https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/deti-zeme-zaslaly-rozklad-proti-povoleni-dalnice-d1109
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Děti Země zaslaly rozklad proti povolení dálnice D1109

27. září 2023 | Děti Země
Obsahuje čtyři námitky a navíc i analýzu blanketních odvolání, říká Patrik

Ministerstvo dopravy na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR z 1. července 2022 vydalo 3. srpna 2023 stavební povolení pro dálnici D1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR. Děti Země proti němu 4. září 2023 zaslaly rozklad, který za tři týdny doplnily o čtyři námitky.

Ty se týkají evidence činnosti biologického dozoru, způsobu měření intenzit hluku při zkušebním provozu, zásahu dálnice do okraje lesa a stanoviskem EIA. Součástí je i analýza využívání blanketních odvolání a podnět ke svolání semináře o správním řádu.

„V rozkladu žádáme uložit podmínky o zavedení ekologického deníku, který by veřejnosti i úřadům poskytoval rychlé informace o situaci na stavbě, a o měření intenzit hluku do dvou let od zahájení zkušebního provozu. Dále jsme zjistili, že nebyly uložené všechny požadavky závazného stanoviska EIA, takže je nutné chybějící doplnit. Ve spisu také chybí závazné stanovisko ke zmírnění zásahu povolované dálnic do okraje lesa, na což jsme upozorňovali již v únoru, ale bylo to nesprávně zamítnuto,“ upřesňuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Ministerstvo dopravy již rozklad Dětí Země dne 26. září 2023 vyvěsilo na své úřední desce, kde bude patnáct dní. Účastnící řízení se k němu mohou do 21. října 2023 vyjádřit.

Podle Dětí Země jde hlavně o námitky procesního charakteru, takže o nich může ministerstvo samo rozhodnout, případně ministr Martin Kupka.

„Z průběhu více než rok probíhajícího stavebního řízení vyplývá, že veřejnost se o jeho zahájení dověděla po více než pěti měsících od podání žádosti, přičemž řízení bylo pak na dva měsíce přerušené. I když došlo k průtahům délky asi sedmi měsíců, tak plán stavět dálnici v letech 2024 až 2028 lze považovat za reálný,“ myslí si Patrik.

Děti Země se dálnicí D1109 zabývají již patnáct let od roku 2008, kdy se účastnily procesu EIA. Dále to byla tři řízení o povolení škodlivého zásahu dálnice do cenných biotopů, v letech 2017 až 2019 územní řízení, kdy Děti Země žádné odvolání nepodaly, neboť nezjistily zásadní chyby či rozpory, a nyní je to předmětné stavební řízení.

Součástí rozkladu je také analýza Dětí Země, která na základě průběhu šesti stavebních řízení pro dálnici D0136 Říkovice – Přerov a tří řízení pro silniční, železniční a vodní stavby u orgánů ochrany přírody zjišťovala, jaký časový vliv na délku celého řízení mají blanketní odvolání, které zašlou spolky a tři instituce rezortu dopravy.

„Pokud rezort dopravy bez odborné analýzy a legislativního procesu navrhuje u strategických staveb s významným vlivem na životní prostředí zrušení blanketních odvolání, tak jde o klasickou střelbu do obou vlastních nohou. Státní instituce typu ŘSD ČR, SŽ a ŘVC ČR ho totiž také nyní často používají a navíc si řízení ještě prodlužují. Zasílání blanketních odvolání veřejností má tedy na délku řízení nižší vliv, než státem,“ shrnuje Patrik.


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh stavebního řízení o povolení dálnice D1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR délky 21,175 km se 44 stavebními objekty


01.07.2022 = ŘSD ČR zasílá žádost
26.01.2023 = MD oznamuje zahájení řízení (za 6,5 měsíců)
27.02.2023 = Děti Země zasílají přihlášku do řízení a vyjádření
12.04.2023 = MD stavební řízení přerušuje, neboť ŘSD ČR má zaslat platná vyjádření a chybějící podklady
14.06.2023 = MD oznamuje, že účastníci řízení se mohou ke spisu vyjádřit do 10 pracovních dní (za 2 měsíce)

03.08.2023 = MD vydává stavební povolení se 47 podmínkami
04.09.2023 = Děti Země zasílají blanketní rozklad
05.09.2023 = MD zasílá Dětem Země výzvu k doplnění rozkladu do 5 dní o důvody
25.09.2023 = Děti Země zasílají rozklad s důvody
26.09.2023 = MD oznamuje, že účastníci řízení se mohou k rozkladu vyjádřit do 10 dní


II. Účast Dětí Země při rozhodování o dálnici D1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR


01/2008-04/2011 = hodnocení vlivu dálnice na životní prostředí (proces EIA)
10/2017-01/2019 = povolení škodlivého zásahu dálnice do biotopů 30 zvláště chráněných druhů a rodů organismů
12/2017-12/2019 = územní řízení na MěÚ Trutnov
10/2021-01/2022 = povolení škodlivého zásahu dálnice do biotopů 4 zvláště chráněných druhů živočichů
12/2022-05/2023 = povolení škodlivého zásahu dálnice do biotopů 44 zvláště chráněných druhů a rodů organismů
07/2022-.............. = stavební řízení na MD


III. Shrnutí analýzy o používání blanketních odvolání Dětmi Země a rezortem dopravy


Děti Země provedly analýzu (podrobně v rozkladu ze dne 25. 9. 2023), jak nyní blanketní odvolání prodlužují správní řízení, a to na základě průběhu
* šesti stavebních řízení o povolení dálnice D0136 Říkovice – Přerov s odvoláními Dětí Země a
* tří správních řízení u orgánů ochrany přírody s odvoláními ŘSD ČR, SŽ a ŘVC ČR.

1. Z šesti stavebních řízení pro dálnici D0136 Říkovice – Přerov vyplývá, že Děti Země zasláním blanketních odvolání prodloužily tato řízení průměrně o 27 dní, tzn. o 3,5 % celkové délky řízení (stavební řízení pro dálnici D1109 se sice blanketním rozkladem prodloužilo o 21 dní, ale vadami žádosti ŘSD ČR až asi o 7 měsíců).

2. Ze tří řízení o povolení škodlivého zásahu silniční, železniční a vodní stavby vyplývá, že ŘSD ČR, SŽ a ŘVC ČR zasláním blanketních odvolání prodloužily tato řízení průměrně o 34 dní, tzn. o 6,5 % celkové délky řízení.

3. Používání blanketních odvolání může současná správní řízení obecně prodloužit v průměru o 30 dní, což představuje kolem 5 % jeho celkové délky.

4. Rezort dopravy jako žadatel o vydání správních rozhodnutí blanketními odvoláními prodloužil řízení asi o 7 dní více, než Děti Země jako účastníci řízení s použitím stejného postupu.

5. Rezort dopravy jako žadatel o vydání správních rozhodnutí blanketními odvoláními relativně prodlužuje délku správních řízení asi o 66 % doby více, než Děti Země jako účastníci řízení s použitím stejného postupu.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist