Jitka Nováková "> Cena Zdeňka Pavlíka Demokratického klubu - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/cena-zdenka-pavlika-demokratickeho-klubu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Demokratický klub, z.s.: Cena Zdeňka Pavlíka Demokratického klubu

20. září 2022 | Demokratický klub, z.s.
Autor: Jitka Nováková, tel: 774349731
Cena Zdeňka Pavlíka chce ukázat smysl pěstování myšlenek demokracie a podpořit jejich vnímání veřejností.
V letošním prvém ročníku této Ceny získal první místo pan prof. Ivo Feierabend, který se živě ve svých 95 letech o všechno demokratické dění zajímá. Masarykova společnost s poutavými přednáškami s obsahem demokratických myšlenek je na  druhém místě a na třetím je týdeník Respekt za zodpovědný přístup k myšlenkám demokracie a jejich časté uvádění.

Demokratický klub uděluje Cenu Zdeňka Pavlíka
za šíření a výraznou podporu demokratických myšlenek

Demokratický klub je nestranická politická organizace, která se soustřeďuje na podporu demokratismu. Skupinka studentů v roce 1948 z hlubokého nesouhlasu s vývojem demokracie u nás Demokratický klub založila. Snažili se bránit demokracii, jak jen to šlo. Po roce 1990 rozvinul Demokratický klub pravidelné setkávání členů a příznivců, vydává stanoviska Klubu k závažným událostem a bulletin Dk-Dialog s nejzajímavějšími názory členů i příznivců. Chce ukazovat smysl pěstování myšlenek demokracie a podpořit jejich vnímání veřejností.

Proč je pojmenovaná Cena Zdeňka Pavlíka?
Profesor Zdeněk Pavlík (1931-2020) je významná postava české i mezinárodní demografie. Přišel u nás mezi jiným s tématem „demografické revoluce“. Měl kromě vědy ještě nejméně jednu velkou lásku: Demokratický klub. Byl jedním z posledních jeho zakladatelů – studentů, kteří v roce 1948 Demokratický klub založili a snažili se pečovat o demokracii. Předsedou Demokratickéhio klubu byl v letech 1992-2009. Neúnavně všechny učil, co vše Demokratický klub potřebuje. Systematicky a cílevědomě se Klubu věnoval do posledních dnů. Přesto neváhal položit občas otázku, zda má snažení Klubu smysl. Cena po něm pojmenovaná chce ukázat smysl pěstování myšlenek demokracie a podpořit jejich vnímání veřejností. To by si pan profesor pro Klub zcela jistě přál.

V letošním prvém ročníku této Ceny získal první místo pan prof. Ivo Feierabend, který se živě ve svých 95 letech o všechno demokratické dění zajímá. Masarykova společnost s poutavými přednáškami s obsahem demokratických myšlenek je na  druhém místě a na třetím je týdeník Respekt za zodpovědný přístup k myšlenkám demokracie a jejich časté uvádění.
Velmi si vážíme takového přístupu, a to rovněž u dalších osmi navrhovaných kandidátů této ceny.
 
Udělování Ceny Z. Pavlíka plánujeme na zářijovém setkání Demokratického klubu, které je pravidelně třetí úterý v měsíci, tedy připadne na 20. září. Pozvánku přikládáme.


D e m o k r a t i c k ý k l u b
P o z v á n k a

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 20. září 2022 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17,
Praha 1, v učebně č. 218
Přednášku na téma
Skrytý boj Izraele proti zbytku světa
(Izraelská válka na mezinárodním právním poli)
uvede
pan Ing. Karel Sedláček
předseda České společnosti přátel Izraele a ředitel Parlamentní skupiny spojenců Izraele
Přednáška se zaměří na současné aspekty nemilosrdných diplomatických soubojů Izraele jak na půdě Valného shromáždění OSN, tak v Ženevě a v Haagu. Podrobněji bude rozebrána úloha České republiky na tomto poli. V následné diskuzi je možné probrat i další oblasti blízkovýchodního konfliktu.
*****V úvodu tohoto setkání proběhne slavnostní vyhlášení a předání *****
*****Ceny Zdeňka Pavlíka za rok 2022: *****
*****1. Prof. Ivo Feierabend, 2. Masarykova společnost, 3. Respekt*****
Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Setkání bude moderovat Jitka Nováková 

Jitka Nováková, tel: 774349731
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist