https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/patrani-po-vazkach-v-ostravsko-karvinske-uhelne-panvi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pátrání po vážkách v Ostravsko-karvinské uhelné pánvi

6.8.2021 06:25 | PRAHA (Ekolist.cz)
Šídlo královské.
Šídlo královské.
Foto | Veronika Kornová / ČSOP
Ochránci přírody z Ostravska pátrají po vážkách v krajině, kterou důlní činností silně poznamenal člověk. Mohou tyto lokality ovlivněné těžbou uhlí představovat domov pro vážky? Jaké druhy vážek se zde vyskytují? Na tyto a další otázky se snaží najít odpověď. Informuje o tom Český svaz ochrany přírody.
 

Vážky lidé obdivovali snad od nepaměti. Jejich pozoruhodné schopnosti letu, způsob života i vazba na mokřady, kde žijí, byly důvodem pro vyhlášení roku 2021 Rokem vážek. Mokřady nám na řadě míst zmizely, nebo byly silně ovlivněny činností člověka. Podobná situace je i na Ostravsku, kde byla krajina silně poznamenaná těžbou uhlí. Ochránci přírody Eva Bílková, Veronika Kornová, Jiří Valušák a Stanislav Ožana z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se proto snaží toto území prozkoumat a zjistit, zda těžbou pozměněná krajina nabízí domov i vážkám.

V dané oblasti bylo vybráno celkem sedm lokalit různého charakteru, kde probíhá sledování výskytu vážek. Do průzkumu byly zahrnuty jak lokality přírodě blízkého charakteru, například přírodní památka Mokřad u Rondelu nebo přírodní rezervace Štěpán, tak lokality, které byly ovlivněné důlní činností, jako jsou nádrže Kateřina, které byly dříve využívané jako kalové nádrže, či Karvinské moře vzniklé důlním poklesem.

Vážka jasnoskvrnná
Vážka jasnoskvrnná
Foto | Veronika Kornová / ČSOP

Již první výsledky jsou zajímavé. Průzkum poukázal na to, jak významná jsou v této krajině nejen maloplošná chráněná území, jako jsou přírodní památky či přírodní rezervace, ale právě i lokality vzniklé po důlní činnosti. V chráněných územích byly dle předpokladu zaznamenány ochranářsky cenné druhy vážek. V přírodní památce Mokřad u Rondelu v Havířově či v přírodní rezervaci Štěpán v Děhylově byla nalezena celoevropsky chráněná vážka jasnoskvrnná. V přírodní památce Heřmanický rybník byly pak pozorovány druhy uvedené v červeném seznamu ohrožených druhů, lesklice skvrnitá a vážka plavá. Avšak i v bývalých kalových nádržích Kateřina, které se po rekultivaci využívají převážně k chovu ryb, byl zaznamenán výskyt druhů uvedených v červeném seznamu. Konkrétně byly nalezeny šídlatka brvnatá, šídlatka tmavá a vážka žlutoskvrnná.

Průzkum ukázal možný dopad lidské činnosti, mimo jiné i rybochovných aktivit, na výskyt vážek. Člověkem značně upravené a výrazněji zarybněné lokality se dle současných dat zdají být osídleny především běžnými druhy, které jsou schopny se s jednotvárnou vodní plochou, rybí obsádkou a jejím predačním tlakem relativně dobře vyrovnat. Naopak přírodě bližší lokality v chráněných územích nebo místa ovlivněná těžbou uhlí, která nejsou využívána k chovu ryb, mohou představovat domov i pro ohrožené a vzácné druhy vážek.

Doposud se na sledovaných lokalitách podařilo zaznamenat přes 30 druhů vážek, z nichž sedm spadá dle červeného seznamu do některého ze stupňů ohrožení.


reklama

 
Další informace |

Mapování vážek v industriální krajině Ostravska bylo finančně podpořeno v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s. p. Program je dále podporován Ministerstvem životního prostředí ČR, Nadací Ivana Dejmala, Nadačním fondem Veolia a společností Billa.


Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist