Jitka Martínková "> Evropský plán RePowerEU míří správným směrem, stabilní klima ani energetickou bezpečnost ale negarantuje - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/evropsky-plan-repowereu-miri-spravnym-smerem-stabilni-klima-ani-energetickou-bezpecnost-ale-negarantuje
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Klimatická koalice: Evropský plán RePowerEU míří správným směrem, stabilní klima ani energetickou bezpečnost ale negarantuje

18. května 2022 | Klimatická koalice
Autor: Jitka Martínková, tel: 728 399 452
Evropská komise dnes představila strategii RePowerEU, plán odchodu EU od ruských fosilních paliv do roku 2027. Klimatická koalice vítá navýšení ambicí v oblasti podpory obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti a úspor. Ani RePowerEU ale nezajistí nezávislost Evropy na autoritářských režimech či fosilních palivech, ani energetickou politiku v souladu s cílem 1,5°C z Pařížské dohody.[1] V zájmu evropské bezpečnosti a řešení klimatické krize je nutné cíle dále zvyšovat.

RePowerEU je balík několika dokumentů. Obsahuje regulatorní i ekonomická opatření včetně navýšení ambicí některých částí aktuálně projednávané klimatické legislativy Fit for 55.[2] Komise chce navýšit kapacitu výroby solární a větrné energie i využití tepelných čerpadel. V této souvislosti plánuje zmírnit administrativní bariéry, které rychlé výstavbě obnovitelných zdrojů brání. Navrhuje také vyšší cíl pro energetické úspory. Plánuje mobilizovat dodatečné finanční prostředky a posílit energetickou spolupráci napříč Evropskou unií. Pozitivně lze vnímat i podporu budování expertízy v oblasti čistých zdrojů energie na území EU.

Ursula von der Leyen avizovala i zdvojnásobení cíle v oblasti využití zeleného vodíku.[3] I zelený vodík ale závisí především na rozvoji obnovitelných zdrojů energie a jeho využití je proto třeba omezit pouze na obtížně dekrabonizovatelné sektory. V souladu s klimatickými cíli může být využití zeleného vodíku pouze v případě, že ve spotřebě nahradí fosilní paliva.

Velký důraz klade plán i na diverzifikaci dodavatelů, především u plynu. Roli mají hrát i vyšší dovozy zkapalněného zemního plynu (LNG). Pro dosažení cílů ochrany klimatu může být ale rizikem dlouhodobé uzamčení ve fosilních zdrojích od nových dodavatelů. Zároveň hrozí finanční riziko uvízlých aktiv v podobě nově vybudované fosilní infrastruktury. Podle některých nevládních organizací se lze ze závislosti na ruském plynu vyvázat i bez dodatečných importů plynu. CAN Europe spatřuje cestu v dostatečně ambiciózních cílech v oblasti navyšování kapacit obnovitelné energie, snižování poptávky po energii a v podpoře flexibility.[4] Analýza expertních společností Ember, E3G, RAP a Bellona již dříve upozornila, že od ruského plynu lze odejít už do 3 let i bez budování dodatečné fosilní infrastruktury.[5]

Miriam Macurová, expertka na evropskou klimatickou politiku z Greenpeace ČR, řekla: “Hledání alternativních dodavatelů fosilních paliv (např. LNG z Ameriky, Egypta či Izraele) jako cesta nahrazení nestabilních fosilních paliv z Ruska není dlouhodobým řešením naši závislosti na týchto zdrojích. Z dlouhodobého hlediska je proto důležité vydat se místo cestou nadměrného budování nové plynové infrastruktury spíše směrem k odklonu od fosilních paliv a podporovat rychlejší přechod k čisté, obnovitelné energii, snižování spotřeby a spolupráci v rámci energetické politiky na úrovni celé Evropské unie. To přinese nejen zvýšení evropské energetické bezpečnosti a nezávislosti v jejich pravém slova smyslu, ale i podporu lidí v úsporách a produkci vlastní energie a přiblížení se cílům Pařížské dohody.”

Plán také postrádá kritéria pro efektivní využití biomasy z ohledem na ochranu přírody. Je nutné stanovit jasné limity s ohledem na ochranu lesů, půdy i potřebnou produkci potravin a materiálů. Jasnou preferenci pro podporu je potřeba dát využívání odpadní biomasy, jako jsou komunální odpady, kaly z čističek a další, a šetrně pěstovaným energetickým plodinám. Spalování dřeva v elektrárnách a poškozování přírodě blízkých ekosystémů je naopak třeba předejít.

Jiří Koželouh, vedoucí klimatického a energetického programu v Hnutí DUHA, říká: “Zjednodušení a zrychlení povolování výstavby a připojování obnovitelných zdrojů je správný krok. Tváří tvář brutální ruské invazi na Ukrajině nesmíme ztrácet čas dohadováním, musíme stavět a instalovat. Malé zdroje není nutné zatěžovat povolováním. U větších je potřeba dbát na zájmy ochrany přírody a biodiverzity. Pro větrné a velké pozemní fotovoltaické elektrárny je nutné vyčlenit dostatečné území pro výstavbu (kde bude povolování výrazně zjednodušené). Pro efektivní využití biomasy musí být stanoveny jasné limity s ohledem na ochranu lesů, půdy i potřebnou produkci potravin a materiálů.”

Jitka Martínková, koordinátorka komunikace v Klimatické koalici, říká: “Je třeba si uvědomit, že ani Fit for 55 nepředstavuje zcela férový příspěvek Evropy k úsilí světa o udržení stabilního klimatu. Nehledejme proto pouhou změnu dodavatelů. Potřebujeme skutečně zásadní transformaci systému, jak ukázaly i nedávno vydané zprávy vědeckého panelu IPCC. Zejména poslední zpráva IPCC o mitigacích ale nabízí i celou řadu ověřených řešení a ukazuje, že dekarbonizovaná budoucnost nám zajistí bezpečnější, zdravější a přívětivější místo k životu než dosluhující fosilní civilizace.”


Kontakty:
Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, tel. 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Miriam Macurová, Greenpeace, tel. 771 154 362, mmacurov@greenpeace.org

Poznámky pro editor(k)y:
[1] CAN Europe upozorňuje, že Evropská unie počítá i v aktuálně projednávaných v návrzích legislativy Fit for 55 s využitím uhlíkového rozpočtu ve výši 49,13 GtCO2, tedy dvojnásobného množství, než by odpovídalo jejímu podílu na světové populaci 20,28 GtCO2. https://caneurope.org/making-eu-climate-policy-fit-for-1-5/
[2] Nová opatření se týkají zejména Směrnice o energetické účinnosti (Energy efficiency directive) a Směrnice o obnovitelných zdrojích (Renewable energy directive).
[3] https://twitter.com/vonderleyen/status/1526499550545989634
[4] https://caneurope.org/repowering-for-the-people-flagship-actions-the-commissions-plan-repowereu-should-feature-in-the-current-fossil-fuel-and-energy-prices-crisis/
[5] https://klimatickakoalice.cz/pro-media/aktuality/analyza-eu-muze-uplne-stopnout-odber-ruskeho-plynu-do-3-let-hlavnim-resenim-je-vice-obnovitelnych-zdroju-a-uspor
Jitka Martínková, tel: 728 399 452
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist