https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/enhance-projekt-na-podporu-emas-v-ceske-republice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

CENIA, česká informační agentura životního prostředí: ENHANCE - Projekt na podporu EMAS v České republice

CENIA, česká informační agentura životního prostředí již třetím rokem realizuje projekt ENHANCE – EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy, jehož účelem je podpořit oběhové hospodářství a ochranu životního prostředí prostřednictvím programu environmetálního auditu a managementu EMAS. Cílem projektu, jehož se účastní dalších pět partnerů ze čtyř evropských zemí (Itálie, Španělsko, Rakousko a Estonsko), je zavést opatření zvýhodňující organizace s EMAS ve vybraných oblastech, a odstranit bariéry, které brání většímu rozšíření a celkovému zájmu o EMAS v ČR.

Od začátku roku 2019 probíhá druhá fáze projektu - realizace aktivit vedoucích ke zvýšení atraktivity programu EMAS, které byly definovány v Akčním plánu:

• S Českou inspekcí životního prostředí byla dohodnuta změna jejích interních směrnic pro kontrolu zařízení v režimu IPPC. Konkrétně bude prodloužen interval četnosti kontrol o 1 rok (dle kritérií rizikovosti zařízení) a inspektoři ČIŽP budou zohledňovat zavedení EMAS jako doklad dostatečné prevence havárií a snížení negativních vlivů zařízení na životní prostředí.

• Evropské komisi, resp. organizaci, která zajišťuje revizi tzv. Závěrů o BAT , byl zaslán otevřený dopis, jehož cílem je informovat příslušné orgány, že ačkoliv Evropská komise vytvořila program EMAS a investuje prostředky do projektů přispívajících k jeho propagaci, v základních dokumentech, kde by se tento program mohl uplatnit (například Závěry o BAT), není EMAS zmíněn. Projektovým týmem byla zároveň nabídnuta možnost spolupráce při revizi příslušných dokumentů. Na základě dopisu přislíbila Evropská komise nápravu vzniklé situace a v nově revidovaných Závěrech o BAT bude program EMAS zohledněn. Konkrétně to znamená, že v částech, kde je zmiňováno zavedení environmentálního systému managementu podniku, bude doporučen program EMAS jakožto vhodný příklad. Tento postup je již možné nalézt v nově revidovaných Závěrech o BAT pro spalování odpadu, a také pro potravinářský, nápojový a mléčný průmysl.

• Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 (Program EFEKT), podporuje mimo jiné zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu, což se vztahuje rovněž na systém EMAS. Dotace se konkrétně týká vytváření dokumentů, organizace (definice procesů, odpovědností, toků, informací atd.), přípravy systémů pro sledování a hodnocení spotřeby energie. Dotace se nevztahuje na ověřování funkčnosti zavedeného systému certifikací, ale předpokládá se, že bude zaveden, systém bude vyhovovat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systému environmentálního managementu a auditu EMAS. V této výzvě se mohou žádosti podávat do 30. 9. 2020.

Kromě výše uvedených aktivit pokračují intenzivní práce na metodice pro zadavatele veřejných zakázek, která by měla přinést návod a příklady z praxe, jakým způsobem upřednostnit podniky s EMAS ve veřejných zakázkách, aby byla soutěž v souladu s platnou legislativou.

Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist