Vesna Mrázková "> Dekarbonizace českého průmyslu je nezbytná i výhodná zároveň. Nová studie INCIEN řeší snižování emisí při zpracování a využití oceli, betonu nebo plastu - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/dekarbonizace-ceskeho-prumyslu-je-nezbytna-i-vyhodna-zaroven.nova-studie-incien-resi-snizovani-emisi-pri-zpracovani-a
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Institut cirkulární ekonomiky: Dekarbonizace českého průmyslu je nezbytná i výhodná zároveň. Nová studie INCIEN řeší snižování emisí při zpracování a využití oceli, betonu nebo plastu

Zpracovatelský průmysl společně se stavebnictvím tvoří 30 % hrubé přidané hodnoty a 34 % zaměstnanosti v ČR. Jde tak o klíčová odvětví české ekonomiky. Bez průmyslových materiálů jako jsou ocel, beton nebo plasty se společnost neobejde, při jejich výrobě ale vzniká velké množství “zabudovaného uhlíku”. Snížit emise v průmyslové výrobě má za cíl soubor strategií pod souhrnným názvem dekarbonizace průmyslu. Tyto strategie jsou už druhým rokem stěžejním tématem pro Think Tank Institutu cirkulární ekonomiky. V nové studii výzkumný tým předkládá analýzu příležitostí transformace, potenciálních emisních úspor a rizik v hlavních výrobních odvětvích.

Loňská studie Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) měla především přehledovou funkci a cílila na zapojení klíčových zúčastněných stran do diskuse. Vyčíslovala potenciál cirkulární ekonomiky pro snižování emisí v klíčových průmyslových odvětvích na globální a evropské úrovni. Nyní se Think Tank s podporou European Climate Foundation zaměřil na analýzu užšího výběru prioritních opatření v kontextu České republiky. U každého z opatření uvádí hlavní překážky a příležitosti rozvoje v prostředí domácí ekonomiky.

„Hlavním výstupem je sada opatření, která mohou pomoci existující překážky zmírnit a překonat, a návrh společné agendy pro jejich další řešení. Dekarbonizace je pro průmysl a stavebnictví totiž z našeho pohledu nezbytností. Stačí se podívat na aktuální agendu v EU. Už se finišuje legislativní balíček “Fit for 55” v oblasti energetiky a klimatu, s cílem snížit emise CO2 odvětví v rámci EU ETS (včetně těžkého průmyslu) o 62 % do roku 2030 oproti roku 2005. Momentálně se také dojednává revize evropské směrnice o energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive – pod označením EPBD 4). Poprvé bude obsahovat požadavek na měření potenciálu globálního oteplování budov, tj. jejich emisí CO2 během celého životního cyklu včetně těch zabudovaných v materiálech. Tyto emise dnes tvoří kolem 20 % emisí z budov, ale za deset, patnáct let by mohly tvořit většinu. Je to první krok k nastavení cílů i v této oblasti. A podobná kritéria budou platit od ledna 2024 pro posouzení udržitelných budov podle Taxonomie EU. V tomto směru bude klíčové zvýšit podíl recyklovaných surovin a prodloužit životnost budov i stavebních materiálů. Toho lze docílit například rekonstrukcí, modulárním designem nebo opětovným používáním,” uvádí Benjamin Hague, vedoucí výzkumného týmu.

Výzkumný tým udává mnoho důvodů k přechodu na dekarbonizaci. Připomínají ekonomické důvody vyplývající ze snižujícího se množství volných emisních povolenek nebo plánovaný přechod z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie. Mimo to se odkazují na analýzu Material Economics a Agora Industry*, která vypočítává, že je při snižování emisí s využitím cirkulárních opatření možné ušetřit až 30 % investičních a energetických nákladů ve srovnání s jinými technologickými řešeními.

Nejsilnějším argumentem jsou údaje o možném snížení emisí. „Při plánovaném přechodu na výrobu recyklované oceli lze dosáhnout až 75% snížení emisí v ocelářství v ČR oproti dnešnímu stavu do roku 2031. Dále plastové odpady, ty jsou napříč EU aktuálně recyklovány jen z 15 %. Vysoké emise spojené s výrobou primárních plastů i s jejich spalováním lze snižovat až o 80 %, a to zejména díky mnohonásobnému navýšení současné míry mechanické a chemické recyklace. A ještě jeden příklad: cement je v průměru zodpovědný za 95 % uhlíkové stopy betonu a představuje 40 % zabudovaných emisí CO2eq ve stavebních materiálech v EU. Vzhledem k tomu, že přibližně dvě třetiny těchto emisí vznikají při procesu kalcinace při výrobě slínku, je klíčovým opatřením v této oblasti snížení obsahu slínku v cementu nebo jeho nahrazení alternativními pojivy,” vysvětluje Tadeáš Rulík, analytik výzkumného týmu INCIEN.

Publikace je určena primárně pro dvě skupiny stakeholderů: pro zástupce z řad průmyslu a pro politické zástupce. Během výzkumu se INCIEN snažil do procesu tvorby zahrnout co nejpestřejší škálu odborníků a tak přizval např. experty z univerzit, zástupce firem z jednotlivých odvětví i zástupce ministerstev.

„Jako předchozí studie o dekarbonizaci, i ta připravovaná bude volně dostupná na stránkách incien.org (od listopadu 2023), abychom podpořili zavádění cirkulární ekonomiky do praxe a multiplikovali pozitivní dopad sebraných dat a relevantních poznatků,” dodává analytička INCIEN a spoluautorka studie Andrea Veselá.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist