https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/ekologicky-setrne-vyrobky-poslouzi-i-po-povodnich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ekologicky šetrné výrobky poslouží i po povodních

14.11.2002 15:53 | PRAHA (MŽP)
Ničivé povodně, které postihly Českou republiku v letošním roce, řadíme mezi katastrofy, které nejenže přesáhly svým rozsahem škod paměť žijících generací, ale rovněž nastolily řadu otázek. Je za námi doba, kdy se jsme ze všech hromadných sdělovacích prostředků dozvídali, že jednou „poručíme větru dešti“ a když přece jenom ne, postará se o nás stát. Úloha státu v tomto smyslu dnes výrazně směřuje do oblasti prevence a to nejen u nás, ale v celé Evropě.
 

Povodně jako takové jsou přírodním jevem, kterému lidskými silami nelze úplně zabránit. Z tohoto hlediska jsou pro nás důležité všechny informace, týkající se toho, jak se máme po povodních chovat. V tomto bodě sehrály velkou roli jednotlivé krizové štáby, hasičské záchranné sbory, orgány státní správy a samosprávy, zdravotníci i nevládní organizace. Všichni poskytovali občanům v zaplavených oblastech informace o tom, co máme či nemáme dělat po návratu do svých domovů.

Ekologicky šetrný výrobek

Reálný stav bytu či domu byl pro mnohé daleko horší, než si během "velké vody" uměli představit. Optimisticky nepůsobily ani informace o faktu, že nebezpečí povodní je stálé a nikdy nevíme, zda se podobná situace nevyskytne například za rok či ještě dříve, aniž bychom to mohli ovlivnit. Co však ovlivnit můžeme, je náš vztah k životnímu prostředí.

Asi by se dnes nenašel téměř žádný člověk, který by na anketní otázku, zda se zajímá životní prostředí, odpověděl záporně. Možná, že by ale mnozí zaváhali u odpovědi na dotaz, co pro něj dělají jako spotřebitelé. Jsme informováni o různých druzích bezfosfátových pracích prášků, nekupujeme výrobky obsahující freony, něco víme o třídění odpadů, ale můžeme se chovat ekologicky při renovacích a opravách našich domů či bytů? Jakému výrobku či prostředku zde dáme přednost zejména při nákupech a hypermarketech, kde se to nabídkou jen hemží?

Na všech výrobcích v obchodech je spousta informací o jejich kvalitě a použití. Kdo nám zaručí, že jsou pravdivé? To byly otázky, které vedly různé organizace pro ochranu spotřebitelů ve vyspělých státech k zavedení určitého systému značení. Na základě takovýchto iniciativ vznikly i požadavky na označení výrobků, které jsou příznivé pro životní prostředí - tzv. ecolabelling. Jeho garantem je obvykle ministerstvo životního prostředí nebo podobná instituce, která stanovuje kritéria pro udělení značky a dohlíží, aby nebyla zneužita. Příkladem za všechny je v Německu velice známý, dobře zavedený a tudíž i spotřebiteli vyhledávaný "Modrý anděl".

Také u nás jsou zákazníci, kteří již na obalech zboží vyhledávají informaci o tom, do jaké míry je výrobek příznivý pro životní prostředí. Tzv. Národní program označování ekologicky šetrných výrobků u nás existuje od roku 1994. Jedná se o zcela dobrovolný certifikační program, který je součástí státní ekologické politiky. Získat ochrannou známku Ekologicky šetrný výrobek není pro výrobce levné, ani jednoduché. Poplatek za přihlášení do programu stojí výrobce 20 000 Kč a jeho produkt je poté přezkoušen státem akreditovanou zkušebnou, laboratoří či jiným orgánem, který potvrdí, zda splňuje předepsané požadavky. Celý proces je velice přísný a na jeho konci obdrží výrobce certifikát, který ho opravňuje na určitou dobu k tomu, aby svůj výrobek označoval jako ekologicky šetrný. Přesto všechno máme takovýchto výrobků v našich obchodech dnes již více než 250 od přibližně 50 firem. Označení Ekologicky šetrný výrobek se sice pomalu, ale jistě stává konkurenční výhodou na trhu, protože takto označený výrobek má garanci státu, že na základě ekologického hodnocení vlastností výrobku jsou u označeného produktu minimalizovány nepříznivé vlivy na životní prostředí a to během jeho celého životního cyklu.

Jestliže se při obnově našich domovů rozhodneme nejen pro komfort a pohodlí, ale také pro životní prostředí, zkusme se v našich obchodech porozhlédnout a najít výrobky označené ochrannou známkou se zeleným lipovým lístkem, která označuje Ekologicky šetrný výrobek. Jestliže začneme úklidem, zvolme například ekologické prací prostředky pro textilie či mycí a čisticí přípravky. S označením se ale setkáme i u nátěrových hmot, lepidel a tmelů, výrobků z papíru včetně tepelně-izolačních, prostředků pro dočasnou antikorozní ochranu, poměrně slušný je výběr v teplovodních kotlích na plynná paliva i biomasu. V seznamu výrobců zaujme i několik nábytkářských firem a dozvíme se například i to, že také zrcadla mohou být vyráběna ekologicky.

A když se Vám bude zdát, že máte o Národním programu označování ekologicky šetrných výrobků málo informací, anebo že byste se třeba při nákupu mohli zmýlit, můžete získat další informace přímo na Ministerstvu životního prostředí (Vršovická 65, Praha 10 - www.env.cz, případně v Agentuře pro ekologicky šetrné výrobky (Kodaňská 10, Praha 10 - www.ceu.cz/esv), která je i výkonným orgánem programu, který přijímá a vyřizuje přihlášky žadatelů a kontroluje dodržování požadavků a podmínek u nositelů známky.

Marta Nováková
Autorka je zástupkyní ředitele odboru vnějších vztahů Ministerstva životního prostředí


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist