https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/budou-novely-mysliveckeho-a-lesniho-zakona-planem-pro-zdrave-lesy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Budou novely mysliveckého a lesního zákona plánem pro zdravé lesy?

1. února 2024 | Hnutí DUHA
Ministerstvo zemědělství finišuje s přípravou novel mysliveckého a lesního zákona. Měly by pomoci nastoupit cestu k uzdravení našich lesů. Hnutí DUHA konfrontovalo změny mysliveckého zákona, které předložil ministr Výborný, s Plánem pro zdravé lesy a konstatuje, že významnou část opatření navržených ekologickou organizací novela obsahuje. Pokud by je takto schválili poslanci, učinili by zásadní krok k umožnění obnovy pestrých a odolnějších lesů, které nyní ničí přemnožená spárkatá zvěř. Ekologická organizace s napětím očekává, zda ozdravit české lesy pomůže i novela lesního zákona. Její návrh ministerstvo zatím k diskusi nepředložilo.

V říjnu 2023 představilo Hnutí DUHA Plán pro zdravé lesy [1] zahrnující 43 návrhů a doporučení změn legislativy, finanční podpory a zadání pro s.p. Lesy ČR pro zlepšení odolnosti českých lesů vůči změně klimatu a jejich zdraví. Zdravotní stav českých lesů je přitom dlouhodobě nejhorší v Evropě. [2]

Představení Plánu pro zdravé lesy [3] vyvolalo reakci mimo jiné i Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM), jehož podrobné stanovisko komentuje jednotlivé návrhy Hnutí DUHA. [4]

V detailním stanovisku VÚLHM obecně souhlasí s požadavkem na účinná opatření pro snížení škod zvěří na lesích, s tlumením populace jelena siky ve volné přírodě a s požadavkem na zrovnoprávnění všech hospodářských způsobů obhospodařování lesů. Shodujeme se obecně i na potřebě posílení přirozené obnovy lesů a pěstování pestrých lesních ekosystémů se silnou retenční, hydrickou i vodohospodářskou funkcí lesů. Také se shodujeme na podpoře agrolesnických systémů na zemědělské půdě a potřebě srozumitelných pravidel pro vlastníky lesů.

VÚLHM zároveň vyjádřil nesouhlas s některými návrhy, jako například vyjmutím chráněných druhů ze seznamu zvěře, zrušením lhůt pro zalesnění a zajištění obnovovaných ploch či plošném zákazu frézování a štěpkování.

Hnutí DUHA vítá věcnou debatu nad předloženými návrhy a vzhledem k tomu, že u některých z nich došlo ke zřetelnému nedorozumění, na stanovisko VÚLHM podrobně v přiloženém dokumentu reaguje [5], své návrhy obhajuje i podrobněji vysvětluje a zároveň zdůrazňuje otevřenost navrhované úpravy společně dále diskutovat.

Navazujícím krokem nyní bude podrobné jednání [6] o zákoně o lesích, jehož úpravy Plán pro zdravé lesy předpokládá. Přitom je nezbytné, aby se oba dva zákony dostaly do sněmovny co nejdříve, a urychleně se tak zabránilo významným škodám na lesích, jejichž obnovu zároveň stát dotuje miliardami korun.

Jaromír Bláha, expert na lesy kampaně Zachraňme lesy, řekl: „Diskuze o předložených návrzích je pro nás cenná. Plán pro zdravé lesy jsme ostatně připravovali ve spolupráci s akademiky, lesníky i vlastníky lesů. Plán pro zdravé lesy je nyní potřeba zohlednit také při aktuální přípravě novely lesního zákona.”

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, řekl: „Vážíme si věcné debaty o návrzích Plánu pro zdravé lesy. Zároveň Hnutí DUHA těší, že před těmito odborně zpracovanými návrhy Ministerstvo zemědělství nezavírá dveře, ale některé již do připravovaného zákona o myslivosti zapojilo. Aby se skutečně ozdravily české lesy, měly by být ale včas zohledněny i všechny návrhy týkající se přípravy lesního zákoně. Předložení lesního zákona nestojí nic v cestě.”


Kontakty:
Jaromír Bláha, expert na lesy Hnutí DUHA, 731 463 929, jaromir.blaha@hnutiduha.cz
Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, 607 185 686, jan.skalik@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Plán pro zdravé lesy: https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2023/11/plan_pro_zdrave_lesy_web.pdf
[2] TZ HD: České lesy dlouhodobě chřadnou nejvíce v Evropě https://hnutiduha.cz/aktualne/ceske-lesy-dlouhodobe-chradnou-nejvice-v-evrope-vyrazne-poskozenych-jehlicnanu-je-temer-80
[3] TZ HD: Odborníci apelují na ministra Výborného https://hnutiduha.cz/aktualne/odbornici-apeluji-na-ministra-vyborneho-zachranme-ceske-lesy-predali-mu-plan-s-konkretnimi
[4] Silvarium: Zástupci Hnutí DUHA apelují na ministra Výborného https://www.silvarium.cz/lesnictvi/zastupci-hnuti-duha-apeluji-na-ministra-vyborneho-zachranme-ceske-lesy-predali-mu-plan-s-konkretnimi-navrhy
[5] Plán pro zdravé lesy: Reakce na stanovisko VÚLHM, v. v. i. https://drive.google.com/file/d/1Gwgj7mLw9IEJrq0usxk1CQl6iI3ydU5-/view?usp=drive_link (v příloze ve formátu .pdf)
[6] tzv. mezirezortní připomínkové řízení

Tisková zpráva je vydána v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Obsažené názory a stanoviska jsou pouze názory a stanoviska autorů a nemusí odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu. Evropská unie ani orgán poskytující grant za ně nemohou nést odpovědnost.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist