https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/evropske-penize-pomahaji-chranit-prirodu-v-bilych-karpatech-ceskem-stredohori-i-jinde.evropska-priroda-je-totiz-jen-jedna
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

AOPK ČR: Evropské peníze pomáhají chránit přírodu v Bílých Karpatech, Českém středohoří i jinde. Evropská příroda je totiž jen jedna

18. listopadu 2020 | AOPK ČR
Autor: Karolína Šůová, tel: 724 102 406
Stav evropské přírody [1] by byl bez unijního dotačního programu LIFE horší než nyní. To jsou výsledky publikované Evropskou komisí ve studii Bringing nature back through LIFE [2]. Dotační program LIFE je zaměřen na přírodu v evropské soustavě chráněných území Natura 2000.

„Do soustavy Natura 2000 u nás patří 41 ptačích oblastí a přes 1100 evropsky významných lokalit. Dohromady pokrývají 14 % území České republiky, mnohdy jsou v překryvu s našimi chráněnými územími. Česká republika od svého vstupu do Evropské unie dosud z programu LIFE čerpala na 14 projektů zhruba 25 milionů euro. Projekty, které probíhají například v CHKO Bílé Karpaty, CHKO Beskydy nebo CHKO České středohoří, jsou vysoce ceněny [3],“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Projekty v Bílých Karpatech a Beskydech se zaměřily [4,5] na péči o deset druhů hmyzu. Plošné kosení luk v jednom termínu tady nahradila mozaikovitá seč, která je pro hmyz vhodnější. Celoplošné kosení je totiž pro mnoho druhů – zejména motýlů – v podstatě likvidační, protože ničí některá jejich vývojová stadia. Ve spolupráci s vlastníky pozemků se podařilo výrazně podpořit populace například žluťáska barvoměnného nebo modráska černoskvrnného, kteří patří k našim nejvzácnějším motýlům. Na projektech spolupracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se slovenskými partnery.

Na jižních svazích vulkanických kopců Českého středohoří probíhal v letech 2011–2017 projekt LIFE zaměřený na ochranu vzácných druhů rostlin a především motýlů [5]. Dříve se zde páslo, a proto se tu dařilo stepním druhům. Během projektu se obnovila pastva ovcí a koz na téměř 320 ha. Ta zabraňuje zarůstání dřevinami a napomáhá šíření semen mnoha vzácných druhů rostlin. Na projektu spolupracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR s místními hospodáři a obcemi. Navazující projekt se věnuje péči o šest ohrožených druhů (ještěrka zelená, kavyl olysalý, koniklec otevřený, přástevník kostivalový, saranče skalní a střevíčník pantoflíček) a obnově 277 ha teplomilných stanovišť centrální části CHKO České středohoří [7].

„Ochrana přírody není myslitelná bez spolupráce všech hráčů, tedy nejenom státní ochrany přírody, ale také vlastníků pozemků, hospodářů, neziskových organizací a v neposlední řadě obcí. Jenom tak může být skutečně účinná. Jsem rád, že se nám v mnoha případech taková spolupráce skutečně daří,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR.

Vloni byl zahájen dlouhodobý (do roku 2026) projekt Jedna příroda zaměřený na zlepšení péče o území soustavy Natura 2000. Měl by nastavit efektivnější systém péče, který bude založen na pravidelném a systematickém hodnocení vývoje stavu přírody a na úzké spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků. Projekt koordinuje Ministerstvo životního prostředí a spolupracujícimi partnery jsou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ústav výzkumu globální změny AV ČR a Biologické centrum AV ČR [8].

V následujícím období 2021–2027 počítá Evropská komise s o 60 % vyšším rozpočtem programu LIFE. Kromě ochrany přírody se z něj financují též projekty na ochranu klimatu, transformaci na čistou energetiku, nebo projekty v oblasti cirkulární ekonomiky. Předpokládá se, že 40 % celkové částky půjde právě na ochranu přírody v EU (tj. 2,18 mld eur).


Poznámky:
[1] https://www.eea.europa.eu/cs/highlights/stav-prirody-v-evrope-se
[2] DG ENV – Bringing Nature Back through LIFE – Study: https://bit.ly/3jf3A5R
[3] https://bit.ly/2HaSDWk
[4,5] Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku, 2011-2016: https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/projekty-aopk-cr/obnova-nelesnich-biotopu/life-motyli-cr-sr/
Ochrana vybraných druhů hmyzu soustavy Natura 2000 v přeshraniční oblasti Západních Karpat – Ze života hmyzu, 2017-2022: https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/life/ze-zivota-hmyzu/
[6,7] Stepi Lounského středohoří, 2011-2017: https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/projekty-aopk-cr/obnova-nelesnich-biotopu/life-stepi-lounskeho-stredohori/
LIFE České středohoří, 2017-2023: https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/life/life-ceske-stredohori/, www.lifecs.cz
[8] Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v ČR – Jedna příroda, 2019-2026: https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/life/jedna-priroda/, www.jednapriroda.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist