https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/sezonni-prestupky-v-ochrane-prirody-a-jak-se-jim-vyhnout
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Sezónní přestupky v ochraně přírody a jak se jim vyhnout

18.12.2015 03:40 | PRAHA (Ekolist.cz)
Pálíte mokré listí? To byste neměli. Lepší je listí dát na kompost.
Pálíte mokré listí? To byste neměli. Lepší je listí dát na kompost.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Asi každý občan má povědomí o tom, že životní prostředí je třeba chránit, nepoškozovat a nezhoršovat jeho stav. Někteří za tím účelem poctivě třídí odpad, šetří vodou a papírem, nebo se například zdržují nákupu potravin obsahujících palmový olej. Princip ochrany životního prostředí je ostatně obsažen již v základním zákoně České republiky, tj. v Ústavě, dále v Listině základních práv a svobod a konkrétněji vymezen v zákonech. Často však může nastat situace, kdy my občané, ať už vědomě či nevědomě, porušíme zákonná ustanovení a dopustíme se tím přestupku v oblasti životního prostředí. Víte, jaké sankce vás za některé z nich mohou postihnout?
 

Jak jste například naložili s letošním spadaným listím na zahradě? Odvezli jste ho do sběrného dvora, nebo spálili v ohništi na zahradě? Není třeba mít obavy, ani v jednom z uvedených případů jste se nedopustili přestupku, tedy za předpokladu, že jste nespalovali listí v mokrém stavu. Za to by vám totiž dle zákona o ochraně ovzduší hrozila pokuta až do výše 50.000 Kč. V každém případě je však vhodnější listí kompostovat či vyvést do již zmíněného sběrného dvora.

Stejná výše pokuty může hrozit vám či vašemu sousedovi, jsou-li v kotli spalována jiná paliva, než jaká byla určená výrobcem. Současné znění zákona o ochraně ovzduší sice zatím neumožňuje přímou kontrolu stacionárního zdroje v domácnostech jednotlivců, Ministerstvo životního prostředí však připravilo novelu zákona, která takovou kontrolu do budoucna připouští.

Vydali jste se pro vánoční stromek do lesa, který není váš? Přestupek s pokutou až 15.000 Kč.
Vydali jste se pro vánoční stromek do lesa, který není váš? Přestupek s pokutou až 15.000 Kč.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Dalšího typicky sezónního přestupku se dopustíte tehdy, posbíráte-li v lese jmelí bez příslušného povolení vlastníka lesa. Pokud si jej však vyžádáte, o  přestupek se nejedná a vy před vánoci ušetříte až 5.000 Kč (co všechno je v lesích zakázáno, najdete v paragrafu 20 lesního zákona). Tyto finance můžete z části použít například na koupi vánočního stromku. Pokud byste preferovali použití vlastního stromku ze zahrady, můžete jej pokácet beztrestně a bez povolení, ale jen tehdy, jestliže dřevina dosahuje obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí (ošetřuje to zákon o ochraně přírody a krajiny a o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 189/2013 Sb). Při větším obvodu kmene je nutné nejdříve zažádat obecní úřad o povolení a následně můžete kácet strom pouze v období tzv. vegetačního klidu, tj. přibližně od začátku listopadu do konce března. Bez příslušného povolení ke kácení vám bude hrozit pokuta až do výše 20.000 Kč. Jestliže byste se pro vánoční stromek vydali do lesa, dopustíte se podle zákona o přestupcích přestupku proti majetku se sankcí ve formě pokuty až do výše 15.000 Kč.

Mezi další nejčastější provinění patří přestupky na úseku ochrany přírody, lesa, zemědělského půdního fondu či ochrany před znečišťováním. Je například zakázáno chovat zvlášť chráněné živočichy bez povolení (pokuta až do výše 10.000 Kč), rušit klid a ticho v lese nebo třeba jezdit zde na kole, saních či lyžích mimo značené trasy (v obou případech pokuta až do výše 5.000 Kč). Máte-li doma nepotřebné či nefunkční elektrozařízení, nevyplatí se vám je ukládat na černou skládku či do „klasického“ komunálního odpadu, jelikož sankcí za takový přestupek je dle zákona o odpadech pokuta až do výše 20.000 Kč.

Je zapotřebí mít na paměti, že jakéhokoliv přestupku se může dopustit pouze běžná fyzická osoba. Neznamená to však automaticky, že je možné zbavit se odpovědnosti, spáchá-li výše uvedené jednání někdo jiný. Dopustí-li se totiž výše uvedeného fyzická osoba-podnikatel či právnická osoba, nazývá se provinění správním deliktem a výše pokuty je pro ně mnohdy vícenásobná. V případech, kdy již proti vaší osobě bylo přestupkové řízení zahájeno, je třeba počítat s tím, že kromě sankce vám v případě uznání viny bude rovněž uložena povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku, a to paušální částkou ve výši 1000 Kč. Přestupkovému řízení a s ním souvisejícím obtížím proto nejjednodušeji předejdete tak, že si dobře ověříte, co je zakázáno a v souladu s tím se takového jednání zdržíte, respektive si zažádáte u příslušných orgánů o potřebná povolení.


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
Hana Nováková
Autorka pracuje v mezinárodní advokátní kanceláři PwC Legal.
 twitter
Článek vyšel díky podpoře Ministerstva životního prostředí, jeho obsah nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist