https://ekolist.cz/cz400/kultura/prehled-knih-a-filmu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Přehled knih a filmů

Přehled knih a filmů není internetovým obchodem. Přesto u vybraných položek najdete odkaz, který vám umožní knihu nebo film koupit. Nákupem přes tento odkaz podpoříte Ekolist.cz. Děkujeme.

Burnie, David: Savci

rok vydání: 2001
Kniha o savcích pro mladé čtenáře. více

Bergbauer, Matthias: Co žije ve Středozemním moři?

rok vydání: 2001
Příručka pro sportovní potápěče o fauně a flóře Středozemního moře. více

Baier, Jiří: Přírodou za houbami

rok vydání: 2001
Atlas hub. více

Aichelel, Dietmar: Co tu kvete?

rok vydání: 2001
Kvetoucí rostliny střední Evropy ve volné přírodě. Bohatě ilustrované; též klíč k určování rostlin. více

Prokop, Martin: Účastenství v řízeních na ochranu životního prostředí

rok vydání: 2001
Publikace se zabývá problémy, které vznikají při účasti veřejnosti (občanů, nevládních organizací) ve správních řízeních. Vedle komentáře k některým ustanovením správního řádu se věnuje zejména účasti podle zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zabývá se ale také např. institutem sousedských žalob, poskytuje rady pro aplikaci vyhlášky o stížnostech či použití petičního zákona. Součástí publikace jsou vzory právních podání. více

Pazderka, Stanislav, Kužvart, Petr: Právo na informace - Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí s komentářem a vzory podání

rok vydání: 2001
Zákon č. 123/1998 Sb. představuje základní právní předpis při zpřístupňování informací o životním prostředí. Každé ustanovení je opatřeno zevrubným komentářem, včetně odkazů na zvláštní právní předpisy. Zvláštní důraz je kladen na vztah tohoto zákona k zákonu o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) Komentář je doplněn srovnávacími tabulkami obou předpisů. Kniha obsahuje vzory podání a český překlad směrnice EU týkající se informací o životním prostředí. více

Černý, Pavel, a kol.: Budeme je žalovat - Právní možnosti ochrany životního prostředí

rok vydání: 2001
Cílem této publikace je podat návod na použití jednotlivých právních nástrojů, jako je žaloba, stížnost, petice, trestní oznámení atd. Čtenářům umožní nalézt správný právní postup pro řešení jejich kauz v ochraně životního prostředí. Nyní vychází v druhém, podstatně rozšířeném a přepracovaném vydání, platném k právnímu stavu k 1. lednu 2001. více

Černý, Pavel, Doucha, Pavel: Jak chránit životní prostředí při územním plánování a povolování staveb

rok vydání: 2001
Těžištěm publikace je podrobný rozbor procesu vytváření územních plánů a územního a stavebního řízení. Vedle ochrany životního prostředí kladou autoři důraz na popis možností veřejnosti, která se chce zapojit do řízení, v nichž se plánují nebo povolují stavby, jež mají negativní vliv na životní prostředí. Publikace rovněž obsahuje kompletní seznam stavebních úřadů a výňatky z důležitých právních předpisů. více

Ovzduší 2001

rok vydání: 2001
Sborník z konference věnované problematice znečištění ovzduší, legislativě, monitoringu znečištění a hodnocení environmentálních rizik. více
« | 1 | .. | 399 | 400 | 401 | »
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist