Karel Smetana "> Dvojkové sociální byty pomohou mladým rodinám i samoživitelům - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/dvojkove-socialni-byty-pomohou-mladym-rodinam-i-samozivitelum
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Wonderinterest Trading Ltd.: Dvojkové sociální byty pomohou mladým rodinám i samoživitelům

4. ledna 2024 | Wonderinterest Trading Ltd.
Autor: Karel Smetana, tel: +420601505860
Rada městské části Praha 2 aktualizovala Pravidla sociální bytové politiky. Ta reagují zejména na vývoj situace na trhu s bydlením a změny v sociální politice. Adresná a sociálně citlivá podpora se tak dostane těm, kteří ji opravdu potřebují. Radní při zohledňování podporovaných skupin cílili zejména na případy, kde selhává či nedostačuje státní podpora.

Sociální bytová politika se zaměřuje na seniory, mladé rodiny, rodiče samoživitelé, zdravotně postižené a sociálně potřebné. Snahou bylo nastavení kritérií tak, aby bylo možno uspokojit maximální počet žádostí těch, kteří pomoc opravdu potřebují, a aby při jejich posuzování bylo možno postupovat s maximální transparentností.

„Jsem velice ráda, že velkých změn dostála podpora mladých začínajících rodin. Pomůžeme tak mladým párům překlenout ekonomicky nejobtížnější léta spojená s rodičovstvím či začátkem profesní dráhy. Zatímco seniorům poskytujeme pomoc trvalou, mladým rodinám pomáháme na složitém začátku. Do skupiny Mladé rodiny přitom zahrnujeme také bezdětné páry, kteří založení rodiny teprve plánují. Právě náročná ekonomická situace bývá jedním z hlavních rozhodovacích kritérií, kdy partneři založení rodiny zvažují na základě toho, zda si ji mohou finančně dovolit. Pomoc je navíc nastavena motivačně. Lidem tak pomůžeme překlenout složité životní období s cílem dosažení jejich soběstačnosti,“ uvádí radní pro oblast bytové politiky Jitka Urbánková a dodává: „Za spolupráci na tomto klíčovém koncepčním dokumentu děkuji zejména kolegyni Lucii Pechové, která má jako radní ve své gesci zahrnutou sociální oblast. Nová pravidla tak vycházejí z možností sociálního bytového fondu Prahy 2 s maximálním ohledem na potřeby sociálně ohrožených skupin.“

„Do oblasti zájmu podpory v rámci sociální bytové politiky se dostali nově také rodiče samoživitelé. Právě ti bývají na poskytnutí forem podpory existenčně závislí. Na zvládnutí složité životní situace jsou sami, a přestože vedle rodiny a domácnosti mívají mnohdy i vedle hlavního zaměstnání další přivýdělky a brigády, ani tak často nedosahují na podporu ze strany státu. Rozpadům rodin nezabráníme, ovšem můžeme se pokusit o zmírnění jejich dopadů. V konečném důsledky totiž na rozchody doplácejí zejména ti nejmenší. Nechceme, aby se děti, které na Praze 2 chodí do školek, škol, kroužků, mají zde zázemí a kamarády, musely stěhovat do okrajových lokalit hlavního města kvůli levnějšímu nájmu. Rodičů samoživitelů si vážíme a vedle řady dalších podpor ze strany městské části je tak nově sociální bydlení zásadní úlevou pro zachování jejich životní úrovně,“ přibližuje Lucie Pechová, radní pro oblast sociální a zdravotnictví.

Seniorům pomůže městská část dlouhodobě, a to hned dvojím způsobem. Nabídkou malometrážního bytu, který sám o sobě je méně nákladný, a zároveň poskytnutím sníženého nájemného.

Do skupiny Mladé rodiny spadají jak dvojice lidí, kdy alespoň jeden má v péči minimálně jedno nezletilé dítě, tak bezdětný pár, který plánuje založení rodiny. Zatímco v prvním případě se na dvojici partnerů pohlíží bez ohledu na právní statut, ve druhém případě je podmínkou, aby se jednalo o manželský pár nebo registrované partnery. Podpora je nastavena formou snížených nájmů v prvních šesti letech s garancí základního nájemného od roku sedmého. U bezdětných párů se počítá se založením rodiny do tří let, a to včetně formy adopce či pěstounské péče.

Rodičům samoživitelům nabídne městská část odpovídající byt a zároveň slevu na nájemném v prvním roce. Pomoc je tak koncipována na nejsložitější období, kdy výrazná sleva na nájemném samoživitelům poskytne možnost se srovnat s nastalou situací a finančně se nadechnout. Pokud situace trvá déle než rok, i v následujících letech pak budou hradit pouze nájemné v základní výši.

Pozn.: Průměrná výše nájemného soutěžených bytů v aukcích v roce 2023 dosahuje částky zhruba 291,- Kč za metr čtvereční. Základní nájemné stanovila Rada MČ Praha 2 svým usnesením z 20.11.2023 na částku ve výši 177,- Kč za metr čtvereční.
Karel Smetana, tel: 420601505860
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist