https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/kobylky-a-sarancata-v-praze
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Kobylky a sarančata v Praze

5.6.2017 15:20 | PRAHA (Ekolist.cz)
Kobylka šedá.
Kobylka šedá.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Pavel Marhoul / Beleco
Praha je bohatým územím z mnoha hledisek, a to nejen historického a společenského, ale i přírodního. Rozmanitost prostředí od holých skal až po vyzrálé lesy umožňuje přežívání širokého spektra mnohdy velmi vzácných organismů. Vlajkovými druhy jsou například kriticky ohrožení sokoli nebo sysli. K více přehlíženým, ovšem neméně zajímavým a krásným patří i skupina rovnokřídlých.
 

Sarančata, kobylky a cvrčci patří spolu s denními motýly, vážkami a některými skupinami brouků a blanokřídlých k nejznámějším a nejoblíbenějším skupinám hmyzu u nejširší veřejnosti. Díky jejich nápadnosti, velikosti, atraktivitě, relativně snadné zachytitelnosti i determinaci většinou nevyžadující usmrcování jedinců. Pro dostatek poznatků o ekologických nárocích jednotlivých druhů a pro citlivost na biotopové změny jsou také modelovou skupinou často využívanou v praktické ochraně přírody. V celé ČR je 96 druhů rovnokřídlých. Na Červený seznam ohrožených druhů je zařazeno 41 druhů z nich. V samotných Čechách se vyskytuje druhů 66.Kobylka pestrá
Kobylka pestrá
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Pavel Marhoul / Beleco

V letech 2013-2016 byl díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy zmapován výskyt kobylek, sarančat a cvrčků v celé Praze. Celkem bylo nalezeno 48 druhů z 66 možných, tedy 73 % z recentně v Čechách udávaných. Možný či pravděpodobný je výskyt ještě čtyř dalších druhů, které nebyly při současném mapování zachyceny. Mapování celkově prokázalo mimořádný význam Prahy z hlediska výskytu rovnokřídlých s výskytem řady vzácných a ochranářsky i faunisticky významných druhů.

Nejčastěji nalézaným druhem bylo saranče měnlivá nalezené na 87 % lokalit. Dále pak saranče luční, saranče obecná, kobylka luční a kobylka křovištní.

Mezi nejzajímavější objevené druhy patří například saranče německé na lokalitách NPP Lochkovský profil, NPP Černé rokle pod Kosoří, PR Homolka, PP Cikánka II, PP Radotínské skály. Jedná se o jeden z nejcennějších druhů v Praze, který je zařazený v Červeném seznamu ohrožených druhů do nejvyšší kategorie – Kriticky ohrožený. Jihozápadní část Prahy tvoří centrum výskytu saranče německé v České republice. Poprvé v Čechách byla nalezena kobylka pestrá v PR Radotínské údolí, PP Radotínské skály a PP Staňkovka. Po více než 100 letech byla v roce 2014 v Praze objevena saranče mokřadní v PR Milíčovský les a rybníky.

Přírodní rezervace Homolka.
Přírodní rezervace Homolka.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Pavel Marhoul / Beleco

Výsledky prokázaly, že i velmi pozměněné lokality v centrálních nebo v průmyslových částech města mohou hostit biotopově náročnější druhy, jako jsou saranče modrokřídlá nebo kobylka šedá. Zajímavým fenoménem jsou potom železniční tratě a zejména nádraží, kde se v okrajových částech vyskytují druhově velmi početná společenstva rovnokřídlých. Charakterem biotopu (teplé mikroklima, řídká vegetace) železniční tratě imitují stepní stanoviště a současně slouží jako migrační trasy pro šíření biotopově náročnějších druhů. Výsledky současně prokázaly, že druhová diverzita rovnokřídlých není na území Prahy rozložena rovnoměrně, ale je přímo ovlivněná geomorfologickými a stanovištními podmínkami. Druhově nejbohatší společenstva rovnokřídlých se vyskytují mimo městské centrum v okrajových částech Prahy a jsou vázána především na kaňon Vltavy. V maloplošných chráněných územích bylo nalezeno 45 z celkových 48 druhů, což souvisí s tím, že v Praze se často jedná o stepní a skalní lokality.

Pavel Marhoul z organizace Beleco, který je hlavním koordinátorem mapování, připravuje nyní s kolegy vydání pražského atlasu, který by měl vyjít na jaře 2018.

Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
Simona Poláková
Autorka pracuje pro Beleco.
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist