https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/deti-se-uci-jak-pripravit-mesto-na-castejsi-vyskyt-extremnich-klimatickych-jevu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Ekocentrum Koniklec: Děti se učí, jak připravit město na častější výskyt extrémních klimatických jevů

12. prosince 2017 | Ekocentrum Koniklec
Autor: Alžběta Škodová
Jak připravit město na častější výskyt extrémních klimatických jevů? S tímto úkolem se snaží vypořádat žáci mateřských, základních a středních škol v Praze a Středočeském kraji.
O tom, že se množí extrémní klimatické jevy, dnes už není pochyb. Výkyvy počasí v podobě přívalových dešťů, extrémního sucha, prudkých bouří, holomrazů a podobných jevů si vybavíme asi všichni. Vědecké prognózy praví, že právě jejich četnost se bude zvyšovat. Bez ohledu na skutečnost, do jaké míry se na nich člověk podílí, je nejvyšší čas začít se připravovat na situace, které mohou nejrůznějším způsobem omezit či ohrozit chod našich měst.
Složité téma klimatické změny, jejích příčin a důsledků zpracovali pracovníci pražského Ekocentra Koniklec a představí jej žákům základních a středních škol formou simulační deskové hry, dětem z mateřských škol formou interaktivního loutkového divadélka.
V rámci programu pro střední školy žáci nejprve pracují s fiktivní FCB časovou osou nečekaných událostí, které zasáhly město. Spolu s lektorem potom diskutují o možných hrozbách, které přinášejí změny klimatu, jejich příčinách a možné prevenci a ochraně města. V rámci deskové hry si žáci vyzkoušejí vybudovat vlastní město, které je následně vystaveno nečekaným událostem. Na základě živých zkušeností ze simulační hry žáci vymýšlejí konkrétní adaptační opatření, která lze v jejich městě zavést pro zmírnění negativních vlivů změn klimatu. Program probíhá na středních školách v Praze a některých městech Středočeského kraje (Neratovice, Mělník, Beroun, Říčany, Kralupy)
Pro žáky 2. stupně základních škol je připraven projekt Stavitelé města II. Projekt je také zahájen simulační deskovou hrou, ve které si žáci vyzkoušejí, jaké dopady mohou mít negativní projevy změny klimatu na město, a jak je možné město před klimatickými hrozbami chránit (adaptovat jej). Poté získají znalosti v problematice klimatické změny, jejích příčin, důsledků a řešení. Dozvědí se, že klimatickou změnu již nestačí jen zmírňovat, ale je třeba se jí přizpůsobit. V následujících badatelských aktivitách pak žáci poznají, jak je okolí jejich školy schopné odolávat negativním klimatickým jevům a navrhnou vhodná adaptační opatření, která poté prezentují zástupcům veřejné správy na MHMP.
Program „Stavitelé města I“, který je určen pro žáky I. stupně základních škol a ve školním roce 2017/2018 bude probíhat pouze na území hlavního města Prahy, rovněž pracuje s deskovou simulační hrou. Žáci se vydávají do terénu a navrhují konkrétní opatření pro jejich městskou část. Své nápady následně zpracují do podoby plakátu. Všechny zúčastněné třídy se také zúčastní soutěže. Plakáty žáků budou zaslány hodnotící komisi na MHMP a 3 nejvydařenější návrhy budou díky podpoře MHMP odměněny částkou 10 000 Kč, určenou na realizaci některého adaptačního opatření buď na pozemku školy, nebo přímo ve veřejném prostoru okolí školy po dohodě s městskou částí, ke které náleží.
Ekocentrum Koniklec myslelo i na nejmladší děti – žáky mateřských škol. Pro ty je připraven program „Žilo, bylo jedno město“. Děti společně s maňáskem Chytrého prince budou formou interaktivního divadélka pomáhat a radit městu, které netrápí drak, ale sužují jej různé klimatické problémy (sucho, povodně, přívalové deště, vysoké teploty, ledovka, vichřice). Společně se rozhodnou, co vše je třeba změnit, aby se v něm zase lépe žilo.
Několik prvních realizací těchto programů je pro pražské a středočeské školy zdarma. Bližší informace o projektu naleznete na http://evp.adaptacepraha.cz/.
Projekt „Adaptace Prahy na změnu klimatu“ je společný název pro tři projekty: projekt 01/71 ČSOP Koniklec, p. s. „Interaktivní program pro děti – Adaptace na změnu klimatu“ – podpořený hlavním městem Prahou, projekt Ekocentra Koniklec, o. p. s. „Místní adaptační fóra – iniciace adaptačních aktivit (MAFIAA)“ – podpořený hlavním městem Prahou a projekt Ekocentra Koniklec, o. p. s. „Simulační hra pro žáky středních škol v ČR o adaptaci sídel na změnu klimatu – Adapťáci“ – podpořený Ministerstvem životního prostředí.
Alžběta Škodová tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist