https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-ep-cssd-je-proti-nadrazovani-obchodnich-smluv-nad-smlouvy-ekologicke
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do EP: ČSSD je proti nadřazování obchodních smluv nad smlouvy ekologické

24.5.2004 13:06 | PRAHA (EkoList)
Česká strana sociálně demokratická, kandidující do Evropského parlamentu pod číslem 6, ve svém volebním programu avizuje podporuje opatření vedoucích ke zvýšené ochraně životního prostředí. Její případní europoslanci se prý zasadí o takový hospodářský růst EU, který nebude doprovázen zhoršováním životního prostředí.
 


Podrobné informace o volbách do Evropského parlamentu najdete zde
Z odpovědí na anketní otázky EkoListu vyplývá mj. odmítavý postoj ČSSD ke kanálu Dunaj - Odra - Labe a příklon k posílení práva států na ochranu svého životní prostředí na úkor volného pohybu zboží.

Odpovědi ČSSD na anketu EkoListu

Odpovídá Lucie Orgoníková, tisková mluvčí ČSSD.

1. Který z problémů životního prostředí by se měl na úrovni Evropské unie přednostně řešit? Jaké kroky pro řešení tohoto problému chcete podniknout v Evropském parlamentu?

Problémů životního prostředí je celá řada a považujeme za důležité pečovat o životní prostředí jako celek. Pokud máme dát větší důraz na některé z oblastí, kterým by měla být na úrovni EU dána přednost, bylo by to zkvalitnění ochrany přírody a krajiny, důsledná kontrola chemikálií, snižování využívání neobnovitelných přírodních zdrojů, podpora obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady – odpovědnost podniků za celý cyklus, snižování skleníkových plynů v ovzduší, ochrana půdy, strategie prevence a recyklace odpadů, udržitelné nakládání s neobnovitelnými zdroji a prosazování technologií šetrných k životnímu prostředí.
Na půdě EP chceme tyto problémy řešit zejména podporou ekonomických a legislativních nástrojů, které povedou k nápravě především v těchto výše jmenovaných oblastech.

2. Má EU dál prosazovat Kjótský protokol jako základní strategii boje proti klimatickým změnám? Pokud ne, jaké nástroje ochrany klimatu má prosazovat?

Ano, EU určitě má dále prosazovat přijetí Kjótského protokolu. EU zároveň přijala vlastní systém obchodování s povolenkami na emise CO2, který ČSSD podporuje.

3. Pro jaké konkrétní dopravní stavby na území ČR budete prosazovat financování z peněz EU (např. v rámci programu Transevropských dopravních sítí)? Bude mezi nimi kanál Dunaj - Odra - Labe?

Prioritně budeme prosazovat takové stavby, které řeší obchvaty měst a obcí a pak stavby, které odlehčí předimenzované automobilové dopravě v jednotlivých regionech. Budeme také prosazovat stavbu železničních koridorů a důsledné uplatnění procesu EIA při prosazování příslušných staveb.
Jsme zásadně proti stavbě kanálu Dunaj - Odra - Labe.

4. Jaký postoj má EU zaujmout v otázkách liberalizace světového obchodu. Mají být multilaterální obchodní smlouvy nadřazeny dohodám o životním prostředí? Nebo to má být naopak? Má se o těchto věcech jednat pouze na půdě Světové obchodní organizace (WTO), nebo i v Organizaci spojených národů (OSN)?

Enviromentálně šetrné výrobky by měly být osvobozeny od tarifních i netarifních omezení světového obchodu.
Multilaterální smlouvy musí respektovat dohody o životním prostředí, jsme rozhodně proti nadřazení obchodních smluv dohodám o životním prostředí. Jednání o těchto věcech patří na půdu Světové obchodní organizace WTO.

5. Snahy členských států EU o ochranu životního prostředí na svém území narážejí na pravidla EU o volném pohybu zboží a služeb (viz např. spor mezi Evropskou komisí a Německem o zálohování nevratných obalů nebo spor mezi Evropskou komisí a Rakouskem o zákaz jízdy kamionů na určitých trasách). Považujete současnou právní úpravu této problematiky za uspokojivou, nebo by měla být posílena práva členských států na ochranu jejich životního prostředí, nebo by naopak měla být posílena zásada volného pohybu zboží a služeb na úkor práva států chránit životní prostředí na svém území?

Jsme pro posílení práv členských států na ochranu svého životního prostředí. Důležité je také důsledné řešení jednotlivých případů kolizí mezi pravidly volného obchodu a ochranou životního prostředí.

6. Jste nakloněni tomu, aby o sporných ekologických otázkách bylo možné hlasovat v referendu na celoevropské úrovni?

Ano, ale bude to asi možné až po určité době, až se více prohloubí sblížení evropských národů.

Vybrané pasáže z programu "České strany sociálně demokratické"

2. Vytvořit prosperující a konkurenceschopnou Evropskou unii

Poslanci ČSSD budou v Evropském parlamentu podporovat opatření vedoucí k posilování konkurenceschopnosti Evropské unie a ke zvýšení hospodářského růstu, který však nebude doprovázen poklesem pracovních míst a zhoršováním životního prostředí. (...)

4. Zajistit rozvoj venkova

Poslanci ČSSD budou v Evropském parlamentu prosazovat rozvíjení společné zemědělské politiky Evropské unie s cílem zajistit rozvoj zemědělské výroby podle potřeb trhu, zlepšovat úroveň života na venkově, respektovat potřebu ochrany životního prostředí, zvýšit ochranu a zlepšit vzhled venkovské krajiny.
Pro udržení osídlení venkova bude nutné vytvářet takové podmínky, které učiní farmaření přitažlivé pro mladé lidi a pro ty, kteří hledají alternativu k uspěchanému městskému životu.
Poslanci ČSSD budou v Evropském parlamentu prosazovat, aby zemědělci z nových členských zemí včetně České republiky měli rovné podmínky na evropském trhu jako zemědělci z dosavadních členských zemí. Pro přechodné období je jim nutné zajistit vyrovnání rozdílů ze zdrojů nových členských států.
(...)

6. Vytvářet zdravé životní prostředí

Poslanci ČSSD v Evropském parlamentu podpoří opatření vedoucí ke zvýšené ochraně životního prostředí. Lidé chtějí dýchat čistý vzduch nezamořený škodlivými emisemi, chtějí, aby vody v řekách a potocích nebyly znečišťovány nebezpečnými odpady, aby místa, v nichž žijí, nebyla zavalena odpadky, aby ekonomický růst neohrožoval přírodu, její faunu a flóru. Cílem je co nejvyšší využití obnovitelných přírodních zdrojů a omezení produkce odpadů včetně emisí.


reklama

 
Radek Svítil

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist