https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prinos-navstevnickych-center-k-ochrane-prirody-je-neprokazatelny-uvedl-nku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Přínos návštěvnických center k ochraně přírody je neprokazatelný, uvedl NKÚ Aktualizováno

9.5.2022 11:29 | PRAHA (ČTK)
Například projekt "Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum (Natura Park)" v Pardubicích nesplňoval podmínku ekologického kritéria, Státní fond životního prostředí (SFŽP) ho přesto doporučil k podpoře a ministerstvo ho nevyřadilo z dalšího procesu rozhodování. Podle NKÚ tak resort nerespektoval vlastní pravidla
Například projekt "Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum (Natura Park)" v Pardubicích nesplňoval podmínku ekologického kritéria, Státní fond životního prostředí (SFŽP) ho přesto doporučil k podpoře a ministerstvo ho nevyřadilo z dalšího procesu rozhodování. Podle NKÚ tak resort nerespektoval vlastní pravidla
Foto | Palickap / Wikimeda Commons
Přínos návštěvnických center k ochraně přírody je neprokazatelný, návštěvnická infrastruktura vzdělává, je ale drahá. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který kontroloval systém přidělování dotací na projekty návštěvnické infrastruktury z operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v letech 2012 až 2020. Podle kontrolorů ministerstvo životního prostředí nesleduje a nedostatečně vyhodnocuje plnění očekávaných přínosů staveb. Podle resortu jsou vstupní investice do návštěvnické infrastruktury adekvátní. Výsledky se nedají očekávat hned, environmentální vzdělávání a osvěta vyžadují dlouhodobý horizont, uvedla v reakci Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva.

 

"Návštěvnická střediska měla sloužit ke snížení vlivu návštěvníků na životní prostředí ve zvláště chráněných územích. K tomu ale podle zjištění kontrolorů nedošlo. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) navíc nastavilo limit orientačních investičních nákladů příliš vysoko, což umožnilo výstavbu nadstandardně nákladných projektů," uvedl NKÚ v tiskové zprávě. V některých lokalitách se počet přestupků v chráněných územích dokonce zvýšil, upozornili kontroloři. Podle ministerstva souvisí stoupající počet přestupků ale primárně s tím, že se v krajině pohybuje mnohem více lidí než před několika lety, nikoli s množstvím budovaného zázemí.

Problémy zjistil NKÚ už ve fázi výběru projektů k podpoře. Ačkoliv ministerstvo zavedlo systém bodového hodnocení, nenastavilo v něm podle kontrolorů jednoznačná kritéria tak, aby byla skutečně vypovídající. Kritéria byla nastavená pouze v obecné rovině. "MŽP v hodnocení nezohlednilo atraktivnost, velikost ani návštěvnost zvláště chráněných území. Do hodnocení se nepromítla ani vzdálenost budoucích středisek od obdobných zařízení," podotkl úřad.

Resort oponuje, že přílohou každé žádosti o dotaci je kladné stanovisko orgánu ochrany přírody, bez kterého se projekt do hodnocení vůbec nedostane. Stanovisko vydává správce území, který má péči o dané území, ať už je jím národní park nebo chráněná krajinná oblast (CHKO). "U projektů návštěvnické infrastruktury je podstatné, že vyplývají z koncepčních dokumentů ochrany přírody a krajiny, které zohledňují nejen potřeby ochrany chráněných území, ale i názory obcí a dalších partnerů v území, se kterými správci území (správy NP, CHKO, kraje) plány péče projednávají. Za podstatné kritérium je nezbytné považovat soulad s plánovací dokumentací chráněného území," uvedlo ministerstvo. Vzdálenost návštěvnických center je podle něj ve vztahu k hodnocení hospodárnosti projektů zcela irelevantní, protože extrémně exponované lokality se mohou nacházet v relativní blízkosti. Navíc platí pravidlo, že pro jedno chráněné území může být vybudováno pouze jedno zařízení, což samo o sobě eliminuje nehospodárnost, reagovalo MŽP.

NKÚ uvedl, že například projekt "Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum (Natura Park)" v Pardubicích nesplňoval podmínku ekologického kritéria, Státní fond životního prostředí (SFŽP) ho přesto doporučil k podpoře a ministerstvo ho nevyřadilo z dalšího procesu rozhodování. Podle NKÚ tak resort nerespektoval vlastní pravidla, čímž vytvořil nerovné podmínky pro žadatele o dotaci. Podle resortu jde o rozsáhlý a specifický projekt, použito bylo hodnoticí kritérium přiměřeně dané situaci.

Podle kontrolorů ministerstvo také výrazně nadhodnotilo finanční limit, který se používal pro hodnocení hospodárnosti projektů. Dále oproti předchozímu programovému období navýšilo hranici investičních nákladů na uvedené projekty tak, že převyšovala inflaci i oficiální údaje o nárůstu cen ve stavebnictví.

NKÚ posuzoval také udržitelnost a financování provozu návštěvnických středisek. Ministerstvo zajištění provozu středisek podporuje prostřednictvím národního programu. "Příspěvek kryje jen průměrně 20 procent celkových nákladů na provoz. Zbytek provozovatelé získávají z jiných zdrojů (příspěvky, granty, příjmy ze vstupného atd.). Podle NKÚ existuje riziko pro udržitelnost projektů, protože jsou závislé na poskytování státních dotací," uzavřeli kontroloři. K tomu ministerstvo uvedlo, že žádné nařízení ani metodický pokyn neukládá sledovat projekty po době udržitelnosti. "Tedy to, že nejsou projekty po ukončení doby udržitelnosti monitorovány, není žádné pochybení, MŽP se důrazně ohrazuje proti těmto závěrům," sdělil resort ČTK.


reklama

 
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist