https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/dan-ramzer-v-kauze-turow-ods-podporuje-dohodu-mezi-ceskem-a-polskem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

ODS: Dan Ramzer: V kauze Turów ODS podporuje dohodu mezi Českem a Polskem

13. července 2021 | ODS
Dnes probíhá zatím poslední jednání expertních týmů vlád Česka a Polska s ohledem na zákaz těžby uhlí v polském dole Turów, který těsně sousedí s hranicí na území Libereckého kraje. Cílem již několikáté schůzky je vyjednání podmínek, za kterých vláda ČR, krajská a místní samospráva budou polské vládě a státní polské energetické společnosti PGE tolerovat pokračování těžby uhlí v dolu Turów.

„Tuto těžbu předběžně pozastavil Evropský soudní dvůr v Lucemburku na žádost reprezentací českých samospráv i vládních úřadů. ODS je v této kauze aktivní již od roku 2015, kdy jsem jako tehdejší starosta města Frýdlant inicioval vznik studií, které měly posoudit stav ohrožení podzemních zdrojů pitné vody v dotčeném česko-polském příhraničí. Byl jsem také iniciátorem přenosu problematiky na úroveň Libereckého kraje i vlády ČR,“ říká náměstek hejtmana Libereckého kraje Dan Ramzer a dodává: „Současně jsem vše koordinoval i na úrovni Evropského parlamentu s europoslancem Janem Zahradilem. Další iniciativou bylo jednání v dubnu 2020 na úrovni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde byla kauza projednána na základě iniciativy poslance ODS Jana Zahradníka. I na základě mandátu samospráv z území Frýdlantska jsem inicioval smírčí jednání s polskou stranou prostřednictvím poslanců zvolených za Česko i Polsko v Evropském parlamentu a byla podána i stížnost na postup polské strany na Evropskou komisi. Posledním pokusem bylo mé jednání s bývalým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem, který konkrétní nabídku o smír prezentoval polským vládním představitelům ve Varšavě 12. 2. 2021.“

Na toto jednání však Dan Ramzer nebyl přizván, přestože chtěl tlumočit opakovaně status partnerské dohody před projednáním kauzy u Evropského soudního dvora. I tuto nabídku oficiálního představitele České republiky Polsko neakceptovalo. Po vydání předběžného rozhodnutí opět zástupci ODS vysílali a vysílají signály a podněty pro dohodu. Dan Ramzer na úrovni samospráv 25. 5. 2021 přímo na TK u dolu Turów, poslanec Petr Beitl na úrovni jednání zahraničního výboru i Jan Zahradil na osobních jednáních s kolegy, kdy prezentuje opakovaně touhu představitelů ODS na všech úrovních se dohodnout na podmínkách tolerance pokračování těžby uhlí v dolu Turów z české strany.

„Mezi podmínky patří finanční kompenzace za ohrožení vodních zdrojů (ne ve výši 100 % celkových nákladů), dokončení procesu EIA, financování monitoringu hladiny podzemních vod, hluku a kvality ovzduší, vytvoření společného česko-polského fondu na opatření v souvislosti s retencí vody v krajině a výše pokut – sankcí za případné nedodržování ujednání. Placení pokut Polskem do rozpočtu EU nemá pro obyvatele těžbou zasaženého Frýdlantského výběžku a Hrádecka žádný přínos. Proto musí vláda ČR usilovat o dosažení mezistátní dohody, která zajistí financování náhrad a odstraňování škod přímo v zasaženém místě, samosprávám, občanům a poskytovatelům pitné vody,“ v závěru vysvětluje Ramzer.

Odborníci a zástupci reprezentující Občanskou demokratickou stranu vítají vznik mezivládní komise a budou vždy podporovat důstojnou dohodu obou stran na základě partnerství a přátelství.

Proto ODS vyzývá a žádá vládu ČR, aby přijatelné podmínky jak ze strany Česka i Polska vyjednala a nastolila v kauze Turów smír.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist