https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prvni-dny-noveho-americkeho-prezidenta-byly-ve-znameni-velkych-klimatickych-zmen
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

První dny nového amerického prezidenta byly ve znamení velkých změn v klimatické politice

2.2.2021 06:32 | PRAHA (Ekolist.cz)
Například pokyn státním agenturám znovu přezkoumat více než stovku opatření, které prosadila administrativa předchozího prezidenta Donalda Trumpa.
Například pokyn státním agenturám znovu přezkoumat více než stovku opatření, které prosadila administrativa předchozího prezidenta Donalda Trumpa.
Pokud jde o klimatickou krizi, není prý čas ztrácet čas. Zhruba těmito slovy zahájil čerstvý americký prezident, Joe Biden, své tažení proti klimatickým změnám. Jeho administrativa skutečně neotálí a v prvních sedmi dnech své vlády se z Bílého domu doslova valí lavina exekutivních příkazů, rozkazů a pokynů. Píše o nich Independent. Jsou jich desítky. Některé inspirativní, jiné kontroverzní.
 

Například pokyn státním agenturám znovu přezkoumat více než stovku opatření, které prosadila administrativa předchozího prezidenta Donalda Trumpa. Přezkoumání, vylepšení či zavržení se mají dočkat všechny.

Staré a nové dohody v duchu krize

Návrat USA k Pařížské dohodě, tedy k závazku snížení globální teploty o 1,5°C je pochopitelně asi nejvýraznějším mezinárodním krokem. Bidenova administrativa se chystá ještě k přijetí tzv. dodatku Kigali k Montrealskému protokolu, který usiluje o další snižování fluorouhlovodíků (HFC), jež ke globálnímu oteplování také přispívají.

Byl vydán exekutivní příkaz k boji proti klimatické krizi na domácí půdě i v zahraničí, což obnáší zařazení termínu klimatické změny jako ústředního prvku americké zahraniční politiky a národní bezpečnosti.

K tomu přináleží začlenění zvláštního vyslance, Johna Kerryho (řekněme spoluautora textu Pařížské dohody), do Rady národní bezpečnosti. A pověření Avril Hainesové, ředitelky vládní zpravodajské agentury, odhadem bezpečnostních rizik a hrozeb vyplývajících z klimatických změn. Tato agentura přitom obvykle „řeší“ spíše hrozby teroristické.

Exekutivním příkazem se přistoupilo na schválení vývoje klimatického finančního plánu.

Federální agentury a úřady v duchu klimatické spravedlnosti

Všechny státní agentury mají vyvinout a zavést takové strategie práce, které budou na hrozbu klimatické změny reagovat. S tím souvisí i nová povinnost každého z padesátky států americké federace vytýčit „Národně stanovený příspěvek“ (NDC), tedy vyčíslení vlastních emisí, příslibu jejich snížení a garance prostředků k jejich snížení. Do dubna letošního roku.

Poprvé byl v Bílém domě založen Úřad domácí klimatické politiky, vedený národní klimatickou poradkyní, Ginou McCarthyovou. A vznikla i poradně-pracovní skupina National Climate Task Force, reprezentovaná jednadvaceti federálními agenturami a odděleními.

Federální agentury mají zajistit pro svůj provoz uhlíkově neutrální elektřinu a vozidla s nulovými emisemi (jde o 650 000 vozů, pořízeny mají být od amerických firem), jejich sídla a pobočky, stejně jako provoz, musí být „klimatu odolné“. A pokud si tyto federální agentury najmou na práce související se zvyšováním vlastní klimatické odolnosti nevládní firmu (prostředky na to získají z klimatického vládního fondu), musí zajistit, aby zaměstnanci této firmy dostávali přiměřený plat a ideálně byli zastoupeni v odborech. Prohlášení o klimatické spravedlnosti se stává formální součástí poslání každé federální agentury.

Těžit ropu a zemní plyn nebude kde

Všechny probíhající procesy navázané na pronájem veřejné či státní půdy (včetně příbřežních vod) se záměrem těžby zemního plynu nebo ropy jsou nyní „zmraženy“. Nové probíhat nebudou a staré, již existující, se dočkají revize. Znovu prověřen bude systém povolení a licencí vedoucích k rozvoji fosilních paliv. Všude tam, kde se jedná o půdu/vodu státní nebo veřejnou.

Kontrolní orgány se mají postarat o systémové odstranění všech forem státních dotací v sektoru fosilních paliv. Vzniká i expertní skupina, jejímž posláním je zpracovat a připravit přechod zaměstnanců v sektorech fosilních paliv na jiné profesní uplatnění.

Přijato bylo moratorium, zákaz pronájmu půdy za účelem těžby ropy a zemního plynu v aljašské chráněné oblasti Arctic National Wildlife Refuge. Spolu s tím pak prezident Biden navázal na administrativu prezidenta Obamy, která prosazovala zákaz a stažení těžby z arktických vod a Beringova moře. Stávající těžba a průzkum se má zastavit.

Státní agentury a poradní orgány byly pověřeny „prozkoumáním kroků“, jimiž by mělo být dosaženo zdvojnásobení produkce energie z příbřežních větrných elektráren do roku 2030. Také by měly být identifikovány nové příležitosti pro uplatnění čistých zdrojů energie a nových technologií v národní infrastruktuře.

Hned 30 % rozlohy americké půdy, pobřežních vod a oceánů by se do roku 2030 mělo dočkat státní ochrany.

Zrušeno bylo i povolení pro dostavbu ropovodu Keystone XL
Zrušeno bylo i povolení pro dostavbu ropovodu Keystone XL

Skupiny, spolky, nástroje a poradní orgány

Exekutivním příkazem byly založeny CCC, tedy civilní klimatické sbory (Civilian Climate Corps). Určené jsou hlavně pro malé Američany a Američanky, kteří se chtějí aktivní prací sami podílet na boji proti klimatickým změnám.

Sekretariát pro zemědělství (tj. vedení amerického Ministerstva zemědělství) byl pověřen pro-konzultováním toho, jak se na americké venkovské půdě hospodaří a jak by tu bylo možné prosadit v praxi snižování emisí.

Vznikly expertní skupiny pro „pokročilý vývoj“ projektů snižování emisí metanu a ropy, a dále skupiny řešící úniky solanky či dalších toxických substancí, které prosakují do vodních zdrojů a studní z míst bývalé nebo probíhající těžby. Spadají sem i projekty inovací, zaměřené na snižování emisí metanu z ropného a plynového průmyslu.

Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) byla pověřena návrhem nové regulace metanu a těkavých organických substancí, jejichž zdrojem je průmyslový sektor zpracování ropy a plynu.

Schválen byl vývoj „Nástrojů na hodnocení klimatické a environmentální spravedlnosti“, jejichž cílem bude identifikovat znevýhodněné komunity, na které bude zacílena pomoc. Vznikla i studijní skupina pro stanovení společenské ceny následků uhlíkového znečištění, a zvláštní „integrační“ skupina, která má zjištěné výsledky navázat na nápravná opatření.

Exekutivním příkazem byla sestavena nová prezidentská rada pro vědu a technologii. Poradní sbor, určený jak jinak, k potírání klimatických změn.

Pravdu má věda, ne politika. Tedy, ne Trumpova politika

Vydáno bylo prezidentské memorandum, Prohlášení o vědecké integritě. Řídící státní orgány podle něj mají při svém rozhodování vycházet z vědecky opodstatněných rozhodnutí, na základě nejlepších dostupných dat, a mají bránit tomu, aby ryze politická rozhodnutí kolidovala s nejnovějšími vědeckými poznatky.

Exekutivní příkaz o ochraně veřejného zdraví a životního prostředí a návratu vědy k řešení klimatické krize. Sem spadá i zrušení povolení pro dostavbu ropovodu Keystone XL a také přesměrování všech výkonných oddělení státních agentur k odstranění „blokací“ environmentální regulace, vzniklých během éry prezidenta Trumpa.

Ředitel vládního úřadu pro správu a rozpočet byl zaúkolován modernizací schvalovacího řízení, s cílem odstranit procesní nedostatky zavedené a schválené během předchozího prezidentství. Cílem je napřímit a usnadnit přístup k finančním zdrojům pro klimatickou adaptaci.

Revize se dočkají i pravidla pro domácí spotřebiče a budovy, s důrazem na vyšší energetickou efektivitu. Zvláštní pozornost má být věnována emisním standardům pro nebezpečné vzduch znečišťující látky, unikající z topenišť (uhelných i ropných), včetně vyhřívání a generátorů. Součástí je i ustanovení o Standardech ekonomiky paliv pro vozidla.

Přesnějšího vymezení a definitivního schválení se dočkaly čtyři národní monumenty (velké přírodní památky), vyhlášené a dosud ve své rozloze neschválené předchozími prezidenty Demokratické strany.

Odvolány byly exekutivní příkazy prezidenta Trumpa, zvláště pak ty, které kladly „vysoce prioritní infrastrukturu“ nad životní prostředí. Odvolán byl i Trumpův příkaz propagující energetickou nezávislost a soběstačnost USA (tedy podporu domácí těžby fosilních paliv nad dovozem). Revize se dočká i zákon o památkách a celá strategie amerických příbřežních větrných elektráren.


reklama

 
foto - Dohnal Radomír
Radomír Dohnal
Autor je spolupracovníkem Ekolistu.cz.
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (13)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LK

Lukáš Kašpárek

2.2.2021 07:27
Amerika opět našla svoje svědomí... velice pozitivní pro celý svět!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.2.2021 08:30
Spějeme do zelené a hloupé diktatury.
Například civilní klimatické sbory (Civilian Climate Corps) z mladých Američanů budou rozhodovat co je dobré a co není.

To nemůže dopadnout dobře , analogicky jakobíni VFR, nacisté v Německu , komunisté na Východě , tohle silně připomíná Velkou kulturní revoluci ala Mao Ce-Tung/Čína, kdy zfanatizovaní svazáci na místě určovali morálku i zákon a bez milosti likvidovali vše tradiční a staré.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.2.2021 09:24 Reaguje na Miroslav Vinkler
Viz "Kulturní revoluce" za Mao c' Tunga.
Odpovědět
Kamil Krabice

Kamil Krabice

2.2.2021 16:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ono se to nedá moc srovnávat. Američané mají ve srovnání s naším plýtváním spotřebu všeho ještě 2-3x vyšši.
Dosáhnout u nich úspor je dětsky jednoduché.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.2.2021 18:15 Reaguje na Kamil Krabice
O to víc je budou úsporná opatření bolet.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

2.2.2021 09:01
Super! Rozumný přístup. ;)
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.2.2021 09:23
Jako Gottwald v březnu 1948.
Odpovědět
RJ

Robert Jirman

2.2.2021 09:49
30 % rozlohy bude po ochranou, to je smělý plán, ale určitě krok dopředu, vysloveně nadšen jsem ze zákazu těžby v ANWR, je to překrásné místo. Pan Přehazovačka by v tomto směru absolutní katastrofa tak uvidíme jak si povede Joe.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

2.2.2021 10:32 Reaguje na Robert Jirman
Slíbit se dá ledacos. Rozhodující jsou činy. Aby to nebyl druhý Borak s Bobama.
Odpovědět
MG

Milan G

2.2.2021 13:24
Vzhledem k senilitě Bidena mám pochybnost, že vůbec ví a chápe co podepisuje.
Spíš za tím vším stojí Kamala a stádo jeho poradců.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

2.2.2021 21:33
Tak ambice jim rozhodně nechybí. Už bylo načase. A co u nás, pane premiére?
Odpovědět

Viktor Šedivý

2.2.2021 23:27 Reaguje na Katka Pazderů
Máte pocit, že potřebujeme k životu nějaké levicové aktivisty ve vysokých státních funkcích?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.2.2021 07:57 Reaguje na Viktor Šedivý
Nepotřebujeme. Ale potřebujeme vyhnat ropáky a lobby jaderných gerontů.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist