https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-2013-obnovitelne-zdroje-maji-byt-vsude-kde-je-pro-ne-vhodne-misto-tvrdi-ano
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby 2013: Obnovitelné zdroje mají být všude, kde je pro ně vhodné místo, tvrdí ANO

7.10.2013 02:08 | PRAHA (Ekolist.cz)
Podle hnutí ANO mají být do budoucna OZE všude, kde je pro ně vhodné místo
Podle hnutí ANO mají být do budoucna OZE všude, kde je pro ně vhodné místo
Politické hnutí ANO je pro efektivní podporu obnovitelných zdrojů energie. Odmítá těžbu břidlicových plynů metodou frakování, hrozí-li kontaminace podzemních vod. Z Šumavy by se podle hnutí člověk vyhánět neměl. Mělo by se pouze zajistit, aby svým pobytem a činností neškodil v nejcennějších rašeliništích, prameništích a přirozených lesích.
 

1. Počítáte s podporou obnovitelných zdrojů energie? Jako podobu bude podpora mít?

Ano počítáme s podporou obnovitelných zdrojů. Dle našeho názoru mají být do budoucna OZE všude, kde je pro ně vhodné místo. Tedy nikoliv tam, kde jsou na ně největší dotace, ale tam, kde se nejdříve vrátí energie do nich vložená. Podpora nesmí být tak velká (část ceny elektrické energie), aby neohrožovala náš průmysl. Například sklářství, hutnictví, papírenský a chemický průmysl se již dnes dostává i díky dotacím OZE do problémů. Podporu si představujeme spíš v oblasti daňových úlev.

2. Jaká má být role ministerstva životního prostředí?

Člověk je nedílnou součástí životního prostředí, proto by tento resort a jeho odborníci měli hlavně nacházet rozumné kompromisy mezi požadavky na rozvoj území a ochranou přírody, které se tento rozvoj dotýká. Resort by měl dohlížet také na to, aby se v zemi dostatečně pečovalo o krajinu a přírodní zdroje, aby dobře fungovalo odpadové hospodářství, abychom měli co nejzdravější ovzduší, vodní zdroje a podobně.

3. Co plánujete dále s programem Zelená úsporám? Kde na něj vezmete peníze?

Program Zelená úsporám považujeme za stěžejní. Je to výborná možnost jak podpořit obyvatele této země především při zateplování domů a stavbě nových – nejlépe pasivních domů. Peníze na program Zelená úsporám chceme vzít z výnosů emisních povolenek a ze zdanění vývozů hnědého uhlí. Též uvažujeme o připojení se k aktivitě hnutí Duha nazvané Velká výzva. Nejsme ale pro zdanění zisků ČEZ. Ty by měly zůstat na plánované investice.

4. Jak by měla vypadat protipovodňová ochrana v České republice?

V důsledku několika mimořádných povodňových událostí v posledních 20 letech byla v České republice vypracována komplexní protipovodňová ochrana, která je v evropském srovnání na velmi dobré úrovni. Tento systém funguje, ale je ho potřeba průběžně aktualizovat a smysluplně doplňovat o další opatření, zpomalující odtok vody z krajiny (řízený rozliv povodňové vody v suchých polderech). Z pohledu probíhající klimatické změny je však dlouhodobě podceňována komplexní ochrana České republiky před katastrofálním suchem, kterou by se budoucí vláda měla intenzivně zabývat, např. zavedením "Systému hodnocení rozsahu a dopadů sucha na území ČR".

5. Podpoříte dostavbu jaderné elektrárny Temelín, nebo se ji pokusíte zastavit?

Dostavbu JE Temelín podpoříme. Prověříme si ale důkladně výhodnost této stavby pro ČR. Čistě ekonomicky, pouze podle investičních nákladů a dnešní ceny silové energie na evropském trhu se nezdá být ekonomika stavby dobrá. Pokud ale započítáme externality u uhelných zdrojů a nutnost šetřit naše zdroje hnědého uhlí pro teplárny, má dostavba JE Temelín smysl. ETE 3,4 bereme jako strategický zdroj po roce 2030. Nahradí staré uhelné elektrárny a část jeho produkce využijeme pro napájení elektromobilů, které mají mít dle předpokladů po roce 2030 rychlý rozvoj.

6. Povolíte těžbu břidlicových plynů?

Jsme proti těžbě břidlicových plynů metodou frakování. Hrozí kontaminace spodních vod. Pokud se do budoucna najde metoda šetrnější k životnímu prostředí, jsme minimálně pro geologické průzkumy. Evropa se po roce 2050 stane pravděpodobně závislá ze 75 % na dovozech surovin. Což je velmi nebezpečné. A každý „místní“ zdroj, který nám z této závislosti pomůže, bude potřebný.

7. Mají se v Národním parku Šumava chránit přírodní procesy, nebo je přednější turistika a lesní hospodářství?

Území národního parku Šumava (včetně I. zón) je specifické tím, že původní, přirozeně smíšené a kalamitám odolné lesy byly v v 19. století nahrazeny choulostivými smrkovými monokulturami, o které by se měl člověk jako dobrý hospodář v případě jejich strádání postarat, nikoliv je nechat "přirozenému" osudu. Právě z historického vývoje území NP Šumava, kde byl člověk po staletí v úzkém kontaktu s přírodou, vychází naše filosofie nevyhánět člověka (turistu) ze Šumavy, pouze zajistit, aby svým pobytem a činností "neškodil" v místech, která existují ve své přirozené podobě po staletí (rašeliniště, prameniště, klimaxové smrčiny, jedlobukové smrčiny karpatského typu aj.).

8. Jak by měla vypadat energetická koncepce České republiky?

Energetická koncepce České republiky by měla vypadat podle původních závěrů tzv. Pačesovy komise č. 2. Měli bychom tedy dostavět ETE 3,4 a nahradit jaderným proudem staré uhelné elektrárny. Zároveň bychom měli snížit vývozy elektrické energie, a tím šetřit hnědé uhlí pro naše teplárny, dále podporovat nezávislé energetické mikroregiony, podporovat úsporná opatření. Tato koncepce byla ovšem dále přizpůsobena různým zájmovým skupinám a byla předložena ministrem Kubou v jiné podobě, než měla být. Podle nás by se proto měla vrátit do původního návrhu, který byl vytvářen na základě analýz a nikoliv lobbistických tlaků.

Program politického hnutí ANO

Energetika

ANO slibuje zlevnění elektrické energie snížením vývozu elektřiny, především té vyráběné v tepelných elektrárnách, na kterou český občan doplácí na externích nákladech. Hnědé uhlí by se mělo podle hnutí šetřit pro budoucí generace. Celkově je pro zvýšení dohledu státu nad energetickými surovinami.

Systém podpory obnovitelných zdrojů energie by měl projít revizí a měly by být sníženy jeho likvidační dopady na konkurenceschopnost českého průmyslu. Také vyplácení podpor stávajícím instalacím fotovoltaických elektráren by mělo podle ANO projít důsledným prošetřením, hnutí bude usilovat o rozkrytí vlastnické struktury jejich majitelů. ANO slibuje zabránit zvyšování příspěvků na obnovitelné zdroje z veřejných rozpočtů.

ANO je pro dostavbu JE Temelín, před tím však žádá důkladné prověření výhodnosti této stavby pro ČR. Chce zajistit, aby stavba 3. a 4. bloku byla financována pouze ze zdrojů ČEZ a nebyla dotována občany. Hnutí podpoří i další provoz JE Dukovany po roce 2025.

ANO chce přispět ke stabilizaci evropské energetické sítě, kde je velmi pokřivený trh a kde se stále zvyšuje nebezpečí velkých výpadků dodávek elektrické energie (blackout). ANO chce také prosazovat snížení distribučních poplatků za elektrickou energii a zemní plyn.

Hnutí slibuje naopak podporu vzniku energeticky nezávislých mikroregionů a úsporných opatření, snížení energetické náročnosti veřejných i soukromých budov, především formou zateplování domů.

Průmysl a doprava

ANO se chce zasadit o opětovný rozvoj stavebnictví, zajistit potřebné finance na dobudování páteřních částí silniční, železniční i vodní dopravní infrastruktury. Prioritními projekty jsou pro hnutí modernizace D1, dostavba Pražského okruhu R1, propojení D1 s D11, dokončení dálnice D8 a plavebního stupně Děčín.

Hnutí slibuje iniciovat změnu stavební legislativy (stavebního zákona, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – EIA atd.) tak, aby byly jasnější a transparentnější a zjednoduší povolování staveb a zároveň výrazně sníží korupční potenciál v této oblasti.

V oblasti trecyklace vidí hnutí ANO rezervy v reálné dostupnosti kontejnerů na tříděný odpad a v absenci kontejnerů na kovový a kompostovatelný odpad. Likvidace vytříděného komunálního odpadu byla měla dále probíhat pomocí vysokoteplotního spalování a bezemisní plazmové gasifikace.

Zemědělství

ANO ve svém programu také klade důraz na podporu českých potravin. Ideálem by pro hnutí bylo dosáhnutí úplné soběstačnosti v základních potravinách. ANO je zastáncem prodeje zemědělských a potravinářských výrobků konečnému spotřebiteli přímo (tzv. ze dvora). Slibuje také udělat maximum proto, aby v rámci EU byly narovnány podmínky v oblasti národních a regionálních dotací zemědělcům a potravinářům

Racionálním způsobem chce ANO zapojit české zemědělství do oblasti obnovitelných zdrojů.

Zelený program

Pro regiony s dlouhodobě špatným životním prostředím chce ANO ve spolupráci s vedením měst a obcí a firmami zpracovat tzv. „Zelený program“, jehož cílem bude formulovat požadavky a opatření, která v dlouhodobém časovém horizontu povedou k nápravě.

Více informací v programu politického hnutí ANO.


reklama

 
Další informace |
Chcete ušetřit? Můžete zkusit kalkulačku cen elektřiny serveru Sfinance.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist