https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/suas-agro-zavadi-system-precizniho-zemedelstvi-snizi-naklady-i-vliv-na-prirodu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

SUAS Agro zavádí systém precizního zemědělství, sníží náklady i vliv na přírodu

11.3.2023 00:05 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Společnost SUAS Agro zavádí do svého hospodaření takzvaný systém precizního zemědělství Cropwise Operations. Celosvětově využívaný systém má zefektivnit rostlinnou i živočišnou výrobu a hospodařit efektivně a zároveň udržitelně. Už první měsíce využívání systému ukázaly nižší spotřebu hnojiv, což vede nejen k nižšímu dopadu hospodaření na přírodu, ale i k úsporám nákladů, uvedl jednatel SUAS Agro Ondřej Vaněk.
 

Systém Cropwise Operations slouží pro evidenci zemědělských operací, osevních plánů a dalších podkladů pro precizní zemědělství. SUAS Agro, která patří do skupiny firem Sokolovské uhelné a obhospodařuje zhruba 1000 hektarů půdy na Sokolovsku, začala systém využívat v polovině loňského roku.

"Naší vizí bylo práci co nejvíce zefektivnit a procesy zjednodušit. Našli jsme komplexní sofistikované řešení řízené z jednoho místa, které zahrnuje veškeré oblasti evidencí v zemědělství včetně osevních plánů, pohybu strojů po polích a výkonu řidičů, satelitní snímkování, monitoring opotřebení strojů, pachtovní smlouvy a další moduly. Systém jsme začali zavádět v červnu minulého roku, teď už máme první výstupy, které ukázaly, že došlo k úspoře hnojiv nejen na podzim, ale také při regenerativním hnojení na jaře,“ uvedl Vaněk.

Kromě kompletních informací o tom, co se děje na farmě, získává SUAS Agro podklady pro odměňování pracovníků za vykonanou práci, ale třeba také satelitní snímky pro monitorování škod způsobených zvěří či fota odtokových linií vody na svažitých pozemcích, která mohou sloužit jako podklad k opatřením proti erozi půdy. "O naše zkušenosti se systémem se zajímají kolegové mimo jiné z Polabí, kteří se zaměřují na rostlinnou výrobu, ale zčásti i zemědělci z našeho kraje,“ uvedl Vaněk.

Společnost SUAS Agro se zaměřuje na chov skotu i na produkci zemědělských plodin. Z celkových 1000 hektarů tvoří asi polovinu výměry trvalé travní porosty, které slouží pro pastvu masného plemene Charolais, zbytek travních porostů slouží pro výrobu krmiv, tedy sena a senáže. Zbývajících téměř 500 hektarů zabírá orná půda, kde se pěstuje ozimá pšenice, žito, kukuřice a biomasa pro bioplynovou stanici ve Vintířově. SUAS Agro chová asi 190 kusů skotu v základním stádu, přičemž hlavním produktem je zástavový skot, což jsou telata, která jsou určena k odchovu na jiných farmách.


reklama

 
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

pp

pavel peregrin

11.3.2023 10:28
Nic proti inovacím, ale každá věc má dvě stránky a tou druhou je pořizovací cena těchto systémů. Dovedu si dobře představit, že ve velkém podniku, který měl původně 100 i více hektarová pole, tato technika usnadňuje např. setí jednotlivých plodin bez nutnosti mechanicky odměřovat díly po 30 ha. Prostě se to pro tu sečku nastaví na dálku, ta zaseje 30 ha, vysype osivo, nasype jiné a opět 30 ha jiné plodiny atd. Také při použití záběrů 12 m a u postřiku 36 a více metrů je už nutnost řízení stroje pomocí GPS či jiné metody nutností. Tohle všechno ale stojí nemalé peníze.
Třeba konkrétně u nás, kdy počet polí s ornou půdou dosahuje 55 kusů s průměrnou výměrou 12 ha je podle mě návratnost takovéto technologie přinejmenším sporná. Operuje se se snížením potřeby hnojiv? K tomu jsou nutné podrobné mapy a hlavně hodně půdních analýz na tom kterém poli. A nyní: na poli mi vyjde pět míst se sníženou úrodností, většinou vlivem tzv."bubnů" či jiného půdního složení. Precizní zemědělství doporučuje posílit hnojení tam, kde je očekáván dobrý výsledek. Takže mám si tedy dobrovolně neustále snižovat i ten horší na těchto místech? Paradoxně by to vedlo k tomu, že takováto místa by se přestala postupně obdělávat vůbec, ale to z praktického hlediska není možné. Toto platí pro P,K, MG , Ca hnojení, dále v případě dusíku není možné počítat s využitelností pouze pro tu konkrétní plodinu, ale existuje cosi, co se nazývá půdní zásobenost dusíkem, týká se to amonné formy a slouží jako depozitum i pro plodiny následné.
A hlavně, což mě přijde, že si tvůrci těchto teorií neuvědomují- nezáleží vůbec na OBSAHU ŽIVIN V PŮDĚ, ale na JEJÍ PŘIJATELNOSTI PRO ROSTLINU! A v tom je nebetyčný rozdíl.
Pokud vezmu další činnost, přípravu půdy, pak 6m záběry dle mého názoru preciznost nepotřebují, protože na tento rozměr je musí slušný traktorista bez problému korigovat podle zrcátek, ať se to komu může zdát úsměvné.
Co se setí týká, určitá úspora může nastat v navazování řádků, méně už v klínech, protože sečka na obilí, pokud -a většinou tomu tak je- najíždí na souvrať vždy v určitém klínu, není schopna vrátit do zásobníku obilky již nasáté do semenovodů a botek, takže toto osivo vypadne na souvrať. A čím menší pole, tím více zvedání sečky a tím více vypadlého obilí.
Osobně největší úsporu při setí vidím ve správném nastavení výsevku a odbourání praxe tzv. "setí na jistotu", kdy i při časných výsevech jsou používány zbytečně velké výsevky.
Mohl bych pokračovat dalšími příklady, ale to není účelem, pouze jsem chtěl poukázat na dvojí stránku této problematiky a trochu ji osvětlit laické veřejnosti.
Odpovědět
JH

JH

11.3.2023 11:46 Reaguje na pavel peregrin
Pokud jde o spotřebu hnojiv, pole jsou v podmínkách ČR většinou dost heterogenní a nároky na hnojení se mohou v rámci pole značně lišit. Z tohoto pohledu může být precizní aplikace určitě přínosem. Ale je pravda, že technologie sama to nevyřeší a samozřejmě taky není zadarmo. Nemáte pravdu v tom, že precizní zemědělství chce posilovat jen hnojení úrodnějších ploch. Nic vám nebrání víc hnojit slabší části pole. Pokud jde o dostupnost živin, když zjistíte obsah běžně používanou metodou Mehlich 3, tak to má určitě vztah k přijatelnosti pro rostlinu. A nic lepšího nemáte, bezprostředně přijatelné živiny se stanovit nedají. V případě dusíku nemáte úplně pravdu, dusík v amonné formě se oxiduje na nitrát, který se snadno vyplavuje, takže amonný dusík jako depozitum moc použít nejde.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

11.3.2023 12:31 Reaguje na JH
V zásadě s drobnými nuancemi s vámi souhlasím, v případě toho amonného dusíku lze použít inhibitor nitrifikace, který významně zpomalí přeměnu amonné na nitrátovou formu. Samozřejmě, po určité době odezní.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist