https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obcane-budou-mit-vice-prav-v-rozhodovani-o-zivotnim-prostredi-odmita-kritiku-nevladek-mzp
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Občané budou mít více práv v rozhodování o životním prostředí, odmítá kritiku nevládek MŽP

27.3.2014 15:39 | PRAHA (Ekolist.cz)
Občané budou mít podle MŽP více práv, než dosud. Sdružení Zelený kruh tvrdí pravý opak
Občané budou mít podle MŽP více práv, než dosud. Sdružení Zelený kruh tvrdí pravý opak
Foto | s_falkow / Flickr
Nevládní organizace nemají podle ministerstva životního prostředí pravdu, když tvrdí, že novela zákona o EIA omezí práva občanů. Nová právní úprava zákona o posuzování vlivů na životní prostředí prý naopak dává každému občanu větší možnosti, jak se do celého rozhodovacího procesu zapojit, stojí v prohlášení MŽP.
 

Podle sdružení Zelený kruh ministerstvo chystá v rámci novely zákona o EIA nejrozsáhlejší omezení občanských práv od listopadu 1989. Důvodem kritiky ze strany nevládních organizací je zejména podmínka, podle které by občané museli ke každému odvolání či žalobě během jednoho či dvou měsíců předložit 250 úředně ověřených podpisů. Více ve zprávě Ekolistu.cz.

Podle Zeleného kruhu tak ministerstvo navrhuje vyřadit všechny nevládní organizace ze všech správních řízení a krátit práva občanů ve všech správních řízeních o projektech s významnými dopady na životní prostředí. „Právě naopak. Nová právní úprava dává každému občanu větší možnosti, jak se do celého rozhodovacího procesu zapojit,“ tvrdí ministerstvo.

Podle něj nevládní organizace nemají v současnosti k dispozici žádný opravný prostředek proti negativnímu závěru zjišťovacího řízení a nemohou jej napadnout ani žalobou. Nově bude nevládním organizacím splňujícím daná kritéria (včetně opatření si 250 podpisů) umožněno napadat negativní závěr zjišťovacího řízení, a to jak odvoláním, tak žalobou. Nicméně to je právě jeden z bodů kritizovaný Evropskou komisí, kvůli němuž se musí zákon změnit.

Současně bude nevládním organizacím nově umožněno napadnout nejen procesní, ale i věcnou stránku daného rozhodnutí. Soudní ochrana tohoto procesu je včasná, soud bude nově povinen rozhodnout do 90 dní.

Nově se nevládní organizace budou účastnit navazujících správních řízení tzv. konzultativní formou – jedná se o formu, která je plně v souladu s evropskou směrnicí EIA. Bude odstraněna podmínka předchozí účasti, tedy jakékoliv občanské sdružení se bude moci stát kdykoliv účastníkem územního či stavebního řízení. Nově bude zaručeno právo podat odvolání i následnou žalobu bez jakékoli předchozí účasti v řízeních, opět za předpokladu splnění daných kritérií (včetně opatření si 250 podpisů). Bude umožněno napadnout i věcnou stránku daného rozhodnutí, lhůta pro soudní rozhodnutí bude i zde 90 dní.Tato práva budou platit i pro stavební řízení, v nichž byla dosud účast veřejnosti značně omezena. Dále podle návrhu MŽP budou nově zveřejňovány na úřední desce a webových stránkách daných úřadů veškeré dokumenty pořizované v rámci konkrétního řízení (pozn. kromě otevření dokumentů veřejnosti tím chceme odbourat nadbytečnou administrativu). Všechna obdržená vyjádření k těmto dokumentům budou muset být vypořádána v odůvodnění rozhodnutí.

„Z uvedeného výčtu vyplývá, že tvrzení Zeleného kruhu je zavádějící,“ říká prohlášení. Ministerstvo prý chápe, že zástupcům nevládních ekologických organizací vadí podmínka získání 250 podpisů v případě, že budou chtít dát proti rozhodnutí správního úřadu odvolání. Podmínka nicméně platí právě pouze pro odvolání a jejím cílem je zabránit účelovému blokování staveb, které pouze procesně protahuje celý proces, říká úřad.

„Takový proces má značné ekonomické dopady a zabraňuje udržitelnému rozvoji společnosti,“ dodává prohlášení. Počet 250 podpisů je podle MŽP navrhováno především s ohledem na ochranu identity občanů. „V minulosti docházelo k častým případům zneužití jejich jména a adresy bydliště, notářským ověřením bude toto zneužívání eliminováno,“ tvrdí úřad.

Při přípravě novely ministerstvo hledalo inspiraci v právních řádech ostatních evropských zemí. Například v Rakousku prý musí občanské sdružení, které chce odvolání podat, doložit, že měla po dobu jednoho roku minimálně 200 registrovaných členů. „V případě námi navrhované úpravy se jedná o doložení 250 podpisů občanů bez ohledu na jejich členství v příslušné nevládní organizaci,“ doplňuje ministerstvo.

Podle ministerstva tak není pravda, že se bude rozhodovat pouze mezi úředníkem a investorem a vytvoří se prostor pro korupci, jak tvrdí Zelený kruh. „Zapojení veřejnosti bude naopak větší. Veřejnost bude oprávněna do procesu EIA a následného územního či stavebního řízení nadále vstupovat a to v kterémkoli stadiu procesu,“ dodává reakce MŽP.

„Zapojení veřejnosti bude naopak větší.  Veřejnost bude oprávněna do procesu EIA a následného územního či stavebního řízení nadále vstupovat a to v kterémkoli stadiu procesu,“ říká MŽP
„Zapojení veřejnosti bude naopak větší. Veřejnost bude oprávněna do procesu EIA a následného územního či stavebního řízení nadále vstupovat a to v kterémkoli stadiu procesu,“ říká MŽP
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Losenický / Arnika

Ministerstvo prý návrhem neporušuje programové prohlášení, ani mezinárodní úmluvy. “Uvedeným návrhem MŽP programové prohlášení vlády potvrzuje a ve velmi krátké době ho i naplňuje hned v několika oblastech: Plníme požadavky evropské směrnice, do formulace základních tezí byly zapojeny všechny dotčené resorty. Jedná se tedy o společný dokument na úrovni všech dotčených ministerstev. Ještě před zahájením připomínkového řízení jsme s dokumentem na společných jednání seznámili jak zástupce svazu průmyslu, tak zástupce nevládních organizací. Možnosti zapojení veřejnosti do procesu se rozšiřují a lhůty zajistí občanům včasné řešení problému, který se jich dotýká,“ vypočítává rezort.

Podle Brabcova úřadu se nová právní úprava EIA dotýká mnoha oblastí lidské činnosti (ochrana životního prostředí, průmysl, doprava, zaměstnanost) a musí nutně vyvolat protichůdné reakce. „Nelze tedy očekávat, že se všichni při prvním setkání na všech bodech shodnou. Z pohledu ministerstva je důležité, že byl dialog nastartován a asociace nevládních organizací Zelený kruh, byla s novým návrhem seznámena ještě před započetím připomínkového řízení,“ dodává.

Ministerstvo životního prostředí v současné době připravuje novelu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces EIA), kam musí zapracovat požadavky právní úpravy Evropské unie.

Jinak reálně hrozí, že od 1. 1. 2015 zastaví Evropská unie přísun veškerých dotací právě z důvodu nesouladu naší legislativy s evropskou.

Další informace |
hch
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist