https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pred-27-lety-byly-vyhlaseny-narodni-parky-sumava-a-podyji
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Před 27 lety byly vyhlášeny národní parky Šumava a Podyjí

20.3.2018 12:32 | PRAHA (Ekolist.cz)
Šumava patří mezi nejstarší pohoří střední Evropy, zároveň představuje místo výskytu mnoha úchvatných rostlinných a živočišných druhů.  / Pohled na Šumavu z Plechého
Šumava patří mezi nejstarší pohoří střední Evropy, zároveň představuje místo výskytu mnoha úchvatných rostlinných a živočišných druhů. / Pohled na Šumavu z Plechého
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | JeP / Shutterstock
V roce 1991 byl vyhlášen Národní park Šumava a Národní park Podyjí. Šumava patří mezi nejstarší pohoří střední Evropy, zároveň představuje místo výskytu mnoha vzácných rostlinných a živočišných druhů. I NP Podyjí se z hlediska flóry i vegetace řadí k nejpozoruhodnějším územím ve střední Evropě. Údolí Dyje je jednou z nejbohatších botanických lokalit ČR.
 

Národní park Šumava

NP Šumava leží v Plzeňském a Jihočeském kraji. Na území NP bylo vyhlášeno 24 přírodních rezervací a jiných maloplošných chráněných území. NP Šumava se rozprostírá na ploše 68 342 ha. Většinu území (80 %) NP Šumavy tvoří lesy, dále 9 % tvoří bezlesí, 1 % voda (řeky, jezera) a 10 % obce a silnice. Nejvyšším bodem národního parku Šumava je Plechý s 1 378 m n.m. a naopak nejnižším bodem je řeka Otava u Rejštejna s 570 m n. m.

Příroda v NP Šumava.
Příroda v NP Šumava.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | NP Šumava

Na Šumavě najdeme jak údolní nivy, tak horské smrčiny. Široká nabídka nejrůznějších stanovišť umožňuje druhovou pestrost. Nejvýznamnější stanoviště jsou květnaté bučiny, bučiny a horské smrčiny. Vodstvo NP Šumava tvoří prameniště a rašeliniště, vodní toky, ledovcová jezera a umělá vodní díla. V NP Šumava leží tři jezera ledovcového původu Plešné, Prášilské a Laka. Můžeme zde naleznout i rašelinná jezírka, největší je v Chalupské slati u Borových Lad. Šumava se nachází v oblasti přechodného středoevropského klimatu a podle klimatického členění patří hlavní část pohoří do chladné klimatické oblasti.

Na území Šumavy se vyskytuje celá řada významných a vzácných druhů rostlin a živočichů. Mezi rostlinné endemity, tedy druhy, které nikde jinde nerostou patří oměj šalamounek, hořeček mnohotvarý český, zvonečník černý a na Horské Kvildě prstnatec májový rašelinný. Vzácné houby jsou zde zastoupeny například modralkou laponskou, ucháčovcem šumavským či outkovkou citronovou. Šumava se mimo jiné potýká s invazivní rostlinou bolševníkem velkolepým, na některých lokalitách již tvoří dominantu a mění celkový ráz místní vegetace.

Datlík tříprstý v NP Šumava.
Datlík tříprstý v NP Šumava.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Marek Drha / NP Šumava

Významnými živočichy pro Šumavu jsou rys ostrovid, tetřev hlušec, datlík tříprstý, sýc rousný nebo kos horský. Vodní toky Šumavy jsou jednou z nejvýznamnějších oblastí výskytu vydry říční v ČR. Dříve bylo možné potkat na Šumavě i medvěda, zubra či losa, ti však již byly vyhubeni. V posledních letech byl v národním parku uměle vysazen jelen, rys ostrovid, kočka divoká a další drobné šelmy.

Národní park umožňuje nerušený průběh ekologických procesů, které v přírodě probíhají. Území národních parků jsou posledními útočišti české a moravské přírody, kde je možné ponechat přírodu přírodou bez lidských hranic, tabulek či měřítek.

Národní park Podyjí

NP Podyjí je rozlohou nejmenším národním parkem v ČR (63 km², plocha jeho ochranného pásma činí 29 km²). Je dosud jediným moravským národním parkem, leží v Jihomoravském kraji. Území vyniká vysokou pestrostí rostlinných a živočišných společenstev danou střídavou expozicí svahů v údolí Dyje. NP Podyjí je situován mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí při státní hranici se sousedním Rakouskem. Nejvyšší bod je 536 m.n.m a nejnižší 207 m.n.m. Plocha NP Podyjí je z 84 % zalesněna a 9 % tvoří zemědělská půda.

Údolí Dyje z Hardeggské vyhlídky v NP Podyjí.
Údolí Dyje z Hardeggské vyhlídky v NP Podyjí.

Vyskytuje se zde 77 druhů chráněných rostlin, jako kýchavice černá, měsíčnice vytrvalá, brambořík nachový či divizna nádherná. Nacházejí se zde i vzácné dřeviny jako višeň mahalebká, dřín obecný či skalník celokrajný. Z druhů hub uvedených v Červeném seznamu České republiky zde rostou například baňka velkokališná, bělochoroš lužní, bránovitka přezkatá.

Z bohatě zastoupených živočichů žije na území parku vydra říční či sysel obecný. Vzácné ptáky zastupuje například dudek chocholatý, čáp černý, výr velký či skorec vodní. Z plazů se v NP Podyjí vyskytují všechny druhy užovek. Z hmyzu jsou zde k vidění, jinde vzácní, například roháč obecný, kudlanka nábožná či tesařík obrovský. V řece je na 32 druhů ryb, především pstruh, lipan a siven americký. Na území parku je 65 druhů savců a 152 druhů ptáků. Vyskytuje se zde 12 zvláště ohrožených druhů motýlů.reklama

Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
Blanka Štiková
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž příroděPražská EVVOluce

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist