https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/eva-tylova-a-jitka-jelinkova-cizp-se-zbavuje-kompetenci-i-inspektoru
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Eva Tylová a Jitka Jelínková: ČIŽP se zbavuje kompetencí i inspektorů

29.9.2023
Česká inspekce životního prostředí.
Česká inspekce životního prostředí.
Foto | ČIŽP / Wikimedia Commons
O avizovaném záměru redukovat kompetence ČIŽP bylo napsáno několik článků. Jitka Jelínková, dlouholetá vedoucí právního oddělení ČIŽP (2001 - 2015), reagovala na rozhovor nového ředitele ČIŽP Petra Bečka s Deníkem Referendum v článku Napraví si ČIŽP pověst autodestrukcí? Eva Tylová, která byla ředitelkou ČIŽP v letech 2002-2003 a 2008-2010, vyjádřila své obavy a kritické výhrady v článku pro Ekolist ČIŽP předá část svých kompetencí jiným orgánům. Proč je to strašně špatně? A společně jsme kompetence ČIŽP v projednávané havarijní novele vodního zákona, v ochraně lesa a ochraně přírody obhajovaly v článku Omezení kompetencí České inspekce životního prostředí by potěšilo jen podvodníky, v němž jsme reagovaly i na rozhovor Deníku Referendum s ministrem Hladíkem: Dlouho se tu nepostaví nic než obnovitelné zdroje.
 
Od té doby záležitosti nabraly rychlý vývoj.

Závažná šetření havárií na vodách si ČIŽP ponechá

Na základě tlaku odborníků se zdá, že kompetenci v haváriích na vodách ČIŽP úplně nepustí. V prvním návrhu havarijní novely měla totiž být opravdu v roli druhořadého orgánu a na šetření účastna, pouze pokud ji pracovníci vodohospodářského úřadu ORP (obce s pověřenou působností) k němu přizvou. Dle nového návrhu MŽP by si již mohla významné případy sama k šetření převzít. Na jejich řešení je lépe vybavena jak metodicky, tak personálně než vodoprávní úřady na ORP, které jsou v mnoha případech obsazeny jen jedním či dvěma pracovníky.

I hospodářské lesy zajišťují ekosystémové služby

Bohužel situace v ochraně lesa je horší. ČIŽP se chce zbavit kontrol v hospodářských lesích. Ty však tvoří většinu lesů v ČR (74 %), rezignace na jejich kontrolu je proto nutně věcně špatně. Ostatně výsledek kůrovcové kalamity nás o tom snad dostatečně přesvědčil. Erozí obnažené suché stráně k rozvoji biodiverzity jistě nepřispívají a nelze je v řadě případů nechat jen přirozené obnově. To, že by se měly zalesňovat dřevinami, které lépe odolávají důsledkům klimatické změny, asi všichni kromě některých vlastníků chápou. Svůj díl viny na kůrovcové kalamitě bohužel nesou i státní Lesy ČR, jejichž neschopnost včas reagovat na zvýšený výskyt kůrovce (nejen) v Jeseníkách prokázala ČIŽP při velké kontrole v roce 2017.

Mantra „zdvojených kompetencí“ je zavádějící

Ředitel Bejček či ministr Hladík se zaštiťují i mantrou „dvojí kontroly“. Jedná se však o zjevné nepochopení, ve skutečnosti se nejedná o dublování kontroly, ale rozdělení kontroly mezi dva orgány s různým metodickým i personálním zázemím, stejně jako je tomu u havárií na vodách. Na kontrolu lesů na ORP totiž většinou není ani ten celý úvazek, jako na kontrolu ve vodě, ale je to sdílený úvazek nejčastěji s ochranou půdního fondu. Tomu odpovídají i výše pokut udělených ORP, které se pohybují v řádu jednotek až desítek tisíc Kč, a naopak jednotek milionů v případě ČIŽP.

Rezignuje MŽP na vrchní státní dozor?

Opuštění kontroly ve všech (tedy i hospodářských) lesích prováděné inspekcí by MŽP nedodrželo své povinnosti z kompetenčního zákona. Rezignovalo by na vrchní státní dozor, který dle jeho znění má zajišťovat ve všech složkách životního prostředí, tedy i lese. To, že MŽP je ústředním orgánem státní správy pro lesní hospodářství pouze v národních parcích, nijak nesnižuje význam vrchního státního dozoru MŽP ve všech lesích, právě naopak.

Opuštění kontrol fyzických osob nepodnikajících v ochraně přírody může vést k velkým škodám

ČIŽP chce opustit i kontroly fyzických osob nepodnikajících v ochraně přírody, resp. veškeré své kompetence vůči nim, tj. nejen pokutování přestupků, ale i preventivní zákazy škodlivé či potenciálně nezákonné činnosti.

Tento záměr by znamenal, že ČIŽP nebude moci řešit významné případy, jako byla např. známá kauza černé stavby velké vodní nádrže v údolní nivě potoka a v okraji lesa na ploše téměř dvou hektarů pro zasněžování sjezdovek v lyžařském areálu Paprsek u Starého Města pod Sněžníkem od roku 2019; její iniciátor se umístil na 3. místě v anketě Ropák 2020. Inspekce uložila vlastníkovi pozemků maximální pokutu, kterou lze fyzické osobě nepodnikající uložit, tj. 100 000 Kč.

Skutečnost je totiž taková, že závažné zásahy v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny leckdy uskutečňují fyzické osoby nepodnikající, zejména na vlastních (rozsáhlých) pozemcích. Jedná se např. o rozsáhlé terénní úpravy, zavážení či zatrubnění vodního toku, kácení a zasypání dřevin, zničení louky se zvláště chráněnými druhy apod. Tyto osoby obvykle protiprávně jednají „podnikatelským způsobem“, tj. pro komerční účel, ale navenek vystupují jako fyzické osoby nepodnikající.

Situace v technické ochraně životního prostředí je odlišná

Neobstojí argument, že v tzv. technické ochraně životního prostředí, tj. na úseku odpadů a ovzduší, a od novely vodního zákona z roku 2018 také na úseku ochrany vod, ČIŽP rovněž nemá kompetence vůči fyzickým osobám nepodnikajícím. Situace totiž není věcně srovnatelná. Zákon o ochraně přírody a krajiny adresuje právní povinnosti všem osobám, nikoli „provozovatelům zařízení“, původcům odpadů apod., což nutně jsou profesionální subjekty, tj. právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Zatímco v technické ochraně ŽP se závažnějších přestupků dopouštějí provozovatelé zařízení a zdrojů znečišťování, v ochraně přírody a krajiny (či lesa) to neplatí, jak dokládá i výše zmíněná kauza vlastníka pozemků v lyžařském areálu Paprsek u Starého Města pod Sněžníkem.

Ostatně, má vedení ČIŽP či MŽP data pro klišé, že v ochraně přírody a krajiny jde ve vztahu k fyzickým osobám nepodnikajícím převážně o řešení marginálních podnětů povahy sousedských sporů? Naše zkušenost z řady let působení na ČIŽP je jiná.

Důležitá je nezávislost orgánu na místní samosprávě

Jak na úseku ochrany přírody a krajiny, tak na úseku ochrany lesa je velmi důležitá rovněž nezávislost ČIŽP na místních vlivech a zájmech. Místní orgány jsou nikoli ojediněle pod tlakem samosprávy propojené s podnikatelskými zájmy prosazovanými bez ohledu na právní úpravu. Dokladem je např. kauza černé stavby sjezdovky v lesích ve vlastnictví města J. dodatečně zkolaudované městským úřadem jako „lesní cesta“. Na základě žaloby Nejvyššího státního zástupce v závažném veřejném zájmu byl tento kolaudační souhlas zrušen správním soudem jako nicotný a ve věci dále probíhá trestní řízení.

Pracovali jste dobře, ale nyní odejděte, nesehnali jsme na vás prostředky

Redukce kompetencí a bohužel i snižování počtu inspektorů započalo. Z ČIŽP má odejít v nejbližší době 32 inspektorů. Mají se spojit oddělení ochrany přírody a lesa na inspektorátech. Takže vedoucí, kteří řadu let vedli oddělení a pracovali dobře, skončí. Bude to jeden, nebo druhý. Takto si ředitel ČIŽP představuje práci s lidmi.

Ouo vadis, Inspekce?

O budoucnosti ČIŽP přijďte diskutovat 3. října 2023 na Novotného lávku na besedu, kterou pořádá STUŽ (Společnost pro trvale udržitelný život). Besedy se mimo odborníků zúčastní i ředitel ČIŽP Petr Bejček. Pozvaný je samozřejmě i ministr Petr Hladík, v jehož kompetenci je zajistit podmínky pro fungování svého kontrolního úřadu. Zatím se to všem ministrům životního prostředí i v dobách krize podařilo. Je možné se připojit i online.


reklama

 
foto - a Jitka Jelínková Eva Tylová
Eva Tylová a Jitka Jelínková
Eva Tylová byla ředitelkou ČIŽP v letech 2002-2003, 2008-2010. Jitka Jelínková je bývalá dlouholetá vedoucí právního odboru ČIŽP.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (16)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.9.2023 07:35
Právě jsem si projel NP České Švýcarsko a Krušné hory . Přidám-li k tomu důvěrně známou Státní přírodní rezervaci Králický Sněžník a Jeseníky , potom lze situaci charakterizovat situaci jako "děs a běs."

Na co máme zákony na ochranu přírodního prostředí včetně mantry o "trvale udržitelném rozvoji" viz pasáže územního plánování ze stavebního zákona, když se de facto nikde nedodržují ?

Z tohoto pohledu by bylo lepší tyhle právní normy zrušit a celý zcela nefukční systém úřednictva v této oblasti výkonu státní správy zrušit bez náhrady. A to včetně ČIŽP , která je doslova "na baterky."

Stav by zůstal v podstatě stejný a ušetřilo by se hezkých pár mld. na něčem , co stejně v praxi nefunguje.

Odpovědět
RA

Rostislav Adam

1.10.2023 14:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
Myslím, že Inspekce se alespoň snaží. Bohužel, je to někdy i dost stav naší společnosti, že prostě zákony jsou od toho, aby se porušovaly. A v takovém prostředí prostě neuhlídáte vše.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.9.2023 22:30
Zdá se, že ustanovením Petra Bejčka ředitelem ČIŽP došlo k tomu, že kozel se stal zahradníkem.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

30.9.2023 07:51 Reaguje na Majka Kletečková
Myslím, že omezení personálu ČI6P zvládnou nahradit neziskové organizace a ZADARMO.
Odpovědět

Viktor Šedivý

30.9.2023 13:24
Zelená politika EU vede zcela zřejmě k likvidaci řady ekonomických aktivit - a tedy jednoduše řečeno brzy dost zásadně zchudneme.

Je tedy načase začít se zbavovat činností (tedy i zaměstnanců a následně institucí) na které prostě nebudeme mít.

Odpovědět
RA

Rostislav Adam

1.10.2023 11:20
Obávám se, že lidé z ČIŽP by chtěli, aby to nějak zůstalo, nebo se to i rozšířilo. Problémem je, že péče o ŽP není v ČR pořád příliš vnímána jako důležitá, minimálně mezi politiky.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

1.10.2023 12:57
Po zkušenostech na Bečvě a s dvěma motýlema je likvidace ČIZP jediná správná cesta. Kde kdo to bude umět lépe.
Odpovědět
RA

Rostislav Adam

1.10.2023 13:38 Reaguje na Michal Ukropec
Obávám se, že tady byl problém tlaku, a nejspíš to dostal od tehdejšího MŽP člověk, který to vůbec neměl dostat. A dost problém taky hrála politická vyjádření pana Brabce.
Můžu Vás ujistit, že na MŽP jsou i lidé, kteří se snaží dělat vše dobře i přesto, že ne vždy jsou podmínky ideální.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

1.10.2023 18:52 Reaguje na Rostislav Adam
Na MŽP jsem nikdy nebyl. Ale tu přístavbu ČIŽP jsem před cca 20 ti lety realizoval, a s činovníky tudíž jednal.........
Odpovědět
RA

Rostislav Adam

1.10.2023 23:21 Reaguje na Michal Ukropec
Ono hodně záleží, na koho narazíte. A třeba před 20 lety tam nebyli úplně stejní lidé. Teď zase budou někteří noví. Samozřejmě, uvidíme, koho si tam vyberou. Pravda je, že i dost záleží, jaká je představa Ministerstva. Podle komentáře to nevypadá zrovna slavně, ale třeba bude nějaké překvapení.
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

2.10.2023 08:50
Základní otázka by měla být položena úplně jinak. Pan ministr ŽP vůbec nechápe, o čem je řeč a jeho našeptávači už vůbec ne.

Diskuse o roli ČIŽP se vedou již řadu let. Za dobu své existence razantně stoupnul počet kompetencí z nejrůznějších zákonů do stavu, který není dlouhodobě reálně zvládnutelný.

Ale hlavní je to, že se zapomnělo na to nejdůležitější!

Máme-li mít nezávislý a odborně zdatný inspekční orgán, musíme zajistit:

1) úspěch tkví ve specializaci

(kdo dělá od všeho něco, v reálu nestihne nic)

2) kompetencemi by se mělo "šetřit" a ne jim házet od každého něco
(bez ladu a skladu - mělo by to mít logiku a návaznost)

Jde o to, aby neřešili malicherné spory nebo vyřizování účtů mezi stěžovateli. To ať si řeší místní orgány samosprávy, od toho tam jsou!

Pouze pokud bude potřeba, mohou obce požádat o součinnost (jak to bylo například v historicky prvním zákonu o odpadech: č.238/1991 Sb.). A fungovalo to dobře.

3) odbornou přípravu zajistit na zcela jiné úrovni

Splněním bodu 2) se uvolní kapacita na důležitější úkoly.

Např. nevidím důvod, proč by každý oblastní inspektorát neměl mít řádně proškolené vzorkaře (alespoň pro matrice: odpady, voda). Dostatek vzorkovnic jsme s sebou vozili ve služebním autě už na okresním úřadu před 30 lety. Podle nyní platných předpisů postačí odborné proškolení jednou za rok a to se zvládnout dá!

4) odborná příprava by měla zahrnovat nadregionální zásahy

Právě "akce Bečva" ukázala, že místní úřady selhaly a nikdo je nedokázal provázat a smysluplně řídit. Je třeba se připravovat a pravidelně to cvičit.

Hodit to všechno jenom na hasiče je nesmysl. Ti by měli akci řídit, ale nemají k tomu potřebné informace (např. havarijní plány schvaluje vodoprávní úřad a posílá je správci povodí a ne hasičům, schválené provozní řády se zasílají na vědomí ČIŽP a ne hasičům).

Navažme na zkušenosti z činnosti bývalých okresních úřadů, které hasičům odborně asistovaly při haváriích (jako součást integrovaného systému) a dost se to osvědčilo (právě proto to bylo zrušeno).

Takže by ČIŽP řešila pouze havárie a krizové situace s tím související.

Zkrátka je třeba, aby do toho mluvil někdo, kdo s tím má opravdu zkušenosti, což paní Eva Tylová opravdu je, na rozdíl od nynějšího vedení MŽP. Nevymýšlejme nic nového a převratného, ale zkusme zhodnotit zkušenosti třeba z posledních 30 let - řada věcí fungovala jak měla.

Jenom je škoda, že do toho nejvíce mluví ti, kteří tu praxi vůbec neznají.

Proto jsme tam, kde jsme...
Odpovědět
RA

Rostislav Adam

3.10.2023 08:42 Reaguje na Jiří Kvítek
Díky za podnětný komentář. V praxi to ale je o něco složitější.
To, kdo je v čele, je důležité jen do určité míry. Přinejmenším by to měl být člověk politicky nezávislý. Do jaké části odbornosti bude spadat není zas až tak důležité. Přece jen, hlavní prací ředitele je vystupování navenek.
Vedle ředitele jsou tady vlastní inspektoři, kteří fakticky zajišťují činnost, a tam je třeba mít dobré lidi, oddané své práci, dobře zaplacené a schopné práci provést kvalitně.
Samozřejmě, v moci inspekce je spíš kontrolní činnost a že je všechno v souladu s právem. K zajištění této činnosti samotných inspektorů bude vlastně vždycky málo, reálně prostě není možné být všude.
Inspekce měla mít tolik pravomocí, kolik je potřeba, a k tomu i odpovídající počet inspektorů, což je asi trochu problém. Převod tedy pravomocí na obce by teoreticky mohl být dobrý, v případě, že by bylo možné se na rozhodnutí obcí spolehnout, že budou tuto činnost vykonávat správně, což může být v českém prostředí problém.
Zásadní by pro ČIŽP mělo být, aby byla absolutně politicky nezávislá, a to na komkoliv a aby měla ty pravomoce, které je potřeba, aby měla.
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

3.10.2023 14:21 Reaguje na Rostislav Adam
Je pochopitelné, že jsem s ohledem na omezený prostor uvedl pouze zjednodušený příklad.

Uznávám, že nejsou jenom činnosti havárií, ale měl jsem na mysli činnosti, které požadují přístup nad rámec regionu typu obec (například: při kontrole podle zákona o lesích, by se ČIŽP měla zajímat především o kalamitní stavy, které zpravidla přesahují i rámec jednotlivých krajů apod.).

Takže se bavíme o kompetencích, které souvisejí s rolí specializovaného inspekčního orgánu.
Odpovědět
LF

Lenka Filipová

3.10.2023 12:32 Reaguje na Jiří Kvítek
Díky za názor a komentátora, který konečně trefil hřebíček na hlavičku. Požadovat po HZS řešit organizačně havárie je postavené na hlavu. Jako bývalá pracovnice okresního úřadu vím, že to bez hasičů nejde, ale to podstatné vždy musí řešit vodoprávní úřad a musím podotknout, že i bez ČIŽP to nelze. Za zásadní problém považují praxi a zkušenost pracovníků vodoprávních úřadů řešit havarijní stavy takového rozsahu jako byla Bečva. Bohužel novely vodního zákona mají minimální vliv lidský faktor.
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

3.10.2023 14:06 Reaguje na Lenka Filipová
Máte naprostou pravdu. Děkuji za to, jak to píšete.

Také si myslím, že dlouho očekávaná novela vodního zákona je připravena lidmi, kteří si myslí, že pouhým přerozdělením rolí něco zázračně vyřeší. Oni vůbec nepochopili, kde je ten hlavní problém.

Bohužel naprosto nedostatečně řeší praktické zapojení těch, kteří se aktivně účastní povolovacího procesu v oblasti havarijních plánů a provozních řádů zařízení s rizikovými technologiemi v blízkosti zranitelných území (vodoprávně chráněných území).


Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

5.10.2023 08:35 Reaguje na Jiří Kvítek
Základem řešení problému úředníkem je: proveď reorganizaci.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist