https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jak-farmaka-a-oteplovani-ovlivnuji-sladkovodni-ekosystemy-aneb-vazky-v-teple-a-na-praskach
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak farmaka a oteplování ovlivňují sladkovodní ekosystémy aneb vážky v teple a na práškách

17.1.2024 06:01 | PRAHA (Ekolist.cz)
Vrcholovými predátory v nádržích byly larvy vážek rodů Anax  (na snímku) a Aeshna.
Vrcholovými predátory v nádržích byly larvy vážek rodů Anax (na snímku) a Aeshna.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vojtěch Kolář
Člověk svými aktivitami mění krajinu a životní prostředí včetně sladkovodních ekosystémů. Kromě přímého působení, zahrnujícího vysoušení mokřadů, narovnávání toků, výstavbu vodních děl a používání vody pro spotřebu vlastní či v zemědělství, se jedná i o řadu nepřímých vlivů, kterým se organismy buď přizpůsobí, nebo zahynou. Spolu s probíhající globální změnou klimatu k nim patří také úniky průmyslově vyráběných látek do povrchových vod. Mohli bychom se domnívat, že výkonné čističky odpadních vod tento problém vyřeší (s výjimkou různých havárií, viz řeka Bečva v září 2020), ale není to tak docela pravda. Od 80. let 20. století, kdy například řeka Bílina byla „mrtvá“, se kvalita povrchových vod zásadně zlepšila, ale pořád existují látky, které stávající čističky nedokážou zachytit a mohou tak potenciálně ovlivňovat sladkovodní organismy. Patří sem zejména látky či jejich rezidua užívané na denní bázi, které se v malých koncentracích běžně vyskytují v povrchových vodách, např. mycí prostředky, kosmetické přípravky, kofein, či léky.
 
Velkou neznámou v působení těchto stresorů na sladkovodní ekosystémy je to, jak se jejich vlivy kombinují. Vlivy různých stresorů se mohou navzájem sčítat, násobit nebo naopak vyrušit. Často také jeden ze stresorů převáží, ale výsledek není dopředu jasný. Přestože existují studie vlivu oteplování i farmak na různé vodní organismy, jejich společným působením se dosud nikdo podrobně nezabýval. První studii o dopadech kombinace léků a oteplení na společenstva sladkovodních bezobratlých jsme publikovali nyní v mezinárodním časopise Water Research ve spolupráci s vědci z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Na obrázku je jedinec šídla modrého (Aeshna cyanea), který se v nádrži vylíhl do dospělce.
Na obrázku je jedinec šídla modrého (Aeshna cyanea), který se v nádrži vylíhl do dospělce.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Claire Duchet

Stroj času: Vyhřívané vířivky s koktejlem léků

Naše studie si dala za úkol nahlédnout do budoucnosti a zjistit, jak se na dlouhodobém fungování jednoduché potravní sítě projeví v kombinaci s oteplením předpokládaným na konci 21. století mix 15 běžných léků ze skupin antihistaminik, antibiotik, psychoaktivních látek a přípravků na léčbu kardiovaskulárních chorob, které jsou ve velmi malých koncentracích přítomny v povrchových vodách.

Pohled z dronu na umělé nádrže, ve kterých probíhal experiment studující vliv kombinace oteplování a farmak na sladkovodní společenstva.
Pohled z dronu na umělé nádrže, ve kterých probíhal experiment studující vliv kombinace oteplování a farmak na sladkovodní společenstva.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Milan Novák

Rozsáhlý experiment využil umělé pokusné nádrže v kampusu Jihočeské univerzity, z nichž polovina byla zahřívána o +4°C oproti přirozeným podmínkám. Do poloviny zahřívaných i nezahřívaných nádrží byla navíc na začátku pokusu přidána zmíněná farmaka. Pokus sledoval, jak oba stresory zvlášť i dohromady ovlivní potravní síť o třech trofických úrovních od fytoplanktonu (řasy a sinice) přes zooplankton (především perloočky) a vrcholové predátory (vážky a znakoplavky), typickou pro malé stojaté vody.

Jak takový experiment probíhá? Do každé nádrže jsme napustili vodu přes filtr s aktivním uhlím, abychom si byli jisti, že voda neobsahuje žádné jiné látky. Pak jsme do nádrží přidali živiny a nechali několik týdnů namnožit fytoplankton a zooplankton. Následně jsme do nádrží přidali další bezobratlé (zejména vrcholové predátory), zapnuli topení, přidali dané koncentrace léků a sledovali, jak se bude měnit složení společenstev i koncentrace léků v jednotlivých nádržích od jara do podzimu a následně v druhém pokusu od podzimu do jara.

Schéma experimentální nádrže, ve kterých probíhal experiment.
Schéma experimentální nádrže, ve kterých probíhal experiment.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Claire Duchet

Všechno souvisí se vším

Podle očekávání se oteplování projevilo více v letních měsících, kdy teplota vody v nádržích se zvýšenou teplotou tři týdny neklesla pod 25 °C a dosáhla maxima 29,5 °C. Takové teploty vyhovují fytoplanktonu a urychlují vývoj vážek, ale jsou příliš vysoké pro zooplankton. To vedlo k rozvoji fytoplanktonu a výraznému zazelenání vody, dobře známém z rybníků a dalších vodních nádrží ve vrcholném létě. Ukázalo se navíc, že koncentrace farmak ve vodě sice postupně klesaly, ale nezanedbatelná část zůstávala přítomná ve vodě i po několika měsících, přičemž oteplování nemělo na jejich úbytek podstatný vliv. Farmaka přitom měla negativní dopad na zooplankton i rozvoj fytoplanktonu a urychlovala vývoj vážek, čímž umocňovala efekt oteplení. Výsledky pokusu v zimních měsících byly naopak většinou neprůkazné a omezovaly se hlavně na kladný vliv oteplení na rozvoj fytoplanktonu.

Experimentální nádrže (tzv. mesokosmy) v kampusu Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR, v.v.i., které nám umožňují provádět pokusy v částečně kontrolovaných podmínkách.
Experimentální nádrže (tzv. mesokosmy) v kampusu Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR, v.v.i., které nám umožňují provádět pokusy v částečně kontrolovaných podmínkách.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Claire Duchet

Naše studie tedy ukázala, že při společném působení v ekosystému se dílčí efekty oteplování a znečištění mohou kombinovat a ovlivňovat všechny trofické úrovně, a proto je potřeba je v budoucnosti zkoumat současně. Zároveň jsme testovali koncentrace látek naměřené ve volném prostředí a simulovali jsme tak reálný scénář reflektující pochody v přírodě. Tímto směrem se chceme ve spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dále ubírat. Nyní již pracujeme na vyhodnocení dat z podobného experimentu, kde jsme jako stresor spolu s oteplením použili místo farmak běžné chemikálie využívané v zemědělství.

Malé zamyšlení nakonec

Co můžeme osobně udělat, aby v povrchových vodách bylo méně chemického znečištění? Brát méně léků asi nedokážeme, ale můžeme omezovat užívání dalších znečišťujících látek alespoň do doby, než dojde k masovému nástupu nové generace čistíren odpadních vod, které tyto látky budou umět účinně zachytit a odbourat. Nová studie dopadů těchto látek na sladkovodní organismy poskytuje důkazy, že jejich vliv bude jinak do budoucna spíše sílit. Pokud tyto látky působí na vodní bezobratlé, mohou mít podstatný vliv i na vyšší organismy přes ryby a ptáky až po člověka.


reklama

 
Další informace |
Claire Duchet, Kateřina Grabicová, Vojtěch Kolář, Olga Lepšová, Helena Švecová, Andras Csercsa, Barbora Zdvihalová, Tomáš Randák, David S. Boukal (2024) Combined effects of climate warming and pharmaceuticals on a tri-trophic freshwater food web. Water Research; Volume 250.
foto - a David S. Boukal Barbora Zdvihalová, Claire Duchet, Vojtěch Kolář
Barbora Zdvihalová, Claire Duchet, Vojtěch Kolář a David S. Boukal
Všichni autoři působí na Katedře biologie ekosystémů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity a na Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR. Dlouhodobě se zabývají společenstvy vodních bezobratlých ve stojatých vodách a studují, jak jsou tato společenstva ovlivněna lidskou činností. Terénní výzkum doplňují o simulační modely a manipulativní experimenty v laboratoři a v pokusných nádržích představených v tomto článku.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (4)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

17.1.2024 06:45
on ten koktejl chemie je daleko pestřejší. Drogy, psychofarmaka, hormony, všechno co se vyplavuje z lidského těla a člověk používá. JE TO PRŮSER o kterém se leckde taktně mlčí, byť o tom ví snad každý.
Řekl bych, že jediné co je možné je, uzákonit separační toalety. MUSÍ SE ELIMINOVAT ZDROJOVÁ OBLAST. Je to jednodušší než apelovat na lidi, aby chemii nepoužívali. ŘEKY I JINÉ VODNÍ PLOCHY JSOU CHEMICKY KONTAMINOVANÉ a extrémním způsobem se ovlivňuje biologická rozmanitost ve vodním prostředí.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

17.1.2024 10:05 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Po všech zkušenostech i s moderními ČOV tvrdím, že voda z ČOV
do vodních toků NEPATŘÍ ! Každou ČOV bych vybavil plantáží na
biomasu( tady mi biomasa nevadí) a vodu z ČOV použil na její
závlahy. Případný průsak do podloží bude vždy násobně co do
plochy menší u takové plantáže, než u celé zvodně znečištěné
řeky. Mnoho dosud neodbouratelných chemických látek skončí
v biomase určené pro teplárnu a zbytek kontaminuje pouze malé plochy plantáží. Navíc nehrozí havárie na řece, protože voda
skončí v plantáži. Je to podobné jako u kořenové čističky OV,
kde taky rostliny na sebe vážou chemické nečistoty a eliminují
jejich vypouštění z ČOV. Co obsahuje "šedá" voda k zalévání trávníků taky nikdo neřeší. Přesvědčit lidi, aby neužívali tu
chemii nadměrně je běh na dlouhou trať a měl by začít zákazem
její reklamy a končit prodejem té zcela zbytné, která je pouze
"vylepšením" co do vůně, barvy a jiných zbytných přísad.
Odpovědět
Anyr

Anyr

18.1.2024 21:39 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Já bych přidal, k tomu všemu, ještě kofein a nikotin.
Ono to mnoho lidí nenapadne. Kouření je běžné (i když, naštěstí, počet kuřáků klesá), a káva - ta společností zcela legalizovaná, tělo a ducha ničící, pesticidy prolezlá droga s obrovskou uhlíkovou stopou - napadne jen velmi málo koho.

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/veda/reky-po-celem-svete-jsou-plne-leku-a-kofeinu-vedci-se-boji-dopadu-na-prirodu-i-mutaci-mikrobu-23089 - celkem stručný, srozumitelný článek, každý zájemce o danou problematiku celkem bez potíží dohledá i odbornější pojednání.

Plus, samozřejmě, jsou stále větším problémem mikroplasty, a to nejen ve vodě :)

Hezky to tu jeb**e ://
Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

25.1.2024 23:21
Tak v dětství nám říkali - jezte ryby, jsou zdravé.
Možná za rok mi kardiolog řekne ryby léčí krevní tlak a nařídí každý den půl kapra.
Ale vážně - tomu výsledku výzkumu lidi stejně nebudou věřit - saponátů, kosmetiky atd., se nezbaví ani neomezí.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist