https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ekologicke-organizace-se-spojily-za-zdravou-a-pestrou-krajinu.nabizi-recepty-na-hlavni-neduhy-ceskeho-zemedelstvi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická a Nadace Partnerství: Ekologické organizace se spojily za zdravou a pestrou krajinu. Nabízí recepty na hlavní neduhy českého zemědělství

Ekologické organizace dnes spouštějí výzvu Za zdravou a pestrou krajinu, [1] která reaguje na zásadní a dosud nedostatečně řešené problémy zemědělské krajiny. Opírají se přitom o data od mnoha odborníků, kteří se profesně zemědělstvím a zemědělské krajině věnují. Žádají veřejnost i zemědělce o podporu pro řešení, která by vedla k tomu, aby 200 miliard korun v nových zemědělských dotacích krajinu ozdravily a přispěly k návratu pestrého života do krajiny, zlepšení stavu půdy či snížení obsahu reziduí pesticidů v potravinách. Apeluje na politiky, aby vycházeli z dlouhodobých obav českých vědců o naše zdraví, stabilitu zemědělství na venkově i udržitelnost druhově rozmanité přírody v Česku.

Jan Skalík z Hnutí DUHA k motivaci všech tří hlavních organizací zakládajících Koalici za zdravou krajinu říká: "Ročně ztrácíme až 21 milionů tun ornice a více než polovina půdy je ohrožena erozí. Za posledních 30 let ubyly v zemědělské krajině 2 miliony ptáků. Kvůli klimatické změně vysychají studny a zároveň jsou obce zaplavované přívalovými dešti. Poškození zemědělské půdy jako problém vnímá 86 % Čechů a Češek. [2] Spolu s nimi, vědci i zemědělci se v kampani Zasaďme se chceme zasadit o to, aby budoucnost české krajiny a nás všech, kteří v ní žijeme, byla zdravější."

Václav Zámečník z České společnosti ornitologické uvedl: "Bez zvyšování pestrosti krajiny se nepodaří zastavit dosavadní propad druhové rozmanitosti a krajina nebude schopna čelit probíhajícím klimatickým změnám. Součástí otevřené zemědělské krajiny se musí stát nejrůznější prvky na úrovni nejméně 10 % její výměry jako jsou meze, liniová zeleň, remízky, mokřady, úhory nebo květnaté pásy, které podpoří mizející druhy živočichů a současně přispějí ke snížení rizika eroze a k lepšímu zadržení vody v krajině."

Martin Rexa z Hnutí DUHA poukázal: "Ekologické zemědělství, které je vnímáno jako jedno ze zásadních řešení neduhů krajiny a půdy v celé Evropě, protože nahrazuje pesticidy a umělá hnojiva zdravější praxí. I díky tomu je půda plná života, zadržuje více vody a je odolnější vůči erozi. Do roku 2030 je třeba zvýšit rozlohu ekologického zemědělství nejméně na 25 %. V České republice sice ekologičtí zemědělci již hospodaří na 15 % procentech půdy, naprostá většina z toho jsou ale pastviny a louky. V kampani Zasaďme se chceme zasadit o změnu, která nám bude chutnat a umožní důstojný život zemědělcům i zvířatům a zdraví celé krajině."

Speciální host pozvaný na tuto akci, půdní biolog Ladislav Miko, představil současné hrozby pro zemědělskou půdu a jejich dopady na společnost a uvedl: "Zemědělská půda u nás nenávratně mizí zastavováním, a ta, kterou ještě máme, je ohrožena vodní a větrnou erozí, utužením, úbytkem organické hmoty a biologické aktivity. V konečném důsledku se snižuje schopnost půdy zadržet vodu a chránit nás před dopady sucha i povodní. Je třeba pokračovat v prosazování půdoochranných opatření a pozitivní motivaci zemědělců ve správné zemědělské praxi."

Václav Izák z Nadace Partnerství doplnil: "Přispět k lepšímu stavu zemědělské krajiny může i velká část veřejnosti. Zhruba tři miliony drobných vlastníků půdy dávají svá pole k zemědělskému hospodaření různým zemědělským subjektům. Pokud ve smlouvách se zemědělskými hospodáři nastaví dobré podmínky, podpoří nejen šetrnější zacházení s půdou, ale současně budou lépe pečovat o dlouhodobé udržení hodnoty svého majetku. K tomuto cíli slouží i portál "Rádce pro vlastníky půdy" na stránce www.propudu.cz."

Výzva Za zdravou a pestrou krajinu navazuje na petici České společnosti ornitologické a Českomoravské myslivecké jednoty "Vraťme život do krajiny", kterou v minulém roce podepsalo přes 56 tisíc lidí. I díky ní Ministerstvo zemědělství ČR omezilo maximální rozlohu monokultur na 30 hektarů. To však stále představuje rozlohu zhruba 50 fotbalových hřišť.

Ekologické organizace s kampaní za požadavky pro přechod k udržitelnému zemědělství přicházejí v době, kdy se na evropské i národní úrovni rozhoduje o rozdělení 200 miliard korun v zemědělských dotacích, které ze Společné zemědělské politiky poplynou do našeho zemědělství mezi roky 2021 a 2027. Na netransparentnost a špatnou kvalitu příprav takzvaného Národního strategického plánu, v němž Ministerstvo zemědělství rozdělení dotací navrhuje, upozornily v minulém měsíci ekologické i zemědělské nevládní organizace ve svých otevřených dopisech. [3]


Kontakty:
Jan Skalík, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, 607 185 686, jan.skalik@hnutiduha.cz
Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické, 776 368 360, zamecnik@birdlife.cz
Martin Rexa, koordinátor kampaně Zasaďme se Hnutí DUHA, 775 894 642, martin.rexa@hnutiduha.cz
Václav Izák, Nadace Partnerství, koordinátor projektu Koalice pro zdravou krajinu, 736 262 322, vaclav.izak@nadacepartnerstvi.cz

Poznámky:
[1] Výzva byla spuštěna ve středu 9. prosince a je možné ji spolu s požadavky nalézt na stránce https://zasadmese.hnutiduha.cz a https://birdlife.cz/vyzva-za-krajinu.
[2] Krajhanzl, J., Chabada, T., Svobodová R. 2018. Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí. str. 50 Dostupné na https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1001/3110/767-2/#preview
[3] Otevřený dopis Hnutí DUHA, České společnosti ornitologické, Nadace Partnerství, Juniperia a Zeleného kruhu z 13. listopadu 2020 k netransparentnosti přípravy Strategického plánu SZP: https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2020/11/otevreny_dopis_transparentnost_sp.pdf
Otevřený dopis Asociace soukromého zemědělství ČR, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, Svazu marginálních oblastí, Společnosti mladých agrárníků České republiky a PRO-BIO ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi z 13. listopadu 2020: https://pro-bio.cz/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-13-Otev%C5%99en%C3%BD-dopis-SZP-logo.pdf

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist