https://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/atmosfera-a-klima-kniha-odborna-ale-srozumitelna
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Atmosféra a klima – kniha odborná, ale srozumitelná

5.5.2010
Na konci loňského roku, v době, kdy probíhal ostře sledovaný klimatický summit v Kodani, vydalo Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze, knihu Atmosféra a klima. Aktuální otázky ochrany ovzduší. Nejde o dílo pro širokou veřejnost, ale o publikaci zaměřenou odborněji, čímž se vymyká typu knih, o nichž v Ekolistu.cz píšeme. Přesto na ni upozorňujeme – jde totiž o první odbornou publikaci v českém jazyce, která pokrývá celou oblast problematiky meteorologie, klimatologie a ochrany ovzduší.
 
Znečištění ovzduší
Zajímá vás ochrana ovzduší? Přečtěte si knihu Atmosféra a klima! Na snímku ovzduší v Praze.
Ilustrační foto: Victor Ranedo/Ekolist.cz

Knížka je složena ze čtrnácti samostatných příspěvků, které na sebe velmi volně navazují, někdy se i překrývají. Kvůli znalosti základů není od věci číst publikaci postupně, v žádném případě to ale není nutné – příspěvky obstojí i samy o sobě a čtenář si snadno může najít oblast, která ho právě zajímá, a věnovat se pouze jí.

První kapitola přináší základní informace o atmosféře Země, tedy například o jejím složení nebo o tom, jak se utvářejí oblaka (včetně jejich klasifikace). Následuje podrobnější popis zdrojů látek a pohybu některých prvků v atmosféře. V další kapitole jsou pak představeny vztahy mezi atmosférou a dalšími částmi Země i okolním vesmírem (tady se píše například o ovlivňování zemského klimatu slunečními cykly nebo o tom, jak je začátek doby ledové obvykle nastartován globálním oteplením).

Po těchto obecněji zaměřených příspěvcích přicházejí konkrétnější, na pochopení ovšem také náročnější pasáže o absorpci slunečního záření molekulami plynů a o malých částicích (aerosolu) a o organických chemických látkách v atmosféře. Následující stať popisuje způsoby, jakými jsou látky z atmosféry odstraňovány (atmosférická depozice), a po ní je na řadě zase obecnější kapitola o znečišťování ovzduší. V ní se chvályhodně mluví i o znečišťování vnitřního prostředí, což je oblast, které se dlouho věnovala mnohem menší pozornost než ovzduší venkovnímu, ačkoli především v bohatém světě tráví lidé většinu svého času právě uvnitř budov. Ještě než jsou pak popsány dopady znečištěného ovzduší, věnují se autoři rovněž monitoringu a hodnocení kvality ovzduší a v poměrně náročném textu i modelování znečištění ovzduší (a to ještě autor této kapitoly v závěru upozorňuje, že se snažil příliš nezacházet do matematických podrobností modelování).

Rozsáhlejší stať je věnovaná klimatu a jeho změnám. Ta se samozřejmě na mnoha místech dotýká už jmenovaného příspěvku, v němž byly představeny vztahy mezi atmosférou a dalšími částmi Země i okolním vesmírem, teď jsou ale mnohem podrobněji rozvedeny pozorované změny klimatu v minulosti (s důrazem na poslední desítky let), je zde rovněž podrobněji vysvětlen skleníkový efekt a taky představeny modelování a scénáře vývoje klimatu. Předposlední část knihy se věnuje celosvětovým dopadům i důsledkům ochrany atmosféry – především dopadům a důsledkům změn klimatu a narušování ozonové vrstvy, ale i přenosu znečišťujících látek na velkou vzdálenost. Úplně poslední příspěvek pak představuje legislativu, která v ČR umožňuje a nařizuje ochranu ovzduší.

Jak uvádějí editoři, kterými jsou Martin Braniš a Iva Hůnová z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK, celý text původně vzniknul jako skripta pro týdenní kurz pořádaný pro širokou odbornou veřejnost, především ze státní správy. Skripta byla ale rychle rozebrána, a tak se autoři rozhodli trochu vylepšit texty i grafiku a na světě byla nová publikace. Knížka by se opravdu asi dala nejlépe popsat jako taková fajnová skripta – graficky je to přehledné a autoři si dávali záležet, aby i složité věci vyjádřili pokud možno srozumitelně. Knihu určitě není možné označit jako popularizační pro širokou veřejnost a úplné laiky by nejspíš vyděsila. Znečištění ovzduší a změny klimatu jsou dnes však natolik silnými společenskými tématy, že by publikace měla vzbudit pozornost nejen studentů a dalších adeptů zmíněných oborů, ale i poučených laiků, kteří mají jen trochu hlubší zájem o pojednávanou látku. U každého příspěvku je navíc uvedena literatura, kde zájemci o vážnější studium najdou další informace. Editoři v předmluvě rovněž doporučují navštívit přednášky autorů nebo dalších odborníků, kteří v daných oborech působí. Tím se ovšem upozorňuje na drobný nedostatek knihy – autoři v ní totiž vůbec nejsou představeni. Přitom jich je celkem 17 a pocházejí z opravdu nejrůznějších pracovišť – z akademie, z univerzit, ale i ze soukromé sféry. Ne že by tady muselo být vyjmenováno rodiště prababičky, jméno psa nebo oblíbený alkoholický nápoj, ale uvést aspoň název instituce, kde autoři působí, by knize rozhodně neuškodilo. To však nic nemění na přínosu této odborné, ale srozumitelně napsané publikace.


reklama

Další informace |
Braniš, Martin; Hůnová, Iva (eds.): Atmosféra a klima. Aktuální otázky ochrany ovzduší. Nakladatelství Karolinum, Praha 2009, 352 stran.
foto - Stejskal Jan
Jan Stejskal
Autor je na volné noze. V letech 2002 až 2013 byl postupně šéfredaktorem tištěného Ekolistu a později serveru Ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist