoje-a-sucho
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2016: Zásadní jsou v Jihomoravském kraji Zásady územního rozvoje a sucho

5.10.2016 01:24 | PRAHA (Ekolist.cz)
Nedostavěná dálniční síť v Jihomoravském kraji čeká na schválení Zásad územního rozvoje. Na snímku dálnice D52.
Nedostavěná dálniční síť v Jihomoravském kraji čeká na schválení Zásad územního rozvoje. Na snímku dálnice D52.
V Jihomoravském kraji bylo letos ke krajským volbám podáno celkem 21 kandidátních listin. K tématu životního prostředí, které tu ještě v roce 2012 nepatřilo mezi právě nejprůraznější, se tu nyní určitým způsobem vymezuje většina politických stran. Při posledních krajských volbách patřila mezi dominantní témata výstavba rychlostních silnic, konkrétně R43, R52 či R55, sucho a povodně. Jaké k těmto tématům kandidáti jednotlivých stran zaujímají stanovisko dnes?
 

Lídr zelených a pirátů Jiří Hlavenka upozorňuje na to, že problematika životního prostředí a potažmo i témata řešená při loňských volbách jsou pořád stěžejní. „Byl bych ale nerad, aby se kvůli nim zapomínalo na další důležitou problematiku (transparentnost, problematika vzdělávání, zdravotních a sociálních služeb například). Ve věci hlavních dopravních tepen s nadregionálním významem se, jak je známo, situace nepohnula: kraj znovu tvrdohlavě prosazuje plán, který minule shodil nejvyšší správní soud, argumentaci soudu se snaží obejít, nikoli vyřešit, tedy odstranit to, co bylo vytýkáno.“ A co soudí o suchu na Moravě? „Půda a voda je další neřešené téma, které se probudí vždy, když udeří sucho a pak ideálně zase na pár let usne. My se domníváme, že tady je skutečně za pět minut dvanáct, jižní Morava je nejsušší kraj v republice a reálně hrozí, že se půda stane v řadě míst neúrodnou.“

I v ANO mají na silnice jihomoravského kraje názor. Lídr kandidátky Bohuslav Šimek k tomu dodává: „Jak asi víte, tyto silnice jsou poměrně frekventované tahy, které měly ulehčit a urychlit dopravu na Hradec, do Vídně a pak spojení na Přerov. Momentálně je situace taková, že pokud nebudou schváleny zásady územního rozvoje, tak žádná z těchto staveb nebude zahájena, nebo dokončena. Jde o to, že kraj se pořád vymlouvá na všechny ostatní, ale svou práci neodvedl správně a teď se pokusí schválit opět nedopracované zásady územního rozvoje, které jim soud pravděpodobně opět zavrhne.“

Jedním témat Jihomoravského kraje je zadržení vody v krajině. Ilustrační snímek.
Jedním témat Jihomoravského kraje je zadržení vody v krajině. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

A co o těchto tématech soudí ODS, konkrétně pak Markéta Vaňková? „Otázka výstavby výše zmiňovaných silnic patří i nadále mezi naše programové priority. Jedná se o klíčové dopravní stavby, které výrazně napomohou rozvoji celého regionu. A v posledních letech se hrozby v podobě povodní a sucha stávají stále aktuálnějšími. Jedná se o problémy přesahující hranice kraje, ale zejména sucho a nedostatek vody se jižní Moravy dotýkají nejvíce. Tuto problematiku hodláme aktivně řešit, protože na rozdíl od povodní si rizika spjatá se suchem a nedostatkem vody lidé často neuvědomují nebo je podceňují. Dopady povodní jsou viditelné okamžitě, zatímco nedostatku vody v krajině si často všimneme teprve tehdy, neteče-li nám na chalupě voda nebo nemáme čím zalévat.“

„Problematika životního prostředí má pro nás významnou prioritu. Bez kvalitního životního prostředí není možný trvale udržitelný rozvoj Jihomoravského kraje,“ říká Marian Keremidský, kandidát koalice SPD-SPO v kraji. I nadále trvá na realizaci napojení na dálniční rakouský systém, budování obchvatů měst a vesnic. „Bez kvalitní dopravní infrastruktury nebude totiž možný rozvoj kraje v souvislosti s řešením nezaměstnanosti.“ Marek Šlapal z ČSSD říká: „Obecně za největší problém vnímám nutnost zadržení vody v krajině, aby při srážkách neodtékala, ale udržela se v půdě. Ohledně silnic jsem přesvědčen, že je nutné důsledně odlišovat ekologii, jako seriózní vědu o vztazích v přírodě, a aktivistické ekologisty, kteří za ochranu přírody schovávají svoje sobecké zájmy nebo využívají svého odporu ke všemu k vlastnímu politickému zviditelnění.“

Líbí se Vám článek? Přispějete na další?

       

Které téma životního prostředí stojí na okraji, a podle kandidátů je neprávem opomíjené:

Jiří Hlavenka říká, že se mu líbí plán podpory výsadby různorodých ovocných stromů na obecních pozemcích. Ilustrační snímek.
Jiří Hlavenka říká, že se mu líbí plán podpory výsadby různorodých ovocných stromů na obecních pozemcích. Ilustrační snímek.
Foto | Radomír Dohnal / Ekolist.cz

„Ač to není úplně obří a zásadní téma, je opomíjené, často i z důvodů předsudků: je jím podpora drobné, místní biodiverzity v okolí zastavěných oblastí,“ říká Hlavenka (zelení a piráti). „Předsudků v tom, že občané i správa obcí obvykle považuje různé trochu zanedbané kouty, málo udržované staré sady apod. za nežádoucí a snaží se to vyřešit například tím, že se tyto plochy srovnají a vysadí pečlivě sečený trávníček, nejlépe s přešlechtěnými druhy trav zakoupenými v obchodě. Zde je potřeba osvěta i trocha financí - líbí se mně například plán podpory výsadby různorodých ovocných stromů na obecních pozemcích, ale ví se o něm velmi málo a v obcích naráží na předsudky a námitky, které si jistě dovedete představit.“

Markéta Vaňková (ODS) se zase vrací k suchu, kterému podle ní není věnována dostatečná pozornost. „Jeho následky nevidíme hned, ale v dlouhodobém horizontu a sucho bude opravdu velkým problémem. Politici bohužel často nepřemýšlí dál, než je délka jejich čtyřletého funkčního období.“ Bohuslav Šimek (ANO) vidí mezi tématy na okraji zejména odpadové hospodářství. „Velmi málo se řeší nakládání s odpady, ilegální skládkování, ekologické zátěže, brownfieldy a ochrana zdrojů podzemních vod. A bylo by dobré, kdyby se v rámci kraje více prosazovala čistá mobilita ve městech a rozšířil se počet plnicích a nabíjecích stanovišť.“

Jak vysoce si kandidáti jihomoravských voleb cení téma životního prostředí?

Velký vliv na naše životní prostředí má zemědělství
Velký vliv na naše životní prostředí má zemědělství

Hlavenka (zelení a piráti) uvádí svůj názor: „Ochrana životního prostředí je zásadní věcí proto, že chráníme-li jej, chráníme tím sami sebe. Člověk bez zdravého životního prostředí nepřežije; planeta si s tím pak poradí sama. Zdá se mně, že přístup zřejmě většiny lidí k ochraně životního prostředí je takový, že máme přírodní rezervace a tam se to tedy chrání, tím je ochrana přírody vyřešena, a na zbývajících 99 % území pak můžeme řádit jak urvaní z řetězu. Výsledkem je pak naše radostná konzumace výrobků velkého agroprůmyslu, kdy se neptáme, jak byly produkovány, nevyvíjíme žádný tlak na ty, kteří životní prostředí ovlivňují směrem dolů úplně nejvíc.“

V ODS vidí otázky životního prostředí takto: „Náš program nerozlišuje jednotlivá témata dle priorit,“ říká Vaňková. „Jihomoravský kraj vnímáme jako celek a nelze se tedy takto striktně vymezovat. Otázky životního prostředí mají přesah i do ostatních oblastí, proto jsme naše stěžejní programové body sestavili jako komplexní celek opatření.“

A ANO? „Životní prostředí se prolíná hned s několika dalšími body programu, např. s dopravou, zdravotnictvím, sociálními službami a školstvím, takže jedna z priorit to je určitě,“ říká lídr strany Bohuslav Šimek.

ČSSD

ČSSD „spravuje“ Jihomoravský kraj již od voleb v roce 2008. A letos, na rozdíl od většiny krajských odboček tohoto hnutí, neopomněla zařadit do svého programu životní prostředí, a to z deseti témat v pořadí na čtvrté místo. Co ale konkrétně strana, kterou do krajských voleb vede stávající hejtman Michal Hašek, v této oblasti nabízí? Ekologickou výchovu na školách, odpovědné nakládání s odpady, výstavbu kanalizace čističek v menších obcích a péči o vodní zdroje. Zmiňují také, že zařadí „praktická opatření proti povodním a suchu“. Za přinejmenším zajímavý prvek kampaně se dá považovat přání: „Chceme jít příkladem - ve veřejné dopravě budeme preferovat ekologických provoz na zemní plyn a budeme plnit nejpřísnější emisní limity.“

ODS

Jiří Crha, lídr kandidátky jihomoravské ODS, do programu strany neprosadil hlubší pohled na životní prostředí. Pilíře, programové teze a kampaně, zdá se, tuto problematiku nepodchycují. Přinejmenším zajímavým bodem je ale slib, že zrychlí výstavbu i opravy silnic, a to, jak toho chtějí dosáhnout. Například tím, že vyjednají platnost stávajících posouzení EIA a také tím, že zlepší obranu před ideologickými odpůrci staveb.

Pro koalici Strany zelených a pirátů je jedním z hlavních témat brněnské nádraží.
Pro koalici Strany zelených a pirátů je jedním z hlavních témat brněnské nádraží.

Zelení a piráti

Strana zelených a Česká pirátská strana nastupuje v Jihomoravském kraji ve společné koalici. Jejich lídrem je Jiří Hlavenka, a pokud jde o sám volební program, zasahuje do řady oblastí dotýkajících se životního prostředí. Na úrovni územního plánování a rozvoje zmiňují konkrétně, že: „Vyřešíme 16 let trvající stav, kdy JMK nemá, jako jediný kraj v ČR, schválené Zásady územního rozvoje. Budeme vycházet z existující alternativní koncepce, která byla na základě odborných posudků vyhodnocena jako použitelná. V současné době zde dochází k situaci, kdy je porušován zákon vinou víceméně setrvalého překračování prachových a hlukových limitů vlivem provozu (zejména) D1 a dalších komunikací. Bez schválených Zásad územního rozvoje je vyloučeno financování velkých dopravních staveb. Proto tomuto bodu přikládáme zásadní význam.“ Tím ale zdaleka nekončí. „Jedním z hlavních témat kampaně koalice SZ a pirátů pro krajské volby bude téma brněnského nádraží,“ říká Jana Drápalová. „Zelení dlouhodobě prosazují, aby nádraží bylo modernizováno tam, kde může nejlépe sloužit cestujícím, tedy v současné poloze.“ Poměrně konkrétní zůstávají zelení s piráty i v případě boje proti suchu a povodním, které se řadí mezi dominantní témata v kraji.

Popisují, že: „Podpoříme budování zařízení k zadržování vody v krajině, tedy tůně, rybníčky a mokřady. Zavedeme opatření na rozdělování velkých půdních celků (tzv. půdní bloků) na menší s přirozenými hranicemi – liniové výsadby stromů, „zelené pásy“. Myslíme si, že maximální velikost půdního bloku s krajskou podporou by měla být 10 ha. Podpoříme výstavbu čistíren odpadních vod i v menších obcích. Budeme podporovat budování protipovodňových opatření. Tam, kde to bude možné, budeme prosazovat navrácení řek do jejich přirozených meandrujících koryt.“ Mezi další body patří podpora šetrného zemědělství nebo otevírání krajiny lidem. A jak do přírody chtějí dostat lidi? „Podpoříme smysluplný rozvoj cyklostezek, aby je mohla veřejnost používat nejen ke sportu, ale taky jako bezpečnou a ekologickou dopravu. Budeme dbát na čistotu přehrad, řek a dalších vodních ploch, které slouží veřejnosti k letnímu koupání. Budeme rozvíjet šetrnou pěší turistiku v čisté přírodě, lesích a CHKO.“ Program pak uzavírají vizí energeticky úsporného a efektivního kraje. Zelení s piráty prý také rozhodně nepodpoří výstavbu úložiště jaderného odpadu v lokalitě Kraví hora.

Moravané jsou pro vznik CHKO Dolní Morava na soutoku Dyje a Moravy.
Moravané jsou pro vznik CHKO Dolní Morava na soutoku Dyje a Moravy.

Moravané

Obrovským problémem jižní Moravy se stalo sucho i záplavy, píší ve svém obecném programu Moravané. Slibují v něm podporu šetrného zacházení se zemědělskou půdou, uvedení krajiny do stavu, kdy bude přirozeně zadržovat vodu, a budou prý budovat i protipovodňová opatření, ne však za cenu likvidace dalších obcí a ekologicky cenných lokalit. Podporují recyklování komunálních odpadů v maximální možné míře. A také odmítají, aby stát rozhodl o umístění jaderného úložiště na území regionu bez souhlasu jeho občanů. V čele s Ondřejem Hýskem svůj program zacílený na Jihomoravský kraj shrnují ve velice nepřehledné interaktivní mapě kraje. Což je velká škoda, vzhledem k tomu, že svá témata míří do velmi konkrétních lokalit. Nesouhlasí například s plánovanou výstavbou přehrady v místech soutoku Oslavy a Čučuckého potoka u Oslavan, elektrifikaci železniční tratě Brno-Jihlava, úpravou tras MHD v Brně, podporou výstavby železničního uzlu a nádraží v Brně, a jsou pro založení CHKO Dolní Morava v oblasti soutoku Dyje a Moravy (s rozlohou 14 000 hektarů). Právě v této lokalitě pak vystupují proti holosečnému způsobu lesnického hospodaření. Odvolávají se přitom na historii Lichtenštejnů, kteří ochranu přírody a lesní hospodářství uměli skloubit.

Konzervativní strana

To Konzervativní strana je ve svých cílech ve vztahu k životnímu prostředí skromnější. Chtěli by respektovat ochranu přírody jako povinnost, kterou lze ignorovat jen za cenu ohrožení zdraví celé společnosti. Politickým východiskem je prý princip odpovědnosti občanů, obcí, krajů i státu. Což ale také, jak připouští, znamená chápat přírodní prostředí nejen jako estetickou, ale i ekonomickou hodnotu. Také by chtěli podporovat všeobecné povědomí občanů o správných ekologických přístupech. Lídrem strany je Kristina Holíková.

ANO 2011 je pro zasakování vody na místě, kde naprší. Ilustrační snímek.
ANO 2011 je pro zasakování vody na místě, kde naprší. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

ANO 2011

Na dopravní infrastrukturu kraje a jeho napojení na sousední státy naráží ve svém programu také strana ANO, kterou do voleb vede Bohumil Šimek. Péči o životní prostředí se v Jihomoravském kraji věnují poměrně široce, byť ve svých programových prioritách mu nedávají zrovna prioritu. Ústředním tématem jsou povodně a sucha, a okrajově pak třeba nízkoenergetická opatření a projekty na další využívání dešťové vody, či kvalitu ovzduší. Co slibují? „Podpoříme všechny smysluplné projekty na udržení vody v krajině. Vypracujeme metodiku pro povolování vsakování předčištěných odpadních vod. Budeme podporovat zasakování dešťových vod na místě jejich vzniku. Vypracujeme krajskou koncepci ochrany zdrojů pitné vody. Budeme prosazovat propojení jednotlivých vodohospodářských soustav v regionech kvůli zlepšení kvality pitné vody a nezávislosti obcí na jednom jejím zdroji. Budeme podporovat výstavbu nových a modernizaci vodovodních, kanalizačních sítí i čistíren odpadních vod.“ Rádi by se také zasadili o obnovu remízků, mokřadů, rybníků, větrolamů a zachování půdních bloků na svažitých pozemcích. „Zabráníme erozi zemědělské půdy podporou druhové skladby plodin a změnou osevních postupů. Obnovíme závlahové systémy.“ A aby toho nebylo málo, otevírají i téma čisté přepravy osob a materiálu. „Podpoříme čistou mobilitu ve městech. Zvýšíme počty automobilů na CNG, elektromobilů a hybridních automobilů. Rozšíříme síť plnicích a nabíjecích stanovišť. Krajská zařízení donutíme tyto ekologické dopravní prostředky používat.

KDU-ČSL

KDU-ČSL v čele s Romanem Celým se na jihu Moravy počítá mezi strany se stabilní voličskou základnou. I proto je možná škoda, že problematika životního prostředí přímo v jejich programu nefiguruje. Jistě, narazíme tu na programové odbočky u oblastí cestovního ruchu či dopravy, a také v bloku Zemědělství. Právě v něm se zmiňují opatření k podpoře ekologického zemědělství (s cílem zlepšit přirozené vlastnosti půdy a podpořit biodiverzitu), případně pak podporou inovativních projektů, které budou mít za cíl zlepšit kvalitu ovzduší, pitné vody a předcházení výskytu chorob u rostlin, plodin a zvířat.

Kraj 2.0 slibuje vylepšení odpadového hospodářství. Konkrétní kroky, konkrétní harmonogram.
Kraj 2.0 slibuje vylepšení odpadového hospodářství. Konkrétní kroky, konkrétní harmonogram.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

TOP 09 a Žít Brno

Tato koalice jde do krajských voleb s programem nesoucím název Kraj 2.0. a těžko říct, jestli je na mysli jen reinstalace původního systému, nebo úplný restart. Ve čtyřech oblastech, zařazených do oblasti životního prostředí (Proměníme zchátralé oblasti v moderní parky, Zrealizujeme nápady a projekty samotných občanů, Přeměníme odpad na využitelné suroviny, Přivedeme turistický ruch a rozvoj do všech částí kraje) si kladou otázku „Co nás pálí“ a odpovídají programovým prohlášením „Jak to uhasíme?“. Nemůžeme jim ale na rozdíl od jiných politických stran upřít adresnost. Takže například: „V Židlochovicích, kde působí náš kandidát na hejtmana jako starosta, ihned po jeho nástupu přikročili k realizaci projektu separace odpadů v domácnostech. V tento okamžik klesly náklady na svoz odpadů o třetinu, a to mají v Židlochovicích sběrnými nádobami osazenu pouze třetinu domácností. Stejně tak hodláme postupovat na kraji.“ A navrhovaný postup? „Zrevidujeme plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje – 2016, zřídíme poradenství pro přípravu projektů v této oblasti pro obce – 2017, v 85 % institucí zřizovaných JMK zavedeme systém třídění využitelných odpadů (papír, plast, sklo, bioodpad) – 2018, pomůžeme s rozjezdem pilotních projektů pro znovu-využití potenciálního odpadu (oblečení, nábytek atd..) – 2018“. Lídrem strany je Jan Vitula.

Starostové pro Jižní Moravu

Starostové pro Jižní Moravu (lídrem je Martin Maleček) otevírají téma životního prostředí netradičně, a to dobrou zprávou: „Znečištění ovzduší oxidy síry zásadně pokleslo.“ Jenže i za dobrou zprávou tady musí následovat špatná: „Prašnost se daří snižovat málo, stoupá koncentrace nebezpečného benzo-a-pyrenu.“ A dál? „Pijeme vodu, která napadne shůry – jinou nemáme a mít nebudeme. Každý den zmizí v Česku za účelem výstavby 20 ha orné půdy (tj. plocha asi 28 fotbalových hřišť), přitom centimetr ornice se tvoří více než 100 let. Žijeme na dluh. Co nám řeknou děti?“ Co tedy navrhují? Mezi sliby této strany zaznívá jak výstavba obchvatů (aby tranzitní doprava nezatěžovala smogem naše města a vesnice), tak finanční motivace dopravců, aby přešli na CNG elektřinu nebo vodík. I Starostové řeší téma vody v krajině, konkrétně projekty na zvýšení vododržnosti. Slibují také, že ornou půdu budou důsledně bránit v územně-plánovací činnosti. Například bydlení soustředí do stávající zástavby obcí, a firmy budou motivovat k přednostnímu využití starých průmyslových a vojenských areálů (tzv. brownfields).

Starostové pro Jižní Moravu chtějí motivovat dopravce, aby přešli na CNG. Na ilustačním snímku CNG autobusy DP Brno.
Starostové pro Jižní Moravu chtějí motivovat dopravce, aby přešli na CNG. Na ilustačním snímku CNG autobusy DP Brno.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Dopravní podnik města Brna

KSČM

KSČM zahajuje svůj program zvoláním „Za kraj hospodárný, otevřený a přívětivý“. Na úrovni životního prostředí to pak značí využití dotací z EU k přípravě a realizaci projektů v oblasti zlepšování životního prostředí (např. výměna zastaralého zdroje tepla za nový), zkvalitnění odpadového hospodářství (separovaný sběr, skládky, spalovna) nebo pomoc menším obcím a svazkům při budování a rekonstrukcích čističek odpadních vod, kanalizací a výstavbě vodovodů. I komunisté by rádi zadrželi vodu v krajině, podporovali závlahové systémy a pokračovali v realizaci protipovodňových opatření. Krajským lídrem je Ivo Pojezný.

Koalice SPR-RSČ Miroslava Sládka

Nastupuje do krajských voleb v koalici o sestavě: Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka, Patrioti České republiky a HOZK. I když první jmenovaná strana nastupuje do voleb jako s hlavním tématem „Ne ilegální migraci“, naráží i na ostatní „ústřední témata“. O životním prostředí se vyjadřuje například ve smyslu: „Návrat přírodních zdrojů (vody) do vlastnictví obcí a měst Jihomoravského kraje.“ Rádi by také dokončili kvalitní dálniční spojení Brna s Vídní a podporovali model, při kterém by cestování s MHD měli senioři a děti do sedmi let zdarma. Lídrem strany je, jak název napoví, Miroslav Sládek. Koaliční Patrioti se problematice životního prostředí šíře věnují v programu na celorepublikové úrovni.

Koalice SPD a SPO

Podobně pak činí další koalice, a to Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů. Za kraj ji vede Jan Hrnčíř a o životním prostředí se v Otevřeném střednědobém programu můžete dočíst, že budou bojovat za systematické a státem podporované opatření k obnově schopností krajiny zadržovat vodu, například podporou retenční schopností krajiny či obnovou historických vodních děl. Dále budou prosazovat omezení skládkování, podporu třídění využitelných surovin a energetické využití odpadů. Komunální odpad pod kontrolou státu vede také k zamezení neúměrných zisků v odpadovém byznysu.

Svobodní + Soukromníci a NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI…

Strana Svobodných Občanů a Strana Soukromníků České republiky nastupuje do jihomoravských krajských voleb společně. Lídrem je Ing. Petr Pořízek, MBA, který v obsáhlém programu koalice nabízí v sekci Zemědělství a životní prostředí výsadbu nových vinic, sadů a plodin skrze zrušení zbytečné byrokracie, zkvalitnění půdy, budování remízků a větrolamů, kroky zmírňující následky přírodních pohrom a šetrné odpadové hospodářství. „Ačkoliv patří náš kraj mezi nejúrodnější oblasti střední Evropy, naše zemědělství tomu rozhodně neodpovídá. Namísto kvality současné vládní strany podporují kvantitu. Podpora míří pouze velkým producentům, kteří často pěstují plodiny, jež vyčerpávají půdu a jejich přínos je diskutabilní, například řepka a kukuřice.“ Staví se také za to, aby nedocházelo k degradaci půdy, kvůli čemuž pak mají jevy jako sucho či záplavy daleko horší dopady. To Ing. Jan Šalamoun, lídr kandidátky za hnutí NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – RADĚJI PENÍZE PRO NAŠE LIDI, jde ještě dál. „Vzhledem k mému blízkému vztahu k zemědělství a ekologii krajně nesouhlasím s pěstováním geneticky modifikovaných plodin. Tyto snahy naprosto stojí proti zdraví člověka a nejen chovné zvěře. Pokud bude schválena dohoda TIIP s USA, zničí se ochrana českého zemědělství a bude možné tu takové plodiny pěstovat.“

A ticho po pěšině na závěr

Politické strany, které se přímo k tématu životního prostředí jihomoravského kraje v konkrétních či nekonkrétních obrysech nevyjadřují jsou tyto: DSSS (lídr Erik Lamprecht), Volte Pravý Blok (lídr Miroslav Viška), SPR – RSM ČS (lídr Bronislav Urbanec) a Svoboda a Síla (lídr Viktor Lošťák).

Seznam všech kandidujících stran
Strana Volební programKandidáti
Strana zelených&Pirátiprogram kandidáti
SPR – RSČ Miroslava Sládkaprogram kandidáti
Patriotiprogram kandidáti
HOZK-- kandidáti
ČSSDprogram kandidáti
ANO 2011program kandidáti
SPD+SPOprogram kandidáti
ODSprogram kandidáti
KSČMprogram kandidáti
KDU-ČSLprogram kandidáti
TOP 09 + Žít Brnoprogram kandidáti
Starostové pro Jižní Moravuprogram kandidáti
Svobodní + Soukromníciprogram kandidáti
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – RADĚJI PENÍZE PRO NAŠE LIDIprogram kandidáti
DSSS-- kandidáti
Moravanéprogram kandidáti
Konzervativní stranaprogram kandidáti
Koruna česká-- kandidáti
Národní demokracieprogram kandidáti
SPR- RSČMS-- kandidáti
Svoboda a síla-- kandidáti
Úsvit + Blokem proti islamizaciprogram kandidáti
Volte pravý blok-- kandidáti

reklama

 
Radomír Dohnal

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist