https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/starostove-z-krivoklatska-vyjadreni-k-uplynuti-lhuty-pro-vyporadani-namitek-a-k-nove-sdilenym-podkladum-ze-strany-mzp
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Starostové z Křivoklátska: Vyjádření k uplynutí lhůty pro vypořádání námitek a k nově sdíleným podkladům ze strany MŽP

28.2.2023
Zdroj | AOPK ČR
Dne 27. února 2023 uplynula 60denní lhůta pro vypořádání námitek podaných k Záměru na projednání vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Žádná z křivoklátských obcí však v zákonem definované lhůtě svou námitku vypořádanou neobdržela.
 
„Je zarážející, že zatímco obce a vlastníci lesa zákonem uložený termín splnit museli, ministerstvo lhůtu dodržovat nemusí. Spolu s ‚údajně dobrovolným‛ stažením námitky Lesů ČR to opravdu vzbuzuje otázky ohledně spravedlivosti a demokratičnosti celého procesu“, říká Iveta Kohoutová, starostka obce Karlova Ves. „Jsem docela zvědavá, kdy a s jakým vysvětlením stáhnou svou námitku i Vojenské lesy,“ dodává dále starostka Kohoutová.

V pátek 24. února 2023 byl zároveň starostům dotčených obcí ze strany MŽP zaslán asi třicetistránkový materiál doplňující některé chybějící informace k záměru. Dva dny před termínem lhůty pro vypořádání námitek a pět měsíců po vyhlášení záměru tak představuje MŽP třiatřicetistránkovou prezentaci s pěti zcela novými mapovými podklady. Poprvé jsou adresně definovány důvody pro vyhlášení národního parku, doložena kategorizace lesů, představena pracovní verze zón péče a načrtnuta klidová území a možné cyklotrasy…

Na první stránce dokumentu je uvedeno, že vyhlášení NP Křivoklátsko je ojedinělá možnost, jak na území státu navýšit plochu s režimem přísné ochrany a přiblížit se 10 % závazku přísně chráněných území, který nám ukládají mezinárodní závazky. V této souvislosti je mylně poukazováno na protokol z Montrealské úmluvy o biologické rozmanitosti z prosince 2022. „Tato informace je ovšem zavádějící a nepravdivá. Závazek k přísné ochraně 10 % území nevyplývá z Montrealské úmluvy, nýbrž ze Strategie EU v oblasti ochrany biologické rozmanitosti do roku 2030,“ podotýká starosta obce Běleč Lukáš Kocman.

„Především se ale podle dat AOPK do přísně chráněných území kromě národních parků, NPR a PR započítávají i I. a II. zóna CHKO. Jelikož je NP Křivoklátsko navrhován pouze na území I. a II. zóny CHKO, znamená to, že jeho vyhlášením se ČR k cíli definovaném EU nepřiblíží ani o centimetr čtvereční,“ rozhořčeně shrnuje starosta Kocman.

„Pokud chceme plnit mezinárodní závazky, ať už ty plynoucí z montrealské úmluvy o biodiverzitě nebo ty plynoucí ze strategie EU, musíme začít chránit území, která doposud žádnou velkoplošnou ochranu nemají. Například oblast Soutoku nebo Krušných hor. Jenom tak se k danému cíli skutečně přiblížíme,“ uzavírá ještě starosta Kocman.

Dalším zásadním a poprvé zveřejněným podkladem je kategorizace lesa a rozdělení parku do zón péče. Z mapek jasně vidíme, že přírodní a přírodě blízký les je pouze na necelých 4 % rozlohy uvažovaného parku. Lesy ponechané samovolnému vývoji pak na zhruba 20 % rozlohy. Do zóny přírodní a přírodě blízké tak je zařazeno méně než 25 % území uvažovaného parku. Zákon č. 123/2017 Sb. národní parky definuje jako území s "převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů".

„Jistě se shodneme, že ‚převažující‛ znamená 51 a více procent. Území vybrané pro NP Křivoklátsko tak nesplňuje podmínky uložené zákonem o ochraně přírody a krajiny ani z poloviny, protože přírodní a přírodě blízký les je na míň než 5 % plochy a člověkem málo ovlivněný na zhruba 20% plochy,“ shrnuje Petr Jirka starosta Broum. „Je to něco, co tvrdíme od začátku. A myslíme si, že zákony téhle země se mají dodržovat a ne ohýbat. To neprospěje ničemu a už vůbec ne ochraně přírody,“ uzavírá starosta Jirka.


reklama

 
Starostové z Křivoklátska

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

3.3.2023 21:26
Všichni i starostové, by si měli uvědomit majetkový rozdíl mezi NP a CHKO.

viz: https://www.kurzy.cz/zpravy/639112-stredocesky-otazky-a-odpovedi-o-zvazovanem-narodnim-parku-krivoklatsko/

V čem je lepší národní park než chráněná krajinná oblast?
Národní park se zásadně liší v přístupu k užívání lesa. O les v národním parku pečuje správa parku a hlavním cílem je ochrana přírody a zachování lesních ekosystémů. Lesy ČR, které spravují státní lesy v chráněných krajinných oblastech, postupují jako podnikatelský subjekt v rámci zákona.
Tedy když se z Lesů české republiky stane akciová společnost, tak si akcie nakoupí akcionáři a ti všude, ve všech lesích, budou vyžadovat striktně podnikatelský přístup aby měli dividendy. Ne ochranu.
A proto na všech územích hodné ochrany je třeba vyhlásit NP.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.3.2023 21:33 Reaguje na Slavomil Vinkler
Doplním: Na soutoku se skutečně Lesy ČR chovají jako podnikatelský subjekt. Tedy kácí ostošest, frézují a výsadbu udržují proti buřeni chemicky.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist