https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/cesti-obcane-zadaji-klimatickou-neutralitu-predali-vlade-petici
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česko za klima: Čeští občané žádají klimatickou neutralitu, předali vládě petici

23. listopadu 2020 | Česko za klima
Autor: Jakub Zamouřil, tel: 732 388 988
V Praze 23. 11. 2020: Zástupci spolku Česko za klima předali vládě a poslancům podpisové archy petice požadující, aby vrchní státní představitelé začali aktivně jednat v ochraně klimatu. Petenti argumentují vědeckými a ekonomickými studiemi, které ukazují, že je dekarbonizace nejen technicky uskutečnitelná, ale může být pro Česko i výhodná. Petici podpořily i odborné instituce.

Text Petice za klima přináší přehled problémů, jejichž prokazatelnou příčinou je probíhající změna klimatu, jejíž řešení v Česku dosud stojí na okraji politické agendy. Na státní představitele má petice šest konkrétních požadavků. K těm patří především přijetí závazku k dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a přepracování státních plánů v souladu s naplněním tohoto cíle. Petice dále požaduje zajištění takové péče o půdu a krajinu, s jejíž pomocí dojde k snížení dopadů klimatické změny v Česku. Petice také žádá o lepší informování veřejnosti ve věcech změny klimatu a aktivitách, které státní správa v této oblasti podniká.

Zástupce spolku a autor petice Jakub Zamouřil k tomu řekl: "Současné vládní energetické plány a strategie v oblasti ochrany klimatu jsou vzhledem k hrozbám změny klimatu naprosto nedostatečné, a dokonce i v jejich plnění státní správa selhává. Toto není pouze náš osobní názor - v posledních několika letech bylo různými odbornými institucemi vypracováno několik studií, které české vládní plány hodnotí či představují možné scénáře dekarbonizace v ČR. Opakovaně se ukazuje, že české energetické a klimatické plány nereflektují současné technické možnosti a ekonomické poznatky, v některých oblastech jsou dokonce nejméně ambiciózní z celé EU."

"Klimatickou koalicí nedávno připravené hodnocení plnění Politiky ochrany klimatu v ČR ukázalo, že ze 40 zde předvídaných opatření jsou dnes uspokojivě plněny pouhé čtyři. Klíčové nástroje nezbytné ke splnění cílů Pařížské dohody jako je uhlíková daň nebo tzv. antifosilní zákon, přitom byly touto vládou bez náhrady smeteny ze stolu. Nelze se pak divit, že české emise skleníkových plynů v posledních letech odmítaly klesnout," dodává Tomáš Jungwirth z Centra pro dopravu a energetiku.

Na základě množství výstupů od různých odborných institucí je spolek Česko za klima přesvědčen, že přínosy, které Česko dekarbonizací získá, budou mnohem vyšší než vynaložené náklady. Dle studií díky dekarbonizaci nebude prospívat jen ekonomicky - současně se zlepší životní prostředí, a to zejména ve městech, kde žije nejvíce lidí. Zlepší se také zdraví lidí a tím i jejich produktivita a díky investicím do vědy a výzkumu se zlepší konkurenceschopnost českého průmyslu. Zmírněním změny klimatu se pak předejde jejím nejhorším následkům, které mohou sahat od přírodních katastrof po společenské problémy jako např. masová migrace. Petici proto podporují i vědecké organizace, včetně např. Ústavu výzkumu globální změny AV ČR či Platformy pro krajinu.

Petici celkem podepsalo 5 766 českých občanů. Zamouřil k tomu dodává: "Sběr podpisů probíhal dle zákona pouze fyzicky v papírové podobě. Vzhledem k vyhlášení druhého nouzového stavu jsme bohužel byli nuceni sběr podpisů předčasně ukončit. Přesto se nám podařilo nasbírat přes 5 tisíc fyzických podpisů, což by mělo stačit pro to, aby se peticí státní představitelé vážně zabývali. Jsme přesvědčeni, že pokud bude vláda jednat v souladu s doporučeními odborných organizací, konečný efekt bude jednoznačně pozitivní pro Českou republiku i její občany."


Odkazy na hodnocení klimatické politiky ČR:
● Centrum pro dopravu a energetiku, 2020. Hodnotí plnění Politiky ochrany klimatu státní správou a shledává, že jsou uspokojivě plněny pouze 4 z 40 bodů. https://klimatickakoalice.cz/knihovna/materialy-z-akci/politika-ochrany-klimatu-v-cesku-slova-ztracena-ve-vetru
● Ember, 2020. Hodnotí evropské energetické plány a shledává, že český plán rozvoje obnovitelných zdrojů je nejméně ambiciózní ze všech zemí EU. https://ember-climate.org/project/necp7/
● Evropská komise, 2020. Hodnotí český klimaticko-energetický plán (NECP), nachází závažné nedostatky a dává doporučení k jejich odstranění. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/staff_working_document_assessment_necp_czechia.pdf
● SocialWatch, 2020. Shledává, že české mitigační plány jsou zcela nedostatečné vzhledem k závazkům plynoucím z Pařížské dohody a že nedostatečné plánování adaptačních opatření povede k vyšším škodám na zdraví a majetku. http://www.socialwatch.cz/wp-content/uploads/sw_zprava_klima_2020.pdf
● ČHMÚ, 2019. Modeluje dopady změny klimatu v ČR, hodnotí státní Adaptační strategii dle Národního akčního plánu. Nachází závažné nedostatky a dává doporučení k jejich odstranění.
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-Aktualizovana_studie_2019-20200128.pdf

Odkazy na studie dekarbonizace ČR:
● Energynautics, 2018. Shledává, že uzavření uhelných elektráren, které nejsou současně teplárnami, je do roku 2030 uskutečnitelné. https://web.archive.org/web/20190904122943if_/http://glopolis.org/wp-content/uploads/Czech-Grid-Without-Coal-By-2030_fin.pdf
● Bloomberg NEF, 2020. Shledává, že uzavření uhelných elektráren, které nejsou současně teplárnami, je do roku 2030 ekonomicky výhodné. https://about.bnef.com/blog/new-report-reveals-economic-path-to-a-rapid-coal-phase-out-in-europe/
● Agora Energiewende, 2020. Shledává, že uzavření všech uhelných elektráren včetně tepláren je do roku 2032 uskutečnitelné. https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Partnerpublikationen/2020/Lignite_Triangle/CZ-Modernizace_evropske__ho_hne__douhelne__ho_troju__helni__ku_net.pdf
● McKinsey, 2020. Shledává, že snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 oproti roku 1990 je v ČR uskutečnitelné. https://www.mckinsey.com/cz/our-work/pathways-to-decarbonize-the-czech-republic
● Ember, 2020. Shledává, že uzavření všech uhelných elektráren včetně tepláren je do roku 2030 uskutečnitelné za předpokladu významné podpory pro obnovitelné zdroje. https://ember-climate.org/project/coal-free-czechia-2030/
● Srovnání 4 možných scénářů je vizualizováno v infografice zde: https://faktaoklimatu.cz/infografiky/srovnani-energetickych-scenaru-cr
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist