https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/balcarova-vliv-na-zivotni-prostredi-je-treba-zkoumat-u-vsech-staveb-bez-vyjimky-jde-i-o-zdravi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká pirátská strana: Balcarová: Vliv na životní prostředí je třeba zkoumat u všech staveb bez výjimky, jde i o zdraví

23. července 2019 | Česká pirátská strana
Ústavní soud dnes rozhodl, že ze zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nebude vypuštěn paragraf, který umožňoval několika vybraným stavbám projít schválením bez standardního procesu posouzení vlivu na životní prostředí. Ústavní soud ve svém nálezu vycházel z toho, že u dotčených staveb již posouzení vlivu na životní prostředí proběhlo, byť podle starých pravidel. Zdůraznil však také, že dotčená veřejnost má stále právo bránit se u soudu.

„Vliv na životní prostředí, kvalitu života, a tedy i zdraví, je nutné posuzovat u všech staveb bez rozdílu. Argument, že by účast veřejnosti posouzení významně prodlužovala, není relevantní. Snahu vyloučit veřejnost z rozhodování sleduji již mnoho let a postupně se tento negativní proces daří do naší legislativy vpašovávat. Cenou je pak okleštění práv občanů a současně nižší ochrana životního prostředí a zdraví obyvatel v daném území. Piráti vždy prosazují právo obyvatel podílet se na rozhodování o kvalitě života,“ uvádí pirátská předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová.

Vláda v roce 2016 vložila do zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon o EIA) paragraf, který umožnil u vybraných staveb – tzv. prioritní dopravní záměry – odlišný postup posouzení vlivů na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí pro tyto stavby pouze vydá nové závazné stanovisko k vlivu na životní prostředí a vynechá fázi oznámení záměru, zjišťovací řízení, předložení dokumentace, chybí rovněž zpracování posudku, nedojde na vyjádření veřejnosti, dotčených orgánů a územních samosprávných celků ani na veřejné projednání.

Podle krajského soudu v Ostravě, který návrh na zrušení sporného paragrafu 23a předal Ústavnímu soudu, postrádá zákon obecnost, protože se vztahuje na předem vyjmenované stavby a znemožňuje účast veřejnosti na projednání vlivu na životní prostředí. Ústavní soud se s těmito argumenty neztotožnil, poukázal ale na výjimečnost celého případu – jde o několik málo staveb, u kterých již nějaké posouzení proběhlo a byly v pokročilé fázi přípravy. Rozhodnutí nebylo jednomyslné. Podle soudce Ludvíka Davida by pro vylučování veřejnosti z podobných řízení měla platit přísnější pravidla.

Tisková zpráva (https://www.usoud.cz/aktualne/pravni-uprava-procesu-posouzeni-vlivu-prioritnich-dopravnich-zameru-na-zivotni-prostred/) a nález Ústavního soudu ČR (včetně odlišného stanoviska soudce Ludvíka Davida) - https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/Pl._US_44_18_na_web.pdf
Dotčené stavby dle nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů č.283 /2016 Sb.: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-283
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist