https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nejhorsi-kvalita-vzduchu-je-v-moravskoslezkem-kraji-vyplyva-z-prave-vydane-publikace
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Nejhorší kvalita vzduchu je v Moravskoslezkém kraji, vyplývá z právě vydané publikace

14.11.2018 14:14 | PRAHA (Ekolist.cz)
V meziročním srovnání 2016/2017 z hlediska kvality ovzduší došlo k mírnému zhoršení.   Ilustrační snímek.
V meziročním srovnání 2016/2017 z hlediska kvality ovzduší došlo k mírnému zhoršení. Ilustrační snímek.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Foto-Rabe / Pixabay
Na řadě lokalit koncentrace některých znečišťujících látek stále překračují překračují zákonem stanovené imisní limity pro ochranu lidského zdraví. Děje se to i navzdory klesajícímu trendu většiny imisních charakteristik látek znečišťujících ovzduší (suspendované částice, benzo[a]pyren, oxidy dusíku, přízemní ozon, benzen, těžké kovy, oxid siřičitý a oxid uhelnatý). V porovnání s mohutným snížením imisních koncentrací v 90. letech, souvisejícím s opatřeními zejména v oblasti průmyslové, energetické a legislativní, je současný pokles méně výrazný a pozornost se soustředí zejména na škodliviny pocházející z lokálních topenišť a dopravy. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
 

„Znečištění venkovního ovzduší suspendovanými částicemi frakce PM10 a PM2,5, benzo[a]pyrenem a přízemním ozonem stále představuje hlavní problémy kvality ovzduší České republiky,“ říká ředitel ČHMÚ Mark Rieder.

K překračování imisních limitů dochází ve všech krajích České republiky. Nejzávažnější situace přetrvává v Moravskoslezském kraji, přičemž v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek je kvalita ovzduší nejhorší. Vysoké koncentrace suspendovaných částic a benzo[a]pyrenu zde vytváří průmyslová výroba po obou stranách hranice, hustá zástavba s lokálním vytápěním pevnými palivy a rozvinutá dopravní infrastruktura.

V aglomeracích Praha a Brno většina překročení imisních limitů souvisí s dopravním zatížením, ale i s vytápěním domácností, zejména v oblastech se zástavbou rodinných domů. „Zhoršená kvalita ovzduší však není jen problémem aglomerací a větších měst, ale i malých sídel, kde má na znečištění ovzduší velký podíl lokální vytápění.“ dodává ředitel Úseku kvality ovzduší ČHMÚ Jan Macoun.

V roce 2017 bylo vyhlášeno 39 smogových situací z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 a 17 regulací. V roce 2017 byly vyhlášeny 2 smogové situace pro přízemní ozon.

V meziročním srovnání 2016/2017 z hlediska kvality ovzduší došlo k mírnému zhoršení.

Byl zaznamenán mírný nárůst koncentrací většiny látek znečišťujících ovzduší a potažmo došlo k navýšení plochy oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší resp. navýšení podílu obyvatel žijících v těchto oblastech. V dlouhodobějším srovnání od roku 2000 lze konstatovat, že imisní charakteristiky kvality ovzduší v roce 2017 dosahovaly průměrných hodnot.

Český hydrometeorologický ústav vydává publikaci, která hodnotí kvalitu ovzduší v ČR za rok 2017. Věnuje se i hodnocení smogových situací, úrovně emisí a příčin zhoršené kvality ovzduší. Publikace je zdarma ke stažení na na portále ČHMÚ.


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist