https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-svehla-uhynule-labute-velke-narazy-do-nadzemniho-elektrickeho-vedeni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petr Švehla: Uhynulé labutě velké - nárazy do nadzemního elektrického vedení

12.2.2018
Zppráva z monitoringu labutí velkých - Kynšperk nad Ohří – Liboc ze dne 10.02.2018
 


Dnes nález uhynulého ex labutě velké (Cygnus olor) bez odečítacího kroužku v lokalitě u dvou VN mezi Kynšperkem nad Ohří a Libocí viz. GPS:
50°07'21.6"N 12°31'08.5"E (50.122661, 12.519039)
Jedná se o mrtvého druhého ex z páru (první ex nalezen v té samé lokalitě dne 07.02.2018). Již 07.02.2018 jsem doporučoval častý monitoring této oblasti.

Jedná se pravděpodobně o úhyn labutě velké po nárazu do elektrického vedení, které vede přes pozemky i VN. V roce 2016 evidován úhyn z téhož důvodu 2 (dvou) ex okroužkovaných mláďat labutí velkých (nalezen pouze jeden odečítací kroužek).
Jedná se tedy již v pořadí čtvrtý úhyn v krátké časové posloupnosti v důsledku nárazu do elektrického vedení a není vyloučeno, že v budoucnu bude docházet k dalším úhynům ptactva ze stejného důvodu. Toto je alarmující zjištění.
Dnes monitorováno na větší části zamrzlé VN „Boží požehnání“ u Kynšperka nad Ohří celkem 20 exemplářů labutí velkých, které migrují na řeku Ohři za potravou právě přes území pro ptactvo velmi silně nebezpečné - zasíťované elektrickým nadzemním vedením. Podotýkám, že se vždy nemusí jednat o úhyny i u jiných taxonů ptactva.
Doporučuji ČSOP a ČSO provádět v této lokalitě častější monitoring.

Oba dva případy byly mnou vloženy do databáze AVIF: http://birds.cz/avif, která je veřejně přístupná.

Případ jsem dnes telefonicky také oznámil epizootologovi MVDr. Peteru Pastierikovi z KVS SVS pro Karlovarský kraj se kterým bylo dohodnuto, že u nalezeného kadáveru bude provedena pitva. Přivolaný pracovník ČSOP Kynšpersko – pan Josef Kubát přislíbil, že kadáver odveze osobně v pondělí 12.02.2018 do 09:00 hod. na KVS SVS pro Karlovarský kraj, pracoviště Cheb a předá jej paní MVDr. Karolíně Holé (adresa: Dyleňská 45, 350 02 Cheb) se současným požadavkem k vyhotovení žádanky na provedení pitvy.
Za spolupráci při řešení dnešního případu děkuji jak panu MVDr. Peteru Pastierikovi, tak i panu Josefu Kubátovi.

Podle mého názoru by měl odbor životního prostředí Městského úřadu Sokolov ve spolupráci s KÚKK, AOPK, MŽP, ČSOP Kynšpersko, ČSO a majitelem pozemku jednat se správcem a majitelem nadzemního vedení elektrické energie o provedení ochrany ptactva před úrazy elektrickým proudem nebo provedení jeho přeložky neb v uvedené lokalitě je toto častým jevem.
Ochrana ptactva by měla být řešena okamžitě ve smyslu metodického pokynu ze dne 01.12.2016 k zajištění ochrany ptáků před úrazy na elektrických vedeních podle zákona č. 114/1992 Sb. z. – o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, a sice podle metodického pokynu číslo ZP1/2016.Františkovy Lázně, 10.02.2018

reklama

Petr Švehla
dobrovolný ochránce životního prostředí
tisknout poslat  twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist