https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/dobrovolnictvi-a-byznys-nejsou-nesmiritelne-protiklady-poukazuje-studie-volunteering-and-labour-research
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit: Dobrovolnictví a byznys nejsou nesmiřitelné protiklady, poukazuje studie Volunteering and Labour Research.

31. července 2018 | INEX - Sdružení dobrovolných aktivit
Autor: Marek Šurkala, tel: 776748203
V rámci projektu Youth Employability via Volunteering vydává organizace INEX-SDA závěrečnou studii „Volunteering and Labour Research – International Comparison: Czech Republic and Slovenia“, která přibližuje vztah mezi pracovním trhem a občanskou společností. Výzkum proběhl na základě rozhovorů, při nichž bylo komerční prostředí zastoupeno několika mezinárodními společnostmi, menšími podnikatelskými subjekty a jedním státním podnikem. Občanská společnost byla zastoupena neziskovými organizacemi věnujícími se dobrovolnickým aktivitám. Dále se výzkumu účastnily zástupci slovinského Úřadu práce. Výsledky studie potvrzují kladný vztah komerční sféry k dobrovolnickým a charitativním aktivitám a poukazují tak na možný potenciál firemního dobrovolnictví a dobrovolnických aktivit, jež mohou být zužitkovány i v rámci komerční sféry. Dodatky studie pak detailněji věnují pozornost specifikům české a slovinské reality. Průzkum proběhl v průběhu roku 2017. Studii lze volně stáhnout na internetových stránkách INEX-SDA.

„Dobrovolnictví se v České republice ještě stále zotavuje z půl století dlouho trvajícího deformování agresivním režimem, ve kterém ‚ dobrovolnický' znamenalo ‚ povinný’… Trh práce zde do dnešní doby trpí jistými specifiky, obzvlášť co se týče vztahu k občanské společnosti. Trh práce a občanská společnost stále svádí souboj k nalezení společného jazyka a dobrovolnictví je toho dobrým příkladem“, přibližují kontext post-socialistické společnosti autoři studie. Projekt Youth Employability via Volunteering se proto pokusil proniknout do tohoto vztahu a rozkrýt, jaký skutečný potenciál ke spolupráci se skrývá pod touto stereotypizující perspektivou. Zjišťovala se relevance dobrovolnických aktivit pro trh práce a přijímání nových zaměstnanců, jak jsou vnímány dovednosti a znalosti nabyté skrze neformální vzdělávání a též nakolik je dobrovolnictví pro zaměstnance atraktivní jako případný zaměstnanecký benefit. „Rozhovory prokázaly, že pro uchazeče o práci je dobrovolnická zkušenost výhodou, zejména pokud v životopise a při pohovorech zmíní konkrétní dobrovolnické projekty, na kterých pracovali či které (v nejlepším případě) iniciovali. Již zaměstnaní lidé zapojení do dobrovolnických aktivit vnímají nejvyšší přínos v nabytých dovednostech a utužování kolektivu; pro zaměstnavatele je pak významnou přidanou hodnotou budování PR a vyšší loajalita zaměstnanců, kteří mají prostor věnovat se užitečným aktivitám mimo svou pracovní činnost. A celkově shledávají, že dobrovolnické aktivity mohou přispět k lepším výkonům svých zaměstnanců“, vyjmenovává závěry studie Lenka Polcerová, vedoucí vzdělávacích projektů v organizaci INEX-SDA.

Projekt Youth Employability via Volunteering se realizuje v letech 2016 až 2018 a je zaměřen na podporu a rozvoj zaměstnatelnosti mladých lidí, kteří prošli dobrovolnickou zkušeností. Na realizaci projektu se podílejí společně tři organizace ze tří evropských zemí: INEX- Sdružení dobrovolných aktivit (Česká republika), Zavod Voluntariat (Slovinsko) and Solidarités Jeunesses (Francie). Projekt je podpořen programem Evropské komise Erasmus+. INEX-SDA je nestátní nezisková organizace, která se již od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Skrze své aktivity vytváří příležitosti k aktivnímu zapojení se do společnosti a k získávání vědomostí, zkušeností a postojů užitečných pro osobní, občanský i profesní život.

Odkaz pro stáhnutí studie:
https://www.inexsda.cz/docs/volunteering-and-labour-market-research-youth-employability-via-volunteering.pdf

Ilustrační fotografie (archiv INEX-SDA):
https://drive.google.com/drive/folders/1O-bxmzxQebSCPMd0-4LE0QSm0l2GWona?usp=sharing
Marek Šurkala, tel: 776748203 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Setkání s přírodou

 


Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist