https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/jak-odhalit-automobil-bez-filtru-mzp-se-inspiruje-v-zahranici
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Jak odhalit automobil bez filtru? MŽP se inspiruje v zahraničí

22. června 2018 | MŽP ČR
Autor: Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 944, 267 122 534
Na znečištění ovzduší se výrazně podílí silniční doprava. Množství emisí ovlivňuje nejenom typ a stáří vozidla, ale i technický stav zařízení na dodatečnou eliminaci emisí znečisťujících látek ve výfukových plynech. Špatná funkce těchto zařízení či záměrná manipulace s nimi výrazně zvyšují produkci emisí znečisťujících látek a je tak nutné přijímat opatření k odhalování vozidel s nefunkčními či zcela chybějícími zařízeními k omezování emisí.

Ministerstvo životního prostředí zorganizovalo 22. června 2018 workshop na téma „Možnosti odhalování demontáží zařízení na snižování emisí znečisťujících látek (filtrů pevných částic, zařízení k recirkulaci spalin a katalyzátorů selektivní katalytické redukce)“, kde se čeští experti setkali s kolegy z Německa, Francie a Slovenska. S nimi se shodli, že problém nefunkčních či zcela demontovaných zařízení ke snižování emisí je velmi rozšířený, a proto je nutné přijímat postupy, které nefunkční či demontovaná zařízení odhalí.

„Za značný problém považujeme provádění demontáží zařízení sloužících ke snižování emisí znečisťujících látek, zejména filtrů pevných částic. Někteří řidiči namísto výměny zaneseného filtru raději volí cestu jeho odstranění či zprůchodnění vytlučením aktivní keramické hmoty sloužící k záchytu pevných částic. Řidiči tak vědomě provozují vozidlo, které vykazuje výrazně vyšší produkci emisí pevných částic než v době uvedení do provozu a je nutné hledat způsoby, které budou schopny tato vozidla efektivně odhalit. Z tohoto důvodu jsme využili možnosti uspořádat tento workshop a inspirovat se přístupy Německa a Francie“, uvedl náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.

„V ČR je kontrola produkce emisí znečisťujících látek u vozidel v provozu prováděna ve stanicích měření emisí. Při této kontrole se v případě dieselových vozidel provádí měření opacity (kouřivosti motoru) a výpis diagnostiky systémů či komponentů majících vliv na emisní chování vozu. Na základě této kontroly je vozidlo připuštěno do dalšího provozu. Jsem přesvědčen, že tento workshop nám poskytl užitečné informace, které budeme moci ve spolupráci s Ministerstvem dopravy využít k zefektivnění kontrolních postupů prováděných v rámci pravidelných emisních kontrol a zvýší se tak úspěšnost odhalování zmiňovaných neoprávněných zásahů,“ vysvětlil ředitel odboru ochrany ovzduší Kurt Dědič.

Účastníci workshopu se shodli na tom, že současné legislativní předpisy EU pro měření emisí vozidel v provozu nejsou dostatečné a vyvážené vzhledem k vysokým nárokům na snižování emisí při uvádění vozidel do provozu (homologaci). Do chvíle, kdy Evropská komise přijde se svým návrhem dlouhodobého a celoevropského řešení, však mají jednotlivé členské státy celou řadu efektivních nástrojů, jak problém manipulací s těmito zařízeními omezit.

Závěry workshopu doporučují krátkodobá a střednědobá opatření, která je možné realizovat pro zlepšení činnosti stanic měření emisí a při silničních kontrolách. Řidiči, kteří odstranili či vyřadili z provozu na svých vozidel tato zařízení, ať již jde o filtry pevných částic, zařízení k recirkulaci spalin či selektivní katalytické redukce, se v budoucnu musí připravit, že jejich bezohlednost ke zdraví spoluobčanů nezůstane neodhalena.

Setkání se uskutečnilo v rámci iniciativy Evropské komise „Environmental Implementation Review“ (přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí). V rámci ní byl spuštěn nástroj na podporu výměny zkušeností mezi členskými státy EU umožňující návštěvu expertů z členských států, které v dané oblasti dosahují dobrých výsledků.

Více informací na stránkách Evropské komise: http://mzp.cz/cz/%E2%80%9Ehttp://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm%E2%80%9C

Poznámky:
[1] Environmental Implementation Review (EIR): http://mzp.cz/cz/%E2%80%9Ehttps://www.mzp.cz/cz/environmental_implementation_review%E2%80%9C
Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 944, 267 122 534 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

 


Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist