https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vlastimil-pavlicek-tento-rok-musi-byt-pro-vodik-rokem-cinu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vlastimil Pavlíček: Tento rok musí být pro vodík rokem činů

24.3.2023
Zkušební provoz autobus na vodík zahájila Vídeň v roce 2021.
Zkušební provoz autobus na vodík zahájila Vídeň v roce 2021.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Max Kropitz / Wien energie
Větší spolupráce mezi vládou, výrobci a provozovateli dopravy může z vodíku učinit rozhodující součást řešení pro celosvětové dosažení nulových emisí skleníkových plynů.
 
Jedním z možných řešení, jak snížit emise, je využít vodík jako palivo v těžké nákladní dopravě, která se podle analýzy IEA podílí na celosvětových emisích uhlíku více než 20 procenty. S nasazením vodíku v dopravě, již sice došlo k určitému pokroku, ale v letošním roce bude nutné urychlit celý vodíkový ekosystém, aby bylo možné dodávat nízkoemisní vodík ve velkém měřítku.

Pro nás, největšího světového výrobce a dodavatele vodíku, je to výzva. Máme více než 60 let zkušeností s výrobou a bezpečnou distribucí vodíku po celém světě a podíleli jsme se na více než 250 projektech čerpacích vodíkových stanic 20 zemích. Na základě těchto globálních zkušeností a znalostí jsme si pro tento rok stanovili tři hlavní oblasti vodíkového řetězce, na které se zaměříme. Na dodávky, infrastrukturu a podporu státu.

Dodávky vodíku

Začněme dodávkami. Celosvětově čelíme nedostatku a nestabilitě dodávek energie. V Evropě se to projevuje obzvláště silně, a proto plány jako RepowerEU nebo Evropská strategie pro zelený vodík stanovují vysoké cíle pro domácí výrobu i dovoz zeleného vodíku. Konkrétně ambicí RepowerEU je vyrábět 10 milionů tun zeleného vodíku ročně a zároveň stejné množství dovážet. Tyto dva zdroje vodíku by neměly být vnímány jako konkurenční – jeden doplňuje druhý a zajišťuje spolehlivost dodávek.

Model vodíkového auta Hyundai Nexo u plničky v ÚJV Řež.
Model vodíkového auta Hyundai Nexo u plničky v ÚJV Řež.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | ÚJV Řež

Aby byl trh s vodíkem skutečně životaschopný, musí být dodávky vodíku bezpečné a spolehlivé. Do této oblasti investujeme značné prostředky a k dnešnímu dni plánujeme poskytnout nejméně 15 miliard dolarů na megaprojekty výroby vodíku z obnovitelné energie. Díky těmto projektům budeme schopni během příštích čtyř let dodávat na trh denně více než 3 000 tun obnovitelného a nízkouhlíkového vodíku, což by stačilo na provoz 100 000 nákladních vozidel a autobusů.

Zvláště významný je náš společný projekt s firmami Neom a Acwa Power v Saúdské Arábii, kde 4 GW elektrické energie ze solárních a větrných zdrojů vyrobí obnovitelný vodík, který bude dopravován do terminálů po celém světě. Například do terminálu v Imminghamu ve Velké Británii, který budujeme ve spolupráci s Associated British Ports. Nebo do Rotterdamu v Nizozemsku, který postavíme ve spojení s Gunvor Petroleum. Tyto terminály mohou skladovat velké množství dovezené obnovitelné energie ve formě zeleného čpavku a doplnit tak nedostatečnou domácí výrobu. Tím budeme mít zelený vodík kdykoliv k dispozici, bez ohledu na aktuální podmínky pro jeho místní výrobu z obnovitelných zdrojů.

Vodíková infrastruktura

Zaměření se na dodávky vodíku v tomto roce však nebude stačit. Souběžně s tím musí dojít k vybudování rozsáhlé infrastruktury pro doplňování paliva, která dopraví vodík z centrálních skladů na místa spotřeby. Jak takový dodavatelský řetězec vypadá? Stačí se podívat na dodávky nafty a benzínu, abychom věděli, co potřebujeme – spolehlivou síť čerpacích stanic schopných zásobovat velký počet vozidel. To je to, co umožní rozšířit vodík jako ekologické palivo.

Plnění vodíkové čerpací stanice na pražském Barrandově.
Plnění vodíkové čerpací stanice na pražském Barrandově.
Zdroj | Air Products

K rozvoji infrastruktury samozřejmě nedojde ze dne na den. Ačkoliv vodíkové čerpací stanice přibývají pomalu, na trhu s vodíkovými autobusy jsme v Evropě zaznamenali určitý pokrok. Dobrým příkladem jsou naše čerpací stanice pro vodíkové autobusy v obci Hurth v Německu a pro skupinu Go-Ahead Group poblíž Gatwicku ve Velké Británii. Zvláště povzbudivé je, že druhá jmenovaná stanice zajišťuje provoz dosud největšího nasazení bezemisních autobusů ve Spojeném království. Velkokapacitní veřejně přístupnou čerpací stanici pro nákladní automobily připravujeme také Rotterdamu a další stanici v Tarragoně ve Španělsku.

I v Česku se situace pomalu zlepšuje. Po malé čerpací stanici zprovozněné vloni v průmyslovém areálu ve Vítkovicích byla nyní otevřena veřejná komerční stanice na pražském Barrandově, do které jsme dodali vodík. A několik dalších vodíkových stanic je v procesu příprav. Musíme ovšem hodně přidat, abychom stihli naplnit státní plán čisté mobility, který do roku 2025 počítá s 15 vodíkovými stanicemi.

Než se nám podaří vybudovat dostatečně hustou sít vodíkových stanic, můžeme zejména v depech velkých dopravců rychle instalovat mobilní stanici, jakou jsme použili například pro doplňování paliva do vodíkového vlaku iLint Coradia při jeho demonstračních jízdách po Česku.

Coradia iLint, první vlak na vodíkový pohon.
Coradia iLint, první vlak na vodíkový pohon.

Podpora státu

Jakkoliv je navýšení dodávek vodíku a investic do infrastruktury klíčové, nasazení vodíku se neobejde bez vládní podpory. Pokud chceme splnit ambiciózní cíle v oblasti klimatu do roku 2030, musíme stimulovat poptávky po čistých dopravních palivech. Protože chování trhu fosilních paliv se nezmění bez vnějšího zásahu, je nezbytné, aby regulační orgány poskytly silné legislativní nástroje, které umožní bezpečné investice do výroby čistého vodíku a vozidel s nulovými emisemi. To by podle našeho názoru eliminovalo potřebu dotovat výrobu, protože potenciální dodavatelé by měli zajištěné odběratele. Stačí, aby vlády nastavily podmínky podpory i restrikce tak, aby nedocházelo k narušení trhu. Zejména pokud má být subvencována místní výroba, měl by mít nárok na stejnou podporu i dovoz, aby byly zajištěny rovné podmínky.

Budeme také potřebovat mnohem robustnější systém certifikace nízkoemisních paliv. Uživatelé si musí být zcela jisti, že zelený vodík uváděný na trh splňuje nejvyšší standardy. Tento systém musí být transparentní, snadno pochopitelný a musí se započítávat do vnitrostátních závazků týkajících se obnovitelných zdrojů energie.

Výzva, která je před námi, je až příliš reálná a cíl pro rok 2023 je jasný – urychlovat energetickou transformaci a plnit vizi plně dekarbonizované těžké dopravy. Protože věříme, že při větší spolupráci mezi vládou, výrobci a provozovateli dopravy může mít nasazení vodíku významný podíl na snížení emisí.


reklama

 
foto - Pavlíček Vlastimil
Vlastimil Pavlíček
Autor je ředitel rozvoje pro obnovitelné zdroje ve společnosti Air Products.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (84)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

24.3.2023 06:10
vodík určitě ano, je otázka jeho výroba a distribuce, tedy přeprava. Zkoušelo se použít plynové potrubí, jehož využití by bylo možné společně ale asi by to více spolu bouchalo, nicméně přeprava plynu potrubím je dost bezpečná až na excesy, které se někdy stávají. Říkat, že jde o bezemisní zdroj je možné, ale ve struktuře se nachází i CO2 sice o dost méně než v plynu ale je, ono by to totiž bez toho uhlíku nešlo. Vyloučit uhlík jako nejběžnější prvek planety Země, když je ve všem je dost naivisticky humorné.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.3.2023 09:48 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Obrovský problém je postupná nárada zatím zcela dominantního "ropného" zásobovacího systému pohoných hmot zcela jiným, nekompatibilním H2 systémem. Navíc se bude zavádět další systém elektromobility a "ropný" systém bude kontinuálně přecházet na syntetická paliva. To budou 4 kohouti na smetišti = zoufalé!

Pan Pavlíček si zjevně myslí, že všichni čekají na H2 systém jako na spasení. Není to pravda!

Tady budeme dělat obrovské pumprštykle, dále budeme vesele topit plynem ve špatně zataplených domech a zbytek světa bude bez zábran emitovat stále více CO2.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

24.3.2023 07:01
Dokud neexistuje levný zdroj vodíku, tak je jakákoliv snaha o jeho hromadné zavádění plýtváním vzácnými zdroji a tedy ve svém důsledku poškozováním životního prostředí.
Podpora by měla být na úrovni základního výzkumu a vývoje, kde se počítá s tím, že 99% zkoumaných cest nikam nevede.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.3.2023 10:58
Lépe než květnaté fráze vypovídají o využití vodíku jako paliva ceny.
1 kg vodíku z fosilu vyrobíme za 1.5€
1 kg zeleného vodíku vyrobíme za 9 a více € .

Z čehož plyne, že vodíková doprava by musela být dotována enormními částkami z veřejných rozpočtů anebo drastickým navýšením ceny dopravy.

Takže pokud by Vlastimil Pavlíček hrdě sdělil, že zelený vodík je plně konkurenceschopný fosilním palivům , byl by to můj člověk.
Takhle jde o další a zbytečné řeči o skvělé budoucnosti, tedy o ničem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.3.2023 08:40 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ve scénáři definovaném IEA se v závislosti na cenách zemního plynu náklady na výrobu vodíku pohybují na škále 0,5–1,7 USD/kg. Při zohlednění nákladů na zachytávání emisí uhlíku se cena zvyšuje na 1–2 USD/kg.
Náklady na výrobu tzv. zeleného vodíku elektřinou z obnovitelných zdrojů energie agentura odhaduje na 3–8 USD/kg. IEA ovšem očekává, že tyto náklady do roku 2030 poklesnou až na 1,3–3,5 USD/kg. Zelený vodík by se tak v některých případech mohl stát konkurenceschopný vůči modrému vodíku během necelé dekády.
https://oenergetice.cz/vodik/iea-vyrobni-kapacity-obnovitelneho-vodiku-se-rozviji-pomalu
Odpovědět
Pe

Petr

25.3.2023 15:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Na výrobu 1 kg vodíku se spotřebuje 60 kWh elektřiny. To nijak obejít nejde a od toho se odvíjejí ceny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.3.2023 17:05 Reaguje na Petr
Já četl výrazně méně, ale to je fuk, ta spotřeba je obrovská. Taky v kile vodíku je aspoň 20 kWh energie. Časem se sníží ztráty, ale pořád to bude darda. Prostě se musí použít dostatečně výkonný zdroj elektřiny zalevno, ideální by byl tokamak.
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.3.2023 17:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak to jste zase jednou četl špatně.
Odpovědět
Pe

Petr

25.3.2023 17:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, v kapitalismu je hlavním cílem dávat vše zalevno :-)
Kdybyste byl majitelem elektrárny, dával byste něco levně? Odpovídat netřeba, je jasné že ani náhodou. Elektrárnu přece nemáte pro charitu, ale pro zisky, a to maximální. A tím je dané i všude všechno ostatní.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.3.2023 20:43 Reaguje na Petr
Znáte pojem trh nebo burza? Asi ne.
Odpovědět
Pe

Petr

25.3.2023 21:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Neznám, to je kvůli prodeji zalevno?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.3.2023 23:06 Reaguje na Petr
Jistě. Znáte lepší systém?
Odpovědět
Pe

Petr

26.3.2023 05:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale o způsob přece vůbec nejde. Zádný prodávající na světě přece nemá za cíl prodávat levněji, ale naopak co nejdráž.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.3.2023 09:31 Reaguje na Petr
A co já s tím? Já za to nemožu. Ale třeba fve panely i baterie šly cenově za si 10 let na desetinu. Říká se tomu konkurence, podmínka fungování trhu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.3.2023 20:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy jste takový optimistický kašpar.

To jo, ale jak se cena dále vyvíjí dnes?

Další průlom v technologii vůbec nastat nemusí, naopak se mohou kvůli eskalaci poptávky drsně zvýšit ceny surovin.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.3.2023 21:45 Reaguje na Jiří Svoboda
Níž to asi nepůjde, je to možná už na technickém limitu. Cena lithia by to mohla zdražit fest, proto se budují mohutné recyklační linky, které vy kritizujete, že jsou moc drahé. Život není procházka kremelskou zahradou.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.3.2023 11:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak proč nám tu cosi žvaníte o 10násobném zlevnění za 10 let?

V čem je ten argument relevantní?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.3.2023 21:18 Reaguje na Jiří Svoboda
Ud roku řádově or roku do roku 15 šly ty ceny takhle dolů. Proti tomu zase šly od r. třeba 10 ceny lithia nahoru, které to zase zdražují. To si nemůžete zajít sám? Stejně najdete něco jiného a mě nevěříte, tak co se vůbec pružím?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.3.2023 16:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Říci argument A a neříci stejně důležitý argument B je velmi nesolidní a hloupý styl diskuse.
Odpovědět
va

vaber

25.3.2023 09:03 Reaguje na Miroslav Vinkler
když půjde o život, tak peníze nebude nikdo počítat,
problém je v tom ,že vodík nevyrábíme bez emisí a s bídnou energetickou účinností a když jej vyrábím ze zelené el. energie ,jinde tato energie chybí a musím ji dovyrobit z nezeleného zdroje a takové el.energie musím vyrobit o to víc, jak je bídná efektivita výroby vodíku
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.3.2023 11:56 Reaguje na vaber
Řešením je masivní výstavba OZE, s každou další vrtují se tento problém zmenšuje. Samozřejmě pár mastodontů a hejno SMR se bude taky hodit.
Odpovědět
ig

24.3.2023 14:02
Air Products, kupujeme od vás kapalné helium, jestli se vám ten vodík povede prodávat za stejné ceny tak to se nedivím, že po něm tolik voláte :D :D :D
Odpovědět
VS

Vilda Smakal

24.3.2023 23:52
Copak ten vodík asi bude stát ? Aby se potom každý z nás nedivil, že cela litru vodíku bude stát víc jak sto korun........
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.3.2023 08:46 Reaguje na Vilda Smakal
Vodík se počítá na kila a na jedno ujede osobák 100 km. Pokud byste počítal cenu za 3 - 8 doláčů, máte průměr někde kolem stovky kaček, což je polovina jak za benzín. Tam problém není, ale ty vopice kolem stojí dardu.
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.3.2023 09:26 Reaguje na Pavel Hanzl
"Pokud byste počítal cenu za 3 - 8 doláčů", tak byste počítal nesmysly, protože to je velkoobchodní cena bez započtení dopravy, uskladnění, marže obchodníka, daně atd.
Reálně se teď tankuje vodík v Německu za 13,85 €/kg, a to se bavíme o šedém vodíku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.3.2023 11:57 Reaguje na Emil Novák
Já vím, pro vás budoucnost delší než 3 dny se už ztrácí v šeru.
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.3.2023 15:08 Reaguje na Pavel Hanzl
S rozlišováním přítomnosti a budoucnosti máte dlouhodobě problém vy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.3.2023 20:46 Reaguje na Emil Novák
Ani ne. Ale spíš s délkou cesty k té budoucnosti. Mám to za pár a ještě bych se chtěl něčeho dožít. Třeba tomu, až vy se Studničkou dostanete rozum. Já vím, Metuzalém by se taky nedožil....
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.3.2023 20:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale jo, o tom už jsme se tu přesvědčili mockrát. Vy jste ten poslední co může něco kázat o rozumu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.3.2023 20:59 Reaguje na Emil Novák
Jedeme přece od konce, svět je naopak (dle Vinklera) a postupujeme do minulosti.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.3.2023 21:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy už jste tady zbytečný, v pekle vám bude lépe :-)))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.3.2023 16:57 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vyhrožovat mi peklem, to už fakt není hezké! Vy asi nemáte dobrou povahu.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.3.2023 18:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Proti lži a demagogii se musí bojovat za každou cenu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.3.2023 19:37 Reaguje na Jaroslav Studnička
Tak zkuste bojovat cha cha proti sobě!!
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.3.2023 19:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Není důvod, narozdíl od vás, kdy jenom v rámci diskuze tohoto článku jste byl několikrát usvědčen.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.3.2023 21:46 Reaguje na Jaroslav Studnička
Fakt, A kde a ným? To by mě fakt zajímalo!!
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.3.2023 21:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak si ještě několikrát přečtěte, co jste tu napsal a co vám napsali ostatní.

Evidentně to k ničemu nebude, protože analfabet vašeho formátu to stejně nepochopí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.3.2023 08:54
Udělám velmi jednoduchou úvahu. Normální fv panem vyrová za svoji životnost asi 100x tolik energie, než je potřeba na jeho výrobu včetně recyklace. Takže 99% své výroby může dávat do vodíku za naprosto minimálních nákladů. Tím, že by se neplatila přenosová soustava, nevznikaly by nevyužitelné přetoky, nešlo by se přes žádnou byrokracii (daně), musel by vycházet zelený vodík velmi levně.
Samozřejmě elektrolyzér by v noci nestál, jako doplnění se hodí několik větřáků.
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.3.2023 09:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Ta vaše "jednoduchá úvaha" je jako obvykle úplně špatná.
1) Fraunhoferův institut uvádí energetickou návratnost fotovoltaické elektrárny 1,3 roku a životnost 25-30 let. Recyklace v tom zahrnutá není. Nemůže to tedy logicky být 100× tolik energie ale jen cca 20× tolik energie, a to ještě nepočítám tu recyklaci
2) Vůbec nic to neříká o nákladech, ve kterých nemáte zahrnutý samotný elektrolyzér, což je nákladově podstatně větší položka než samotná elektrárna. Když má fotovoltaická elektrárna využití v našich podmínkách 11 %, je naprostý ekonomický nesmysl párovat nesmírně drahý elektrolyzér s fotovoltaickou elektrárnou. "Několik větřáků" to nijak nevylepší, protože buď byste k nim musel platit "přenosovou soustavu", což nechcete, nebo musíte dimenzovat elektrolyzér na současnou výrobu obou zdrojů a jste tam kde jste byl.
3) Pokud se má ten vodík vyrábět někde jinde, kde jsou podmínky pro občasné zdroje příznivější, zase do hry vstupuje extrémně drahá přeprava vodíku.
Závěr: Na vodík "za naprosto minimálních nákladů" můžete zapomenout.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.3.2023 12:12 Reaguje na Emil Novák
Jak dycky. Jiný zdroj, jiná čísla.
Ad 1) "Haselhuhn již v roce 2015 uvádí, že panely ze sériové produkce vroce 2009 měly EPBT (Energy Pay Back Time) dobu energetické návratnosti v jižní Evropě mezi 0,6 až 1,9 roku, vyprodukovaly při plánované životnosti 20 až 75 násobek energie. Dnes EPBT ve střední Evropě dosahuje u nejlepších technologií 100 násobek vyrobené energie oproti vynaloženým energetickým nákladům, včetně recyklace!"
https://www.email.cz/download/k/RjPiOnuAEzfpmVjCBLsPXBj6kHjqMpMbSeqCDYibihCUBapikHcA0Vtu3bDnemm8Qob1yM4/tz-cfa-28042020-final.pdf
Ad 2) Elektrolyzér bude asi drahá hračka, ale postupem času se bude cena stále snižovat, o vodě a elektrodách jsem už psal.
Párování zdrojů bych nechal na odbornících, já vím, že vy razíte systém "to nejde".
Ad 3) pokud bychom vyráběli vodík ve Španělsku, Portugalsku nebo Itálii, cesta je výrazně kratší, než ropy nebo plynu. Samozřejmě by se syntetika vyráběla na místě.
ad 3 ad 2.

Ale zapomínáte na velmi důležitý aspekt: pokud si odmyslím uhlíkovou stopu, zdroje fosilních paliv vlastní většinou nablblé, nestabilní, nebo přímo nepřáteské státy a tahle brutální plynová krize se může klidně za pár let zase zopakovat.
Pokud byste spočílal škody, které způsobila, musel by být ten vodík zlatý, diamantový, aby vyšel dráž.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

25.3.2023 13:19 Reaguje na Pavel Hanzl
TVL!!!!!!!!!!!!! Hanzle, na tom odkazu je napsáno, že Hanzl z Veveří žere malé děti!!!!!!!!!!! Každý se o tom může přesvědčít!!!!!!!!!!
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.3.2023 15:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Ad 1) Hanzle, asi podesáté. Odkaz do vaší soukromé e-mailové schránky je úplně k ničemu, pokud k ní nehodláte zveřejnit přístupové údaje. Jakýsi Haselhuhn si může uvádět co chce, relevanci to žádnou nemá. Nejsme v jižní Evropě a nepoužíváme jakousi magickou "nejlepší technologii", takže skutečnost bude odpovídat tomu co uvádí Fraunhoferův institut a ne tommu co vy tvrdíte že tvrdil nějaký Haselhuhn.
Ad 2) Výborně, tak až to snižování ceny nastane, pak teprve můžete začít něco psát o "naprosto minimálních nákladech", do té doby ani náhodou. Zatím jsou ty náklady naopak naprosto maximální. Elektrolyzér stojí v podstatě stejně jako jaderná elektrárna o stejném výkonu.
Odborníci říkají to samé co já, že tak jak si to vy malujete to opravdu nejde, odkazů jsem vám už dával několik, úspěšně jste je ignoroval a stále si melete svou.
Ad 3) I přeprava vodíku ze Španělska, Portugalska nebo Itálie bude podstatně dražší než ropa odkudkoliv, to je dáno řádově nižší energetickou hustotou vodíku.
Naopak vy zapomínáte na to, že vaše ničím nepodložené dojmy a zbožná přání o zlatém nebo diamantovém vodíku jsou jako obvykle úplně mimo realitu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.3.2023 20:57 Reaguje na Emil Novák
Ad 1) Já vůbec nevím, že to je na nějaké soukr adrese, nic takového jsem nezakládal. Ale určitě byste to našel v novějším provedení ledaskde, třeba na stránkách ČFA.
Ad 2) to snižování ceny nastane stejně, jak u všeho, co se začalo dělat ve velkém. A klíčové na tom je, že nepotřebujete vůbec žádné suroviny, ani kupovat energii. Pouze technologii. To by mohlo v budoucnosti (tam, kam nevidíte) rozhodnout.
ad 3) píšu o syntetickém palivu, (někdo mi psal že C8H18) a to je tekutina.
Moje dojmy jsou v tom, že jen kvůli nedostatku ruského plynu Evropa vycálovala několik snad biliónů eur.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.3.2023 21:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzl ve 12:12

"Ad 3) pokud bychom vyráběli vodík ve Španělsku, Portugalsku nebo Itálii, cesta je výrazně kratší, než ropy nebo plynu."

Vy v tom máte zase blázinec :-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.3.2023 23:09 Reaguje na Jaroslav Studnička
Kde vidíte problém? Odkud vozíme plyn a ropu dnes? Kde máme bližší zdroje?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.3.2023 09:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy už jste se v záplavě příspěvků zase ztratil...

Tvrdil jste v odpovědi na příspěvek Emila Nováka, že píšete o syntetickém palivu. Tak jsem vám doložil, že jste psal o vodíku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.3.2023 16:56 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vy nestíháte, že? Syntetika se dělá z vodíku a daleko jednodušeji se přepravuje
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.3.2023 18:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle, diskuzní vlákno je o vodíku a dopravě vodíku.
Alespoň tak to bylo, dokud jste nezačal se svými klasickými úhybnými manévry, když vám Emil dokázal, že tu zase blábolíte hlouposti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.3.2023 21:48 Reaguje na Jaroslav Studnička
A z vodíku se dělá syntetika. To je už moc velká makačka na bednu, že?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.3.2023 21:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle, diskuzní vlákno je o vodíku a dopravě vodíku.
Alespoň tak to bylo, dokud jste nezačal se svými klasickými úhybnými manévry, když vám Emil dokázal, že tu zase blábolíte hlouposti.
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.3.2023 21:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Ad 1) Já nic hledat nepotřebuju, Hanzle, vy něco tvrdíte, vy hledejte a nechtějte po mně abych to hledal za vás. Když dáte odkaz na soubor který máte někde ve své e-mailové schránce, tak je logické, že k němu nikdo jiný přístup mít nebude, ale kam na vás s logikou, že?
Ad 2) Takže například chcete tvrdit, že kdybych chtěl zlevnit zlaté mince, tak pomůže když se začnou vyrábět ve velkém a jejich výroba se třeba zestonásobí? Když tvrdíte že to tak je ve všem? U elektrolyzérů to funguje podobně jako u těch zlatých mincí, jejich cena je daná z velké části přítomností drahých kovů jako platiny nebo iridia, takže samotné "dělání ve velkém" jejich dostupnost a cenu rozhodně nesníží, spíše naopak.
Ad 3) Syntetická paliva jsou samozřejmě ještě podstatně dražší než drahý vodík, už z principu jejich výroby. Takže jsme se od vašeho "za naprosto minimálních nákladů" dostali v podstatě k palivu s nejdražšími myslitelnými náklady.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.3.2023 23:21 Reaguje na Emil Novák
Tady to máte.
https://www.cefas.cz/tiskove-zpravy/boj-s-koronavirem-se-dostava-do-pozadi-vlada-cr-rozhodla-o-snizeni-irr-o-21-u-historickych-fotovoltaickych-zdroju.html
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.3.2023 23:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Co tady mám, Hanzle? Jak s tím proboha souvisí o čem rozhodla vláda?! Vy jste zase úplně mimo, člověče.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.3.2023 09:35 Reaguje na Emil Novák
To není možný, na první stránce dole, pod tím žlutým grafem. Já vím, vy si přečtete nadpis a jste hotový, že?
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.3.2023 11:53 Reaguje na Pavel Hanzl
U vás je to ztráta času, protože v těch vašich odkazech obvykle nic relevantního není. A v tomto případě je to podobné, žádný odkaz na zdroj tam není. Dodejte odkaz přímo na tu studii a pak se o ní můžeme bavit. Podstatně novější studie Fraunhoferova institutu tvrdí něco jiného než váš Haselhuhn. Ten mimochodem tvrdí u "nejlepších technologií 100 násobek", z čehož vy jste si okamžitě vybájil že je to nějaký standard. Prostě typický Hanzl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.3.2023 17:01 Reaguje na Emil Novák
To, co bylo v roce 15 nejlepší je dnes už standard. když se ale podíváte na cenu panelu, moc energie v něm být ani snad nemůže.
Ale pořád semotáme kolem 20 23%účinnosti a životnosti 25 - 30 let tak jako tak.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.3.2023 17:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne, to jsou dnes jen další vaše zbožná přání, viz ta zmiňovaná studie od Fraunhoferů, která vás usvědčuje z toho že šíříte bludy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.3.2023 23:23 Reaguje na Emil Novák
Zlaté mince musíte dělat ze zlata. To je surovina. Vodík děláte z vody, to je taky surovina a zkuste odhadnout rozdíl ceny. Taky elektrody se už můžou dělat z běžných kovů a používat mořskou vodu, taky jsem to psal.
Vy máte naprosto úžasnou schopnost vymyslet, proč to nejde.
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.3.2023 23:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Zatímco teď se používá drahá demivoda a drahé kovy jen tak z plezíru, protože výrobci neví co s penězi, ne? A to se změní tím že se začne vyrábět těch elektrolyzéru víc, ne?
Hanzle, zkuste občas použít to co máte na krku, to o čem vy tu básníte není nic víc než laboratorní pokusy, které mají do průmyslové výroby ještě hodně daleko a bude potřeba spousta času a spousta výzkumu, než a pokud vůbec se to někdy do té průmyslové výroby dostane.
Jsme zase u toho, že vy si někde něco přečtete, půlku nepochopíte, tak si druhou domyslíte a máte hotovo, problém vyřešen. Realita je ale úplně jinde než jsou tyhle vaše vlhké sny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.3.2023 09:40 Reaguje na Emil Novák
Přestaňte prskat jak Studnička. Vylepšení a zlevnění provozu jakéhokoliv zařízení je dáno technickými inovacemi. Za jakou dobu se každý vynález projeví ve výrobě, se neví nikdy předem, nemusíte zase zuřit. Ale zkuste se podívat na JAKÉKOLIV zařízení staré 50 let a dnes.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.3.2023 10:01 Reaguje na Pavel Hanzl
A to je jeden z vašich problémů. Nejste schopen absolutně rozlišovat v čase. Píšete v přítomném čase, přitom realita může být za 10, 20 let...

Na druhou stranu tu tvrdíte, že musíme realizovat, protože se za pár let upečeme.

To je jak s přepravou vodíku v plynovodech. Vy máte vyřešeno a není problém. Odborníci to vidí zcela jinak.

Chováte se přesně jak bolševici...
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.3.2023 11:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Právě že je dáno technickými inovacemi, u kterých nikdy nemáte žádnou záruku kdy a jestli se je povede uskutečnit, viz třeba fúze. Není automaticky dáno tím že se něco začne dělat ve velkém, jak jste tvrdil původně. Tak přestaňte prskat vy sám, Hanzle, když tu opět vy melete nesmysly a sám si protiřečíte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.3.2023 08:34 Reaguje na Emil Novák
Tady je jen rozdíl úhlu pohledu.Dohadujeme se o něčem do budoucnossti, co nikdo nezná. Když já vidím novým objev, počítám s tím, že za chvíli bude v praxi, vy víte jistě, že je to nacypa a nikdy z toho nic nebude.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.3.2023 08:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne, Hanzle, já jistě nevím "že je to nacypa a nikdy z toho nic nebude". Už zase lžete, nic takového jsem nikdy nenapsal! Psal jsem něco úplně jiného.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.3.2023 09:06 Reaguje na Emil Novák
Vy prakticky už nepíšete, jen syčíte.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.3.2023 09:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Přestaňte lhát a přestanu "syčet", Hanzle. Takhle je to jednoduché.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

25.3.2023 13:18 Reaguje na Emil Novák
Pane Nováku, zase špatně......ekonomická návratnost je velmi zkreslená, protože ten panel je vyroben za levno v Číně, ale vyrábí za draho v EU.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.3.2023 10:04 Reaguje na Emil Novák
Zkusím další variantu: Elektrolyzér postavím vedle velkého VE + fve parku, který normálně dodává do sítě a má násobně větší výkon.
Takže spotřebuji pro něho všechnu elektřinu, která je na trhu za nula až do nějaké ekonomicky výhodné ceny, potom budu radši prodávat. Takže si vycucnu tu nejlevnější elektřinu z celého provozu - do jaké úrovni si určím. A neplatím daně a přenosovou síť.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.3.2023 12:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Tím dosáhnete jen toho, že ten elektrolyzér bude většinu času stát a nikdy se nezaplatí. Pořád dokola. Aby se zaplatil, musíte naopak mít předimenzovaný zdroj elektřiny a elektřinu z něj pouštět do sítě ve chvíli, kdy ji ten elektrolyzér nepobere, tak aby měl využití minimálně 50 %. Pak má šanci se zaplatit, akorát ten problém s přebytky neřešíte ale naopak zhoršujete. Studií na to existuje několik, jednu např. dělalo EGÚ Brno.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.3.2023 17:06 Reaguje na Emil Novák
Zkuste se soustředit. Ten zdroj má "násobný výkon". Tj. mormálně mi pojede lyzér a ještě budu prodávat, když nebude fučet a svítit, tak budu mít jen pro lyzér. Bo fučí aspoň trochu pořád. Tak mi pojede furt.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.3.2023 17:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Zkuste se soustředit sám, Hanzle. Vy už ani nevíte co jste psal. Cituji vás: "Takže spotřebuji pro něho všechnu elektřinu, která je na trhu za nula". Těžko tedy může mít zdroj násobný výkon.
Zároveň jste tvrdil, že nad nějakou ekonomicky výhodnou cenu budete radši prodávat, a teď zase tvrdíte že ji budete mít "jen pro lyzér". Takže si ukázkově protiřečíte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.3.2023 19:43 Reaguje na Emil Novák
Vy všechno dopatláte do sebe, to nemá cenu.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.3.2023 19:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne, Hanzle, já jsem nic "nedopatlal", já pouze poukazuji na zjevné rozpory ve vašich tvrzeních. Snažíte se vymyslet kulatý čtverec, pochopitelně neúspěšně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.3.2023 08:51 Reaguje na Emil Novák
Vysvětlím: Zdroj s násobným výkonem dodává do sítě za spot a cena se mění od nuly do určité výše. Přitom rentabilitu má někde třeba na 50 eur. Takže všechno, co prodává pod 50 eur je prodělečné.
Když to napojí na lyzér, tento výkon využiju (to je ten proud zalevno) další hranicí je rentabilita lyzéru. Takže se do něj dá výkon třeba do 100 eur. při vyšší ceně je výhodnější ho odstavit a proud prodávat.
Pokud je lyzér prioritou, dám do něho plnou dardu za jakoukoliv cenu a pak mi jede pořád, snad kromě pár dní v roce, kdy fakt nefouká a nesvítí.
Je to prostě jeden ze systémů akumulace čisté elektřiny.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.3.2023 09:26 Reaguje na Pavel Hanzl
1) Takže tím padá váš argument z úvodního příspěvku, cituji: "A neplatím daně a přenosovou síť".
2) Takto popsané chování právě problém s přebytky elektřiny nijak neřeší a naopak ještě zhoršuje, protože při vysoké výrobě zdroje, kdy je elektřina zadarmo a všude jí je moc, sám říkáte, že přebytky budete pouštět do sítě. Zdroj má totiž násobný výkon oproti elektrolyzéru, takže je elektrolyzér nemůže pobrat. A naopak ve chvíli kdy elektřiny dost není, váš zdroj buď taky vůbec nevyrábí, nebo veškerou elektřinu spotřebuje elektrolyzér. Situací kdy je elektřina drahá ale občasný zdroj vyrábí, je jako šafránu, právě proto je drahá, protože zrovna občasné zdroje nevyrábí.
3) Situací kdy "fakt nefouká a nesvítí" fakt není pár dní v roce, je to celkem běžný jev.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.3.2023 16:40 Reaguje na Emil Novák
ad 1) samozřejmě neplatím přenosovou síť, bo lyzér mám hned vedle zdroje a droty jdou přímo tam. Fakt makačka?
ad 2) Píšu, že pokud je el. zalevno, dávám do lyzéru, ne naopak. Samozřejmě mi nepobere všechno, tak prodávám jak dycky. Mít těch rumpováků víc, třeba požerou všechno.

Já si tu fakt připadám jak v šaškecu. Vy si děláte jen čurinu, ne?
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.3.2023 16:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Ad 1) Samozřejmě že platíte přenosovou síť když máte "Zdroj s násobným výkonem". Vždyť hned v dalším bodě tvrdíte, že vám "nepobere všechno, tak prodáváte jak dycky". Jak chcete tu elektřinu prodávat bez přenosové sítě, vy "makačko"?
Ad 2) Ale když má ten zdroj násobný výkon, tak zjevně spotřebuje elektrolyzér jen malou část toho výkonu, když je zrovna elektřina za levno, vy hlavo!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.3.2023 18:53 Reaguje na Emil Novák
Nejsem elektrikář, ale uděla bych si to takto. Droty ze zdroje jdou do rozvaděče, z něho jeden jde do lyzéru a druhý do sítě. A až tam je ten fakturační elektroměr.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.3.2023 19:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Na fyzickém zapojení vůbec nezáleží. Podstatné je že to vyvedení výkonu musíte zaplatit.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

25.3.2023 13:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Václav Cílek ve své knize Nejistý plamen uvádí, že nikoli 100x, ale maxcimálně 3x a bez recyklace. Váš koeficient lhaní je větší, než 33.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

25.3.2023 15:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Udělejte raději úvahu, že v jaderné elektrárně se ten uran štěpí vlastně úplně zadarmo. Je k tomu sice potřeba pár věcí okolo a pár lidí, ale když je zanedbáme jako u toho vašeho zeleného vodíku, tak máme zdroj elektřiny a tepla, který nám bude 50 let dávat ve dne/ v noci po celý rok to, co potřebujeme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.3.2023 17:10 Reaguje na Richard Vacek
"Elektrolyzér bude asi drahá hračka," jsem psal nahoře.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.3.2023 09:11
Výroba zeleného vodíku je extrémně finančně náročná . Důvodem jsou velké pořizovací náklady na OZE (zdroj energie) , velké náklady na elektrolyzéry (vzácné kovy ) , energeticky vysoká spotřeba pro rozbití vazeb H2-O .

Pokud to porovnáte s náklady na těžbu ropy a její rafinací na další produkty musíte se dostat na n- násobky rozdílů cen jednotky energie vodík / benzín-nafta

Bláboly jak zelený vodík nahdradí fosilní paliva odkazuji z pohledu ekonomie do říše science-fiction , to by naše společnost musela být enormně bohatá, což není.
Kdo nevěří ať se podívá na hodnotu globálního zadlužení / EU/ USA -- a to jsou relativně bohaté státy v porovnání se zbytkem světa.

Místo nesmyslů bychom prostředky měli vkládat do adaptačních opatření a srovnat se s emisemi CO2 zcela jinak.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.3.2023 09:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
Výroba benzínu byla na přelomu 18. a 19. století extrémně drahá, pokud jej porovnáme s trávou pro štýrského valacha, jste na n-násobku.
Bláboly, že benzín nahradí koňskou sílu benzín odkazují z pohledu ekonomie do říše science-fiction , to by naše společnost musela být enormně bohatá, což není.
Kdo nevěří ať se podívá na hodnotu globálního zadlužení / Evropa/ USA -- a to jsou relativně bohaté státy v porovnání se zbytkem světa.

Adaptační opatření se musí dělat na plný pecky, ale ten problém nevyřeší. Saharu na naši krajinu adaptovat nemůžete.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist