https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ceske-asociace-obehoveho-hospodarstvi-stanovisko-k-zameru-zahrnout-energeticke-vyuzivani-komunalnich-odpadu-do-systemu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

České asociace oběhového hospodářství: Stanovisko k záměru zahrnout energetické využívání komunálních odpadů do systému obchodování emisními povolenkami

19.3.2022
Měly by si spalovny kupovat emisní povolenky?
Měly by si spalovny kupovat emisní povolenky?
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Do konce dekády by měl být koncept Waste to Energy zahrnut do ETS EU, tedy zařízení na energetické využití komunálních odpadů by si měla nakupovat emisní povolenky. Česká asociace oběhového hospodářstvíje přesvědčena, že tento záměr jde proti principům oběhového hospodářství a přinese další negativní dopady.
 

Bez naplnění realizace konceptu W-to-E nebude ČR schopná splnit cíl roku 2030 – že na skládky půjde jen 10 % komunálního odpadu.

Zároveň (při dodržení závazné hierarchie nakládání s odpady) a při současném opouštění fosilních paliv systémy centrálního zásobování teplem nebudou mít možnost pokrýt své potřeby náhradních paliv za přijatelných ekonomických podmínek.

Kromě toho v posledním zhruba půl roce hraje zásadní roli aspekt sociální a politický – při konverzi stávajících systémů CZT z klasických paliv na méně emisně náročná paliva je možné udržet cenu tepla pro konečného spotřebitele na přijatelné úrovni. Z pohledu principů cirkulární ekonomiky, kdy termickým využitím k tomu vhodných odpadů vznikají vedlejší energetické produkty, je dalším pozitivem možnost i nadále běžně využívat vedlejší energetické produkty při nedostatku přírodních surovin (štěrkopísek, kamenivo) např. při výrobě stavebních hmot a stavebních dílců.

V ČR je třídění odpadů pro recyklaci na vysoké úrovni – cca 700 tisíc tun za rok. I kdyby se třídění zdvojnásobilo, což je nereálné, tak pořád bude potřeba energeticky využít několik milionů tun odpadu. Náklady na třídění a recyklaci jsou násobně vyšší než náklady na svoz SKO a provoz ZEVO. Samotné ETS při dnešních cenách tyto náklady nevyrovná. Naopak pokud by toto tvrzení bylo pravdivé, tak fakticky jen konstatuje, že náklady na emisní povolenky budou ekvivalentem zdražení odpadových služeb občanům.

Dalším argumentem ČAObH je, že dojde ke zdražení ZEVO o cenu emisní povolenky. Jde zhruba o 0,5t CO2 na tunu SKO, tedy v současnosti asi o 45€, tedy asi o 1200 Kč na bráně ZEVO. Tím dostane skládkování odpadu opět ZELENOU PRO DALŠÍ ROZVOJ. Jediné řešení pro zachování hierarchie nakládání s odpady by bylo souběžně se zapojením ZEVO do ETS zvýšit skládkovací poplatek o 1200 Kč na tunu. Což by mimochodem znamenalo kompletní zdražení celého odpadového hospodářství. Ekonomicky tedy záměr zahrnout energetické využití komunálních odpadů do ETS nedává smysl.Logiku by to mělo pouze tehdy, kdyby souběžně se zařazením ZEVO do ETS tam byly zařazeny i skládky, což ale nikdo nenavrhuje.

Biogenní složka odpadu tj. papír, BRKO, dřevo, přírodní textilie apod. by měla být vyloučena z EU ETS, jinak se dostáváme do rozporu se spalováním biomasy! Nedává přece smysl, aby účelově těžený les nebyl v EU ETS a přirozeně vzniklý organický odpad byl. Zjištění úrovně biogenního uhlíku kontinuálním emisním měřením je již technicky proveditelné, takže jsme schopni tyto hodnoty pro účely vykazování měřit.

Stručně řečeno nejde o soutěž mezi materiálovým a energetickým využitím odpadů, ale cílem je dokázat, že ZEVO jsou součástí oběhového hospodářství. Energetické využití komunálních odpadů je jasnou součástí cirkulární ekonomiky. Z tohoto důvodu by neměly být součástí ETS, kde jsou technologie, které do oběhového hospodářství nepatří.


reklama

 
České asociace oběhového hospodářství

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (14)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

19.3.2022 06:47
Emisní povolenky jsou sabotáž, na ekologii.
Odpadové hospodářství, by mělo být ve vlastnictví státu a bráno jako veřejně prospěšná činnost.
Odpovědět
ZK

Zan K.

31.3.2022 10:27 Reaguje na smějící se bestie
Jako vše jsou okamžitě zdrojem kšeftu. V kapitálovém a trhovém hospodářství sahajícím do vedení států tomu ani jinak být nemúže.
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

1.5.2022 17:24 Reaguje na smějící se bestie
Souhlasím, měla by to být součást kritické infrastruktury státu, případně i samosprávních celků (krajů).

Nedávné covidové události to potvrdily v plné míře!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2022 10:26
Energetické využití komunálních odpadů je jasnou součástí cirkulární ekonomiky.

To je zcela evidentní nesmysl. Nic cirkulární na tom není, ze spáleného plastu se už recyklát nevyrobí.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.3.2022 20:22 Reaguje na Pavel Hanzl
V tomhle se shodujeme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.3.2022 22:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, tolik sexu naráz?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.3.2022 14:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Sex tam opravdu není třeba zatahovat!

Pokud jde o znečištěný i vícevrstevný komunální spalitelný odpad, jak to chcete recykolvat či lépe využít než spálit?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.3.2022 08:07 Reaguje na Jiří Svoboda
Samozřejmě není možno recyklovat vše, vždy bude část nerecyklovatelná. Je jenom otázka, kolik. Pokud by se s recyklací počítalo už ve výrobě, tak se celý proces výrazně zefektivní.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

19.3.2022 23:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Souhlas. V energetickém využití komunálních odpadů nic cirkulárního nevidím.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.3.2022 15:06 Reaguje na Majka Kletečková
Vy chcete recyklovat i dámské vložky?

Měla by platit zásada, co lze smysluplně recyklovat, to vytřídit a zrecyklovat, zbytek energeticky využít.

Prosím, uvědomte si, že třídění a recyklace je energeticky i ekologicky náročná činnost a v mnoha případech je bilance negativní. I v těch případech trváte na recyklaci?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

21.3.2022 23:10 Reaguje na Jiří Svoboda
Považovat energetické využití komunálních odpadů za necirkulární přístup implikuje odmítání spaloven?

Nezaznamenala jsem, že by v komentářích pod tímto článkem někdo trval na tom všechno jen recyklovat.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.3.2022 15:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Jasně a recyklát se šupne na skládku, protože pro něj nebude využití. Vy jste hlava!
Odpovědět
JO

Jarka O.

20.3.2022 17:13
S článkem se da jen souhlasit. Žádné tvrzeni není dal od pravdy, než
že ZEVo nejsou součástí oběhového hospodářství. Před spálením prochází odpady třídičkou. Spalenim se vyrábí teplo a elektřina, dále struska, která by se dala využít ve stavebnictví. Neželezné kovy se po spalování odpadu vyřídí lépe než ze skládek.
Zahrnutí do kritizované superbyrokratickeho systému, navíc v této době, kdy snad je potřeba začít byrokracii odbourávat, je neslušné. Jak se bude rozdělovat mezi pálením "spravneho" odpadu -dřevo- a pálením nesprávného odpadu - zbytek komunálu? Budou se počítat průměrné hmotnosti spaleneho dreva, např., a pak odečítat že zaplacených emisních odpustku? Čili se zvýší byrokracie o další výkazy?
Odpovědět
JO

Jarka O.

22.3.2022 08:28 Reaguje na Jarka O.
Píšu jak …, … Neželezné kovy se vytřídí…
K rozdílu mezi skládkami a ZEVO dodám, že skládka je drahá stavba, která zabírá místo (ekonomika a krajina) a vyžaduje trvalý monitoring odpadních, spodních vod i blízkých vodotečí (starost a kšeft) i po ukončení skládkování. Neprodukuje žádný zisk, naopak obtěžuje např. vzhledem, pachem a škůdci. Cirkulární na skládce není nic a měla by být podle té logiky zahrnuta do ETS. Některá města na západě skládky nemají vůbec, pouze spalovny, např. spojené s rozvodem tepla. Nejen Víden. Tažení (koho vlastně) proti ZEVO je bláznovství.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist