https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kvalita-vody-ke-koupani-v-evrope-se-stale-zlepsuje-zjistila-evropska-agentura-pro-zivotni-prostredi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Kvalita vody ke koupání v Evropě se stále zlepšuje, zjistila Evropská agentura pro životní prostředí

24.5.2017 03:31 | PRAHA (Ekolist.cz)
Minimální požadavky na kvalitu vody stanovené předpisy Evropské unie splnilo více než 96 procent lokalit ke koupání.
Minimální požadavky na kvalitu vody stanovené předpisy Evropské unie splnilo více než 96 procent lokalit ke koupání.
Více než 85 evropských lokalit ke koupání, u kterých se sleduje kvalita vody, splnilo v roce 2016 nejpřísnější normy pro „výbornou“ kvalitu vody. Informovala o tom Evropská agentura pro životní prostředí.
 

Podle včera zveřejněné výroční zprávy o kvalitě vody ke koupání tyto vody neobsahovaly téměř žádné znečišťující látky škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. Minimální požadavky na kvalitu vody stanovené předpisy Evropské unie splnilo více než 96 procent lokalit ke koupání.

Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské komise potvrzuje čtyřicetiletý pozitivní trend stále čistější vody na plážích a koupalištích v celé Evropě. Posouzení vychází z analýzy vzorků vody z více než 21 000 pobřežních i vnitrozemských lokalit ke koupání a je dobrým ukazatelem pro výběr nejlepších míst s pravděpodobně nejkvalitnější vody pro nadcházející léto. U odebraných vzorků vody ke koupání se zjišťuje, zda nejsou kontaminovány fekáliemi z odpadních vod z kanalizace nebo chovu hospodářských zvířat.

V posledních letech se naprostá většina koupališť v Evropě může pochlubit dobrou kvalitou vody. V roce 2016 splňovalo minimální požadavky na „přijatelnou“ kvalitu vody stanovené směrnicí EU o vodách ke koupání 96,3 % lokalit, což je ve srovnání s rokem 2015, kdy tyto požadavky splňovalo 96,1 % míst, mírný vzestup. Více než 85 % (85,5) lokalit ke koupání splnilo nejpřísnější normy pro „výbornou“ kvalitu vody, což je ve srovnání s 84,4 % v roce 2015 rovněž o něco více.V roce 2016 bylo 1,5 % (1,4 % v zemích EU) lokalit ke koupání označeno za „nevyhovující“. Mezi koupacími sezónami 2015 a 2016 se absolutní počet vod ke koupání klasifikovaných jako „nevyhovující“ snížil z 383 na 318 (v zemích EU z 349 míst na 302). Největší počet lokalit ke koupání s nevyhovující kvalitou vody byl zjištěn v Itálii (100 lokalit, tj. 1,8 %), ve Francii (82 lokalit, tj. 2,4 %) a ve Španělsku (39 lokalit, tj. 1,8 %).

Zpráva se zabývá lokalitami ke koupání v celé EU, Albánii a Švýcarsku. Evropské vody ke koupání jsou mnohem čistší než před čtyřiceti lety, kdy se do vody vypouštělo velké množství nevyčištěné nebo částečně vyčištěné komunální a průmyslové odpadní vody. Společně se zprávou zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí i aktualizovanou interaktivní mapu, jež ukazuje stav vody v konkrétních lokalitách.

Fekální znečištění vod nadále představuje rizika pro lidské zdraví, zejména jsou-li znečištěny vody využívané ke koupání. Koupání na kontaminované pláži nebo v kontaminovaném jezeře může mít za následek různá onemocnění. Hlavními zdroji znečištění jsou odpadní vody z kanalizace a odvádění vody z hospodářství a zemědělských půd. Míra znečištění se zvyšuje při silných deštích a záplavách, kdy dochází k přeplnění kanalizačního systému a znečištěná drenážní voda se dostává do řek a moří.

Legislativa stanoví, kdy lze kvalitu vody ke koupání klasifikovat jako výbornou, dobrou, přijatelnou nebo nevyhovující, a to v závislosti na zjištěné míře znečištění fekálními bakteriemi. V případech, kdy je voda klasifikována jako nevyhovující, by členské státy měly přijmout určitá opatření, jako je zákaz koupání nebo oznámení, které koupání nedoporučuje, přičemž by měly veřejnost informovat a přijmout vhodná nápravná opatření.

Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist