https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/v-hrackach-mohou-byt-toxicke-latky.problemem-jsou-recyklovane-plasty-varuje-arnika
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V hračkách mohou být toxické látky. Problémem jsou recyklované plasty, varuje Arnika

11.5.2019 01:56 | PRAHA (Ekolist.cz)
Toxické hračky pro své děti nechcete.
Toxické hračky pro své děti nechcete.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Markéta Šedivá / Arnika
Argentina, Brazílie, Kambodža, Indie, Nigérie, ale i Japonsko, Kanada nebo několik států Evropské unie včetně České republiky – tam všude byly ve spotřebním zboží vyrobeném z recyklovaných plastů odhaleny vysoce toxické látky, včetně bromovaných dioxinů a bromovaných zpomalovačů hoření. Obsah dioxinů naměřený v dětských hračkách a kadeřnických potřebách je srovnatelný s jejich úrovní v nebezpečných odpadech, včetně například popela ze spaloven odpadu. Informuje o tom spolek Arnika.
 

V Ženevě v těchto dnech probíhají politická jednání týkající se mezinárodních úmluv a návrhů na zpřísnění globální politiky pro perzistentní organické látky (POPs) a nebezpečné odpady, které by mohly napříště kontaminaci hraček toxickými dioxiny předejít.

Bromované dioxiny a polybromované difenylethery (PBDE) byly objeveny ve všech zkoumaných vzorcích. Polovina z nich zároveň překročila nově navrhovaný limit pro nebezpečné chlorované dioxiny, pokud bychom jej vztáhli i na dioxiny bromované. Více než polovina analyzovaných produktů vyrobených z recyklovaných plastů vykázala úroveň PBDE, která by nepřesáhla nyní používaný limit pro odpady obsahující POPs - 1 000 ppm PBDE. Tyto produkty, pro které platí slabá omezení PBDE, však obsahovaly 730 až 3 800 pg WHO-TEQ/g bromovaných dioxinů (PBDD/Fs). Více podrobností můžete číst ve studii Toxic Soup Flooding Through Consumer Products

Dioxiny jsou vysoce toxické už při velmi malém množství, znepokojující úrovně pro dioxinové látky jsou stanoveny v desetinách piktogramů. Takto vysoký nález dioxinů ukazuje, že slabá regulace PBDE může představovat vážné ohrožení nejen polybromovanými difenylethery, ale také právě PBDD/Fs. Ty patří mezi vysoce toxické látky, které prokazatelně ovlivňují vývoj mozku, poškozují imunitní systém a nenarozený plod, zvyšují riziko vzniku rakoviny a narušení funkci štítné žlázy. Vznikají jako nezamýšlený vedlejší produkt při výrobě bromovaných zpomalovačů hoření.

Ochránci životního prostředí poukazují na nutné kroky, které by mohly tyto toxické látky v nových produktech omezit. Brazílie, Kanada, Kambodža a Japonsko spolu s Evropskou unií obdržely výjimku z globálního zákazu recyklace PBDE. Díky tomuto povolení mohou zpracovávat i plasty kontaminované právě nebezpečnými zpomalovači hoření, které mají vysoký bioakumulační potenciál.

„Zákonodárci Evropské unie navíc nedávno schválili takový limit pro přítomnost PBDE v recyklovaných výrobcích, který podle našeho soudu výjimku rozšiřuje za hranice Stockholmské úmluvy,“ vylíčil situaci v EU Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika.

Omezení POPs lze dosáhnout přísnějšími limity pro obsah toxických látek v odpadech, tzv. low POPs content levels (LPCLs). Jejich hodnota určuje, zda bude odpad vytříděn a zničen, uložen na skládce, či odeslán do spalovny, případně recyklován, k čemuž zpravidla dochází v rozvojových zemích. Budou-li však tyto limity i nadále riskantně benevoletní, bude pokračovat nejen kontaminace výrobků ze surovin znečištěných toxickými POPs, ale bude se zvyšovat i riziko přítomnosti dioxinů v takovém zboží.

Jedy dětem a beztrestně

„Chlorované dioxiny jsou neblaze proslulé kvůli prokázanému dopadu na lidské zdraví, jehož následky přetrvávají dodnes. Příkladem je kontaminace dioxiny v důsledku bojového použití postřiků Agent Orange,“ uvedl Joe DiGangi, vědecký a technický poradce Mezinárodní sítě pro eliminaci toxických látek (IPEN). „Bromované dioxiny jsou přitom stejně toxické jako jejich ‘chlorovaní příbuzní’ a jednoznačně by neměly být přítomny v žádném spotřebním zboží, zejména ne v hračkách pro děti,” dodává.

„Látky, které patří mezi POPs, jsou toxické navždy. Výrobky, které je obsahují, by měly být jasně rozpoznány a odpady s POPs by měly projít technologií, která dokáže tyto látky rozložit. Nesmějí se vracet zpět do oběhu a páchat další škody,“ vzkazuje ze ženevských jednání Petrlík, mj. spolupředseda Pracovní skupiny pro dioxiny sítě IPEN.

„Pokud by někdo přidal úmyslně do dětských hraček jed, byl by obviněn z ohrožení dítěte. Současná praxe, výjimka pro recyklaci PBDE a velmi benevolentní limity pro POPs v odpadech způsobují to samé. Povolujeme, aby se do hraček přidávaly jedy. Přísnější standardy jsou tak jasným morálním imperativem,“ je přesvědčen Petrlík.

Recyklační výjimky ovlivňují nejen životní prostředí v daných státech, ale dopadají negativně i na lidi žijící v rozvojových zemích, kam je vyvážena značná část odpadů obsahujících POPs ke zpracování.

V rámci nastavení efektivní ochrany před toxickými látkami z odpadů odborníci doporučují:
● prosadit přísnější limit pro definici toxických odpadů (LPCL), ideálně ve výši 50 ppm pro součet všech regulovaných PBDE;
● zrušit recyklační výjimky pro komerční směsi Penta- a OctaBDE, které jsou v současné době uděleny Brazílii, Kambodži, Kanadě, EU, Japonsku, Jižní Koreji a Turecku;
● doplnit PBDD/Fs na seznam Stockholmské úmluvy o globálním snížení a eliminaci POPs;
● zpřísnit definici elektronického odpadu v rámci Basilejské úmluvy.


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist