https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-nesouhlasi-s-navrhem-energeticke-koncepce-z-dilny-mpo
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

MŽP nesouhlasí s návrhem energetické koncepce z dílny MPO

10.11.2009 17:16 | PRAHA (Ekolist.cz)
V říjnu ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský představil aktualizaci Státní energetické koncepce. MPO navrhuje mimo jiné podporu jádra a prolomení limitů těžby uhlí. Ministerstvo životního prostředí v rámci připomínkového řízení odmítá vizi energetiky, která je spojená s tvorbou jaderného odpadu a s bouráním měst.
 

Návrh MPO ve zkratce:

Návrh ministerstva průmyslu a obchodu počítá s rozvojem jaderné energetiky – v roce 2050 by z ní měla být celá čtvrtina vyrobené energie. S tím souvisí podpora těžby a zpracování uranu. Důraz má být kladen i na energii z uhlí. Územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách navrhuje MPO zrušit jako nekoncepční prvek. Z obnovitelných zdrojů energie má v roce 2050 být 15 energie s tím, že důraz bude kladen biomasu a lokální výrobu tepla. Návrh uvažuje, že do roku 2050 se sníží emise CO2 o 50 % oproti roku 1990.
Podrobnější informace lze číst v článku MPO navrhuje prolomit limity těžby hnědého uhlí a podpořit jádro z října 2009 nebo přímo z návrhu aktualizace, jak jej předložilo MPO.

Návrh MPO je aktuálně v připomínkovacím řízení. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v rámci připomínkového řízení vyjádřilo nesouhlas s několika body návrhu. Text připomínek má redakce Ekolistu.cz k dispozici.

MŽP návrhu vytýká to, že zakonzervuje českou energetiku v její současné zranitelnosti tím, že podpoří další centralizaci. MŽP kritizuje i orientaci na řešení energetických problému pomocí zvyšování výroby. Podle MŽP jde návrh koncepce na ruku velkým energetickým a těžařským společnostem. „Pro Ministerstvo životního prostředí je nepřijatelné bourat města a obce, vysídlit jejich obyvatele, dále degradovat krajinu a životní prostředí občanů těžbou uhlí a uranu nebo vytvářet vysoce radioaktivní odpad pouze proto, abychom o několik desetiletí prodloužili silný proexportní charakter české elektroenergetiky,“ stojí v úvodu třináctistránkového dokumentu. Ten dále obsahuje výčet z pohledu MŽP vážných připomínek.

Podle MŽP je návrh koncepce v rozporu s principy trvalé udržitelnosti, chybí vazba na koncepce ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší a využívání nerostných surovin. Některé body jsou prý v rozporu s platnou Surovinovou politikou státu. Návrhu chybí variantní řešení a posouzení jejich silných a slabých stránek. Vize snížení emisí skleníkových plynů je podle MŽP nedostatečné. Ministerstvo také nesouhlasí se zrušením územních limitů těžby hnědého uhlí a s povýšením zájmů těžařů nad zájmy přírody a vlastníků pozemků. Podle dokumentu návrh koncepce nereflektuje v současnosti platné cíle v ochraně ovzduší. MŽP proto požaduje implementovat do Státní energetické koncepce národní emisní stropy, které budou platné v roce 2010.

MŽP zmiňuje, že sanace škod z již ukončené těžby a zpracování uranu budou český rozpočet stát ještě 60 miliard korun a budou trvat do poloviny století. Nesouhlasí proto se záměrem otevřít nová ložiska uranu a se záměrem vybudovat kapacitu pro zpracování uranového koncentrátu. MŽP zpochybňuje tvrzení MPO, že uran patří mezi české zdroje. Podle MŽP nejsme schopni uran upravit na jaderné palivo a budeme v tomto směru i nadále závislí na jeho dovozu.

MŽP také nesouhlasí s podporou jaderné energetiky kvůli nedořešené otázce ukládání jaderného paliva. Podle MŽP je nevýhodou jaderné energetiky i její vysoká investiční náročnost. Nesouhlasí proto s výstavbou jaderných elektráren v nových lokalitách Blahutovice a Tetov. Ministerstvo předpokládá silný odpor místních obyvatel a negativní dopady na přírodu a krajinu.

Návrhu koncepce dále vytýká malý důraz na energetické úspory a obnovitelné zdroje energie. Podle MŽP není využit potenciál OZE, který ČR má. Potenciál energetických úspor je podle MŽP také větší, než jaký uvažuje návrh MPO.

MŽP se také ohrazuje proti návrhu MPO upravit kvůli urychlení výstavby energetických zdrojů povolovací procesy, včetně těch, které zajišťují ochranu životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí souhlasí s tím, že elektromobily mají příznivý vliv na čistotu ovzduší ve městech. Nesouhlasí však s tím, aby rozvoj elektromobilů byl používán jako argument pro stavbu dalších jaderných elektráren.

Zákon o hospodaření s energií předepisuje, aby se každých pět let Státní energetická koncepce aktualizovala. Návrh aktualizace zpracovává ministerstvo obchodu a průmyslu, dokument pak schvaluje vláda. Současná úřednická vláda se původně do schvalování koncepce pouštět nechtěla, ale po odložení voleb do parlamentu změnil premiér Jan Fischer postoj. V říjnu, kdy MPO zveřejnilo svůj návrh, se v poslanecké sněmovně hlasovalo o změně zákona o hospodaření s energií, který by převedl schvalování koncepce z úřednické vlády na parlament. Návrh přijat nebyl.

reklama


Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist