https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/eu-a-australie-podepsaly-partnerstvi-v-oblasti-udrzitelnych-kritickych-a-strategickych-nerostnych-surovin
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Evropská komise: EU a Austrálie podepsaly partnerství v oblasti udržitelných kritických a strategických nerostných surovin

28. května 2024 | Evropská komise
EU a Austrálie dnes podepsaly memorandum o porozumění o dvoustranném partnerství za účelem spolupráce v oblasti udržitelných kritických a strategických nerostných surovin.

Memorandum o porozumění podepsali jménem EU výkonný místopředseda a komisař pro obchod Valdis Dombrovskis a komisař pro vnitřní trh Thierry Breton. Signatáři Austrálie byli ministryně pro zdroje a severní Austrálie Madeleine Kingová a ministr obchodu a cestovního ruchu Don Farrell.

Cílem tohoto partnerství je podpořit několik společných cílů a zároveň vycházet ze vzájemných výhod. Jejím cílem je zejména umožnit EU diverzifikovat dodávky materiálů nezbytných pro ekologickou a digitální transformaci a zároveň přispět k rozvoji australského odvětví kritických nerostných surovin. Partnerství zahrnuje celý hodnotový řetězec kritických a strategických nerostných surovin: průzkum, těžba, zpracování, rafinace, recyklace a zpracování těžebního odpadu.

Kromě společného rozvoje projektů v rámci celého hodnotového řetězce v EU a v Austrálii bude partnerství rovněž zkoumat spolupráci v zemích, kde mají EU a Austrálie společné zájmy, přičemž se zaměří na snižování dopadů na životní prostředí a bude přínosem pro místní komunity. Kromě toho podporuje inovativní a digitální technologie a služby pro těžbu a další projekty v celém hodnotovém řetězci kritických nerostných surovin.


Oblasti spolupráce

Toto memorandum o porozumění posiluje spolupráci mezi Austrálií a EU v těchto oblastech:
* Integrace udržitelných hodnotových řetězců surovin, včetně vytváření sítí, společného usnadňování projektů (např. prostřednictvím společných podniků), vytváření nových obchodních modelů a podpory a usnadňování obchodních a investičních vazeb, zajištění řádného fungování, udržitelnosti a odolnosti těchto kritických dodavatelských řetězců.
* Spolupráce v oblasti výzkumu a inovací v rámci hodnotových řetězců surovin, včetně znalostí o nerostných surovinách a minimalizace environmentální a klimatické stopy.
* Spolupráce na prosazování vysokých environmentálních, sociálních a správních norem a postupů, jakož i lepšího sladění politik, a to na základě plného dodržování podmínek a bezpečnosti pracovníků a potřeby udržitelné a bezpečné produkce kritických nerostných surovin.

Podpis memoranda o porozumění poskytuje rámec pro budování bezpečných a udržitelných hodnotových řetězců kritických a strategických nerostných surovin mezi EU a Austrálií. Tyto hodnotové řetězce podpoří čistou energii a digitální transformaci a jsou relevantní pro další klíčová průmyslová odvětví, jako je obrana a letectví a kosmonautika.

EU rovněž využívá svých dvoustranných dohod o volném obchodu k prohloubení obchodních a investičních vazeb, diverzifikaci dodavatelských řetězců a posílení odolnosti svého hospodářství, zejména v souvislosti s dodavatelskými řetězci kritických surovin. EU již má největší síť obchodních dohod na světě s celkem 74 zeměmi. Nejnovější dohody se Spojeným královstvím, Novým Zélandem a Chile obsahují zvláštní kapitolu o energetice a surovinách. V současné době probíhají jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Austrálií.


Další kroky

Po podpisu memoranda o porozumění bude v příštích šesti měsících společně vypracován plán s konkrétními opatřeními k uvedení strategického partnerství do praxe.


Pozadí

Vzhledem k tomu, že kritické suroviny jsou základním předpokladem pro uskutečnění ekologické a digitální transformace, začala Komise v návaznosti na akční plán pro kritické suroviny a akt o kritických surovinách budovat řadu partnerství v oblasti surovin. Tyto dohody byly podepsány s Kanadou a Ukrajinou v roce 2021 s Kazachstánem a Namibií v roce 2022 s Argentinou, Chile, Zambií, Demokratickou republikou Kongo a Grónskem a v roce 2024 s Rwandou, Norskem a Uzbekistánem.


Citace

"Austrálie je podobně smýšlejícím partnerem a světovým lídrem, pokud jde o kritické suroviny. Toto partnerství představuje významný krok vpřed v našem úsilí o zajištění udržitelnějších dodávek kritických surovin pro EU a zároveň o podporu investic v Austrálii. Naše memorandum o porozumění se zaměřuje na integrované hodnotové řetězce, podporu výzkumu a inovací na obou stranách, jakož i na udržitelnou výrobu. To nám rovněž pomůže realizovat ekologickou a digitální transformaci." Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda odpovědný za obchodní politiku

"Věřím, že podpis tohoto partnerství vyšle silný signál v celém ekosystému surovin v EU a v Austrálii. Posílí spolupráci, investice a podnikatelské příležitosti. Usilujeme o udržitelnější a odpovědnější výrobu a skutečnou průmyslovou integraci hodnotových řetězců mezi EU a Austrálií, čímž podporujeme konkurenceschopnost. Nyní musíme urychleně pokročit a spolupracovat s vládami a soukromým sektorem, abychom uvolnili plný investiční a podnikatelský potenciál." Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist