https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/jak-pojimame-klimaticke-vzdelavani
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Člověk v tísni: Jak pojímáme klimatické vzdělávání?

24. června 2021 | Člověk v tísni
Reakce studenta střední školy na to, co by vzkázal pedagogům k výuce o změně klimatu mluví za vše: “Nebojte se jít proti davu a učte to, co je důležité.” Klimatická změna je mnohými považována za reálnou hrozbu pro naši společnost i přírodu, jak ji známe, přesto je výuka o ní stále spíše záležitostí několika "nadšených či alarmovaných” pedagogů a pedagožek.

O klimatické změně se na všech stupních škol učí málo a roztříštěně, kompetence potřebné pro pochopení a zvládnutí této globální výzvy pak cíleně rozvíjí málokdo. Mnozí studenti přitom mají zájem klimatické změně porozumět a chtějí vědět, jak k jejímu řešení mohou přispět. Uvědomují si totiž, že je s ní spjatý jejich budoucí život.


Těch informací je moc a je hrozně těžké se v tom nějak zorientovat

Klimatická změna je složité a pro některé stále kontroverzní téma, a ze strany učitelů často zaznívá: “těch informací je moc a je hrozně těžké se v tom nějak zorientovat ...”. Vytvořili jsme proto on-line kurz Klimatická změna, který provází učitele nezbytným vědomostním základem postaveným na ověřených informacích. Učitel studiem získá v tématu klimatické změny pevnější půdu pod nohama a zároveň může videa, interaktivní otázky i různá schémata využít ve výuce nebo nechat kurzem postupně procházet studenty.

Obecně při práci s tématem nemíříme jen na rovinu dopadů na přírodu, ale i na společnost a zabýváme se propojeností s dalšími fenomény jako je migrace, chudoba a nerovnosti. Klimatická změna totiž mezi globálními problémy hraje určitý prim – zásadně přispívá k jejich zhoršování. Zároveň je pro její pochopení a efektivní řešení nutné vidět ji v souvislostech – k tomu se učitele i žáky snažíme vést přes rozvíjení systémového myšlení.


UČ SE, ZJIŠŤUJ, JEDNEJ

Když si uvědomíme, jak moc svým jednáním ovlivňujeme společenské i přírodní prostředí, ve kterém žijeme, musíme se ptát, co udělat pro to, abychom je nezničili. Cestou je nepochybně rozvoj takových dovedností, které nám umožní aktivně se podílet na řešení problémů a oceňovat to, co už umíme a dobře funguje. Dobré klimatické vzdělávání bez skutečného porozumění totiž nefunguje. Díky zkušenostem i mnoha studiím víme, že založit jej pouze na znalostech, není řešením. U složitých témat je důležité učit se pracovat také s emoční stránkou problému. Pomáhá přiblížit problém skrze konkrétní příběhy. Na vzdělávacím portálu JSNS.cz proto vyučujícím nabízíme dokumentární filmy, které v žácích dokáží vzbudit silné emoce a zájem o probírané téma. Pokud jsou navíc hlavní hrdinové žákům blízcí věkem, mohou se s nimi lépe ztotožnit. Žáci své prožitky pod vedením vyučujících reflektují a rozvíjejí i další dovednosti (např. empatii, schopnost analyzovat informace, formovat své postoje apod.).

„Otevírání důležitých a silných témat, která se složitě vejdou do konkrétních školních předmětů, hodnotím jako důležité. Pro mě osobně je to překvapivě cesta, jak budovat bezpečné pracovní prostředí. Ve výsledku skupina pracuje efektivněji a soustředěněji i v jiných hodinách,” reflektuje práci s dokumentárními filmy Ida Vohryzková z VOŠ a SŠ zdravotnické, Ústí nad Labem.

Podobně jako film je možné do různých předmětů vnést také přípravu vlastního projektu, ve kterém se hlavními hrdiny stávají žáci sami. V dlouhodobých programech Active Citizens nebo Kdo jiný? mladí lidé zkoumají, jak se klimatická změna projevuje v místě, kde žijí, a mapují, co si o tématu myslí nebo vědí lidé z místní komunity. Sami se pak podílejí na hledání řešení a přicházejí s návrhy, které realizují formou komunitních projektů. Učí se prostřednictvím zkušenosti a tím, že se stávají aktivními občany. Je prokázáno, že když mohou žáci sami vymyslet celý projekt a pak jej zrealizovat, vede to k posílení vědomí jejich vlastní účinnosti a naděje, že se s tím problémem, v tomto případě se změnou klimatu, dá něco dělat.

Naším úkolem, jakožto vzdělavatelů, je tedy připravit žáky na život ve světě plném nejistot a změn, i když my sami jsme mnohdy nejistí. Pojďme společně hledat cesty, jak na to, a učme o klimatické změně.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist