https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-2013-lev-21-prosazuje-unijni-klimatickou-politiku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby 2013: LEV 21 prosazuje unijní klimatickou politiku

18.10.2013 01:53 | PRAHA (Ekolist.cz)
V dnešní době o tomto problému nelze jednoznačně rozhodnout. Současná výše cen elektřiny činí z  dostavby jaderné elektrárny Temelín ekonomicky zcela nerentabilní projekt. Pro rozhodnutí v této oblasti chybí důkladné analýzy.
V dnešní době o tomto problému nelze jednoznačně rozhodnout. Současná výše cen elektřiny činí z dostavby jaderné elektrárny Temelín ekonomicky zcela nerentabilní projekt. Pro rozhodnutí v této oblasti chybí důkladné analýzy.
Národní socialisté - levice 21. století jsou naprosto proti těžbě břidlicových plynů, protože zatěžuje naše životní prostředí. U dostavby Temelína jasné slovo nedávají. LEV 21 chce, aby se do roku 2020 snížila spotřeba energie o 20 %, a zavést standardy pro energetickou účinnost spotřebičů, budov a vozidel (což vesměs už zavedla unijní legislativa). Národní socialisté také chtějí do roku 2020 alespoň 20 % energie v České republice z obnovitelných zdrojů. Za LEV 21 odpovídal Tomáš Sazima.
 

1. Počítáte s podporou obnovitelných zdrojů energie? Jako podobu bude podpora mít?

Ano, počítáme. Nepředpokládáme, že by se cena fosilních paliv i elektřiny dlouhodobě udržela na dnešní, z ekonomické krize vzešlých cenách. Cíl podpory obnovitelných zdrojů energie má být takový, aby ve chvíli, kdy bude vyrovnána tržní cena energie s energií z obnovitelného zdroje, zde byl těchto zdrojů dostatek, a také aby byl podporován náš průmysl, který se výrobou obnovitelných zdrojů energie zabývá. Dochází tak díky podpoře ke značnému multiplikačnímu efektu, na kterém bude profitovat celá společnost.

2. Jaká má být role ministerstva životního prostředí?

Ministrova role je především v politickém vedení resortu, který mu je svěřen. Má tedy prosazovat vůli veřejnosti, vládní politický program, a to tak, aby nedocházelo k mrhání veřejnými prostředky a jeho resort efektivně plnil povinnosti, za které je odpovědný. Ministerstvo by mělo být tím výkonným orgánem, který politiku vlády převádí do reálného života.

3. Co plánujete dále s programem Zelená úsporám? Kde na něj vezmete peníze?

Je zde několik možností. Samozřejmě jako doposud využívat prostředky SFŽP a příjmy z prodeje emisních povolenek. Jak nové zdroje financování naše strana vidí i prostředky MPO, neboť jde nejen o podporu malých a středních firem, které zateplení provádějí, ale také o podporu firem, které komponenty pro zateplování budov vyrábějí.

4. Jak by měla vypadat protipovodňová ochrana v České republice?

Základní pravidlo, že protipovodňová ochrana by neměla být dražší, než majetek, který chrání, již neplatí. Velké povodně, které přicházejí stále častěji, vyžadují budování kvalitních ochran s dostatečnou kapacitou. Musíme urychleně připravit účinná protipovodňové zábrany, poldry, musíme přijmout opatření, která udrží vodu v krajině.

5. Podpoříte dostavbu jaderné elektrárny Temelín, nebo se ji pokusíte zastavit?

V dnešní době o tomto problému nelze jednoznačně rozhodnout. Současná výše cen elektřiny činí z  dostavby jaderné elektrárny Temelín ekonomicky zcela nerentabilní projekt. Pro rozhodnutí v této oblasti chybí důkladné analýzy.

6. Povolíte těžbu břidlicových plynů?

Ne. Považujeme ji za zcela nevhodnou pro oblasti s takovou hustotu osídlení, která je v naší zemi. Jde navíc o těžbu, která velmi zatěžuje životní prostředí.

7. Mají se v Národním parku Šumava chránit přírodní procesy, nebo je přednější turistika a lesní hospodářství?

Jsme pro přísnou ochranu centrální části Šumavy a pro dodržení rozsahu bezzásahových zón. Šumava by však měla být i místem, kam se lidé chodí rekreovat a kde žijí. Jsme pro skloubení těchto zájmů a pro zvýšenou ochranu nejcennějších oblastí NP Šumava.

8. Jak by měla vypadat energetická koncepce České republiky?

To je velmi rozsáhlá problematika, proto ji v bodech více probereme. Především chceme zvyšovat energetickou efektivitu, snižovat ztráty při výrobě a rozvodu energie a snižovat spotřebu energie následujícím způsobem:
- snižovat energetickou náročnost národního hospodářství, do roku 2020 snížit spotřebu energie o 20 % a do roku 2050 o 40 %,
- dosáhnout maximalizace úspor tepla v budovách, maximalizace efektivnosti spotřebičů energie, maximalizace efektivnosti rozvodných energetických soustav a snížení ztrát v rozvodech,
- hledat nové technologie a cesty ke skladování energie a tím dosáhnout lepšího rozložení využívání zdrojů,
- zavést minimální standardy pro energetickou účinnost spotřebičů, budov i vozidel,

Národní socialisté chtějí navýšit rozpočty pro výzkum a vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti
Národní socialisté chtějí navýšit rozpočty pro výzkum a vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti
- snižovat náklady na energii a suroviny,
- zajistit maximálně možnou náhradu neobnovitelných zdrojů zdroji obnovitelnými, nejméně však 20 % podílu energie z obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie do roku 2020 a 50 % do roku 2050,
- stanovit vymahatelné závazky pro zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a kombinované výroby tepla a elektřiny,
- upravit pravidla trhu s elektřinou tak, aby výrobci z obnovitelných zdrojů měli zaručené prioritní nasazení při pokrývání odběru,
- zajistit stabilní podmínky pro investory do obnovitelných zdrojů, například formou minimálních výkupních cen,
- navýšit rozpočty pro výzkum a vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti,
- zachovat základní princip zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, aby zajistil investorům stabilní prostředí,
- plánovat strategický rozvoj elektroenergetických sítí s ohledem na budoucí potřeby obnovitelných zdrojů energie,
- upravit zákon o podporovaných zdrojích energie tak, aby rozvoj obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny i  tepla skutečně stimuloval, a nikoliv administrativně - omezoval formou stanovení rozumných výkupních cen a reformou zemědělských dotací využít tuzemský potenciál cíleně pěstované zemědělské biomasy identifikovaný Pačesovou komisí.

Volební program Národních socialistů - levice 21. století

Ve zkrácené verzi svého volebního programu se Národní socialisté životním prostředím nezabývají. Ale při pohledu do víc jak 130 stránkového úplného programu ekologická témata přímo nalezneme. Začíná historickou exkurzí do situace před rokem 1989, pokračuje přes popis současného stavu k politice udržitelného rozvoje.

Národní socialisté v programu slibují nápravu největších problémů. Mezi ně počítají ekotendry na sanace starých ekologických škod, koncepci hospodářské politiky státních lesů od roku 2012, Národní park Šumava a jeho další rozvoj a ochrana, zlepšení splavnosti řeky Labe (jezy na Labi - Děčín a Přelouč), nedemokratické omezování práv občanů v rozhodování o životním prostředí, velmi pomalé čerpání finančních prostředků z fondů EU v rámci programu OPŽP.

Mezi programové priority si Národní socialisté vetkli ochranu klimatu a čistého ovzduší, dále ochranu přírody, krajiny a biodiverzity, také udržitelnou energetiku, udržitelnou dopravu a odpadové hospodářství.

Další kapitolou programu je Energetika a ekologicky šetrný průmysl. Národní socialisté chtějí zvyšovat efektivitu či posilovat obnovitelné zdroje. Jadernou energetiku řeší trochu šalamounsky: je nutné kriticky zhodnotit ekonomickou náročnost, maximálně tak dostavět Temelín a prodloužit životnost Dukovan, ale třeba už nerozšiřovat těžbu uranu.

Dlouhodobý program se tématu životního prostředí věnuje ještě v dalších pasážích a celkově text působí proenvironmentálně.


reklama

 
Další informace |
Chcete ušetřit? Můžete zkusit kalkulačku cen elektřiny serveru Sfinance.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist