Filip Šebek "> Člověk v tísni realizuje s podporou ČRA v Etiopii projekt zaměřený na zlepšení zdraví, hygieny a sanitace 23 cílových komunit - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/clovek-v-tisni-realizuje-s-podporou-cra-v-etiopii-projekt-zamereny-na-zlepseni-zdravi-hygieny-a-sanitace-23-cilovych-komunit-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: Člověk v tísni realizuje s podporou ČRA v Etiopii projekt zaměřený na zlepšení zdraví, hygieny a sanitace 23 cílových komunit

Přestože Etiopie urazila velký kus cesty, co se dostupnosti pitné vody a sanitačních zařízení týče, její obyvatelstvo, zejména z venkovských oblastí, stále čelí velmi omezenému přístupu k pitné vodě a nedostatečným hygienickým podmínkám. Obyvatelé woredy Hawassa Zuriya se často potýkají s infekčními chorobami způsobenými zejména nepravidelnou, nedostatečnou či zcela chybějící dodávkou nezávadné vody, nedostatkem odpovídajících hygienických a sanitačních zařízení a nevhodnými hygienickými, zdravotními a stravovacími návyky. Společnost Člověk v tísni zde proto s podporou České rozvojové agentury realizuje projekt, který posílí vazby mezi příslušnými vládními orgány a zdravotnickými zařízeními a v rámci osvětové kampaně využije i osvědčenou praxi tzv. školních Klubů pro zdraví.

V Etiopii je zhruba 60 – 80 % přenosných chorob spojováno s omezeným přístupem k nezávadné vodě, špatnou hygienou a sanitací. Přístup k nezávadné vodě, vhodné hygienické návyky, dostupnost sanitačních zařízení a správná výživa jsou klíčové nejen k zabránění průjmovým onemocněním či choleře, jsou také důležitým faktorem v boji s pandemií Covid-19 nebo svrabem. Přestože 65 % domácností má přístup k nezávadné vodě, pouze 6,3 % domácností má přístup k adekvátním sociálním zařízením jako jsou latríny. Průzkum z roku 2019 ve woredě Hawassa Zuriya ukázal, že většina stávajících latrín nesplňovala základní hygienická kritéria a v rámci obyvatelstva pouze jeden člověk ze tří měl osvojeny základní hygienické návyky, např. umývání rukou mýdlem.

„Na základě naší dlouholeté práce ve woredě Hawassa Zuriya se domníváme, že právě tato oblast je jedním z ohnisek, kde je nezbytná asistence zaměřená na potřeby WASH – vody, sanitace, hygieny. Přestože některá data místních WASH autorit tvrdí opak, situace spojená s přístupem k nezávadné vodě je ve woredě velmi kritická. V minulosti vybudovaná infrastruktura zajistila přístup k pitné vodě obyvatelstvu vybraných kebelí, ani tyto dodávky vody však často neodpovídají standardům definovaným v etiopském vládním programu,“ říká programová manažerka pro Africký roh Barbora Ludvíková ze společnosti Člověk v tísni.

Projekt naplánovaný až do konce roku 2024 se soustředí na zlepšení hygienických a stravovacích návyků všech členů domácností, zdravotníků, učitelů a studentů ve všech 23 cílových komunitách. Aby se podařilo projekt úspěšně realizovat, proběhne např. (re)konstrukce latrín, zlepšení přístupu k vodě a hygienickým zařízením, osvěta a školení v oblasti hygieny a výživy či zřízení a posílení komunitních a školních Klubů pro zdraví (Healthy Living Clubs).

„Škola představuje jeden z nejlepších prostředků pro předávání informací v oblasti veřejného zdraví a výživy. V rámci projektu využijeme našich rozsáhlých zkušeností s aktivitami „WASH na školách“ z předchozích projektů. Tyto projekty poukázaly na skutečnost, že práce s dětmi, učiteli a širší školní komunitou může představovat efektivní komunikační kanál pro podněcování změny chování celých komunit v oblasti hygieny a sanitace,“ dodává Barbora Ludvíková.

Jedním z přístupů uplatňovaných za účelem dosažení cíle projektu a zajištění jeho udržitelnosti bude „komunitou vedený přístup k celkové sanitaci“ (CLTS), jež je mezinárodně uznávanou metodou v rozvojových zemích. Přístup CLTS slouží k mobilizaci členů komunit prostřednictvím vzdělávání a výstavby sociálních zařízení a je zaměřen především na změny v lidském chování, které vedou k dlouhodobým pokrokům v eliminaci vylučování na veřejných prostranstvích.

Společnost Člověk v tísni při tvorbě a realizaci programů spojených s WASH a výživou již více než 15 let úzce spolupracuje s regionálními úřady pro vodu, zdravotnictví a zemědělství, úspěšná spolupráce se rovněž týká programů budování odolnosti komunit či reakce na sucho. ČvT má navíc zkušenost přímo z cílové oblasti. V této souvislosti stojí za připomenutí, že 2.2. 2021 se ve woredě Hawassa Zuriya uskutečnilo v rámci dlouhodobého projektu ZRS ČR řešícího hospodaření s vodními zdroji díky společnosti Člověk v tísni a českých firem Ircon a Aquatest slavnostní předání dokončeného vodovodního systému s délkou cca 20 km, který zásobuje pitnou vodou více než 27 000 lidí ve třech kebelích – Shamena Garmama, Umbulo Tengaka a Umbulo Wacho. Projekt zaměřený na zlepšení zdraví, hygieny a sanitace na tuto zakázku přímo navazuje a jen těžko by se bez ní mohl uskutečnit.

V oblasti výživy a zdraví ČvT do roku 2021 také realizoval projekt s názvem „Batáty – odolná a výživově hodnotná plodina pro obyvatele SNNPR, Etiopie” implementovaného ve spolupráci s International Potato Center a podpořeného v rámci trilaterálních projektů i ze strany ČRA. V rámci projektu byl kladen důraz na zvýšení příjmu vitaminu A a dosažení potravinového zabezpečení. V roce 2020 byly rovněž úspěšně dokončeny další příbuzné nutriční projekty podpořeny ČRA, které se zaměřovaly na zkvalitnění živobytí a výživy prostřednictvím zlepšených komunitních služeb a participativní rozvoj produktivní krajiny regionu Sidama.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist