https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/760-milionu-korun-pro-ochranu-prirody-a-krajiny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

AOPK ČR: 760 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny

1. února 2017 | AOPK ČR
Autor: Karolína Šůlová, tel: 724 102 406
Od 1. února 2017 mohou zájemci podávat žádosti o podporu projektů, které napomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim. Ministerstvo životního prostředí totiž vyhlašuje prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [1] nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí [2].

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu do všech čtyř specifických cílů prioritní osy 4, která je zaměřena na ochranu přírody a krajiny. Připraveno je pro ně celkem 760 milionů korun. Atraktivní novinkou je, že projekty pro zlepšení vodního režimu krajiny mohou získat až 100% podporu.

„Naše krajina v minulosti trpěla řadou necitlivých zásahů. Potoky a řeky byly zaváděny do trubek, jejich břehy opevňovány. Pole byla odvodňována a důležité drobné vodní prvky zanikaly. Příroda postupně čím dál více ztrácela schopnost zadržovat vodu. Nyní doufáme, že navýšení podpory až na 100 % pomůže žadatele motivovat, aby se pokusili tento stav změnit,“ říká František Pelc, ředitel AOPK ČR.

Na specifický cíl 4.1 – „Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území“ je zaměřena výzva č. 53 – projekty zde cílí na zajišťování péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, včetně budování návštěvnické infrastruktury.

Specifický cíl 4.2 – „Posílit biodiverzitu“ a výzva č. 54 jsou zaměřeny na péči o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidaci invazních druhů rostlin a živočichů nebo nápravu a prevenci škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů.
55. výzva zaměření na specifický cíl 4.3 –„Posílit přirozené funkce krajiny“ cílí na zlepšování funkčnosti krajinných struktur a vodního režimu krajiny. Hradit lze vytváření prvků ÚSES, výsadbu a péči o dřeviny v krajině, revitalizace vodních toků a niv, vytváření a obnovu tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, budování rybích přechodů nebo aktivity na zlepšování stavu lesů.

Poslední z vyhlášených výzev, výzva č. 56 na specifický cíl 4.4 – „Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech“ směřuje podporu na zlepšení kvality prostředí v sídlech.

Příjem žádostí do všech výzev potrvá shodně od 1. února 2017 do 31. března 2017.

Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Kontakty jsou zveřejněny na stránkách http://www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.html. Pro své dotazy mohou žadatelé též využít e-mailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz.

Poznámky:
[1] Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je zprostředkujícím subjektem pro PO 4, odpovídajícím za příjem a hodnocení žádostí. Projekty doporučené k podpoře jsou pak dále administrovány Státním fondem životního prostředí ČR.
[2] Výzvy jsou umístěny na stránkách Operačního programu Životní prostředí
53. výzva: www.opzp.cz/vyzvy/53-vyzva
54. výzva: www.opzp.cz/vyzvy/54-vyzva
55. výzva: www.opzp.cz/vyzvy/55-vyzva
56. výzva: www.opzp.cz/vyzvy/56-vyzva

Kontakt :
Lucie Strejčková
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí oddělení procesního a monitoringu
Tel.: +420 724 035 469
E-mail: e-mail: lucie.landova@nature.cz
Karolína Šůlová, tel: 724 102 406 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist