Lenka Hanušová "> Jak šetřit pitnou vodu v Zoo Liberec navrhnou a otestují vědci z CXI TUL a odborníci z Photon Water - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/jak-setrit-pitnou-vodu-v-zoo-liberec-navrhnou-a-otestuji-vedci-z-cxi-tul-a-odbornici-z-photon-water
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL: Jak šetřit pitnou vodu v Zoo Liberec navrhnou a otestují vědci z CXI TUL a odborníci z Photon Water

Voda, její jednorázové použití a zbytečné plýtvání. Tuto problematiku si vybrali k řešení vědci z liberecké univerzity ve spolupráci s firmou Photon Water a Zoo Liberec. Právě v areálu liberecké zoologické zahrady vytvoří efektivní systém cirkulace vody a zajistí udržitelné nakládání s vodou do budoucna.

„Základním environmentálním problémem samostatně hospodařících návštěvnických areálů, jako jsou zoo, parky, botanické zahrady, sportovní a zábavní areály, je obecný nedostatek užitkové vody v kvalitě, která odpovídá skutečným potřebám těchto míst. To vede ke zbytečně vysoké spotřebě vysoce kvalitních zdojů pitné vody například pro účely bazénů a umývání. Na to má pitná voda zbytečně vysokou kvalitu,“ popisuje expert na environmentální technologie Tomáš Lederer.

Proto s celým týmem vymysleli projekt Life4Zoo, který se zaměřuje na podstatné snížení nebo dokonce eliminaci spotřeby pitné vody v zoo. Vědci a odborníci ze zoo a Photon Water toho chtějí dosáhnout tak, že zoo bude znovuvyužívat méně znečištěné odpadní vody.

Vědci se v návrhu a aplikaci nového systému neomezí pouze na eliminaci nadměrné spotřeby pitné vody. Nabídnou inovativní řešení, která zahrnují:
1. Účinné využití odpadních vod: tým vědců a odborníků navrhl systém pro snížení spotřeby pitné vody s efektivním znovuvyužíváním méně znečištěných odpadních vod čištěných v kvalitě odpovídající skutečným potřebám odběratele (koncept Fit4Use). Tato strategie nejen sníží náklady na vodu, ale také minimalizuje negativní vliv na životní prostředí.
2. Zvýšení retence vody v krajině: dalším úkolem projektového týmu je lokální zvýšení retence vody v krajině, což pomůže stabilizovat související zásoby podzemní a povrchové vody samostatně hospodařících areálů typu zoo. Tím se posílí a zlepší jejich odolnost vůči periodám sucha.
3. Redukci uhlíkové stopy: tento úkol se zaměřuje na snížení uhlíkové stopy pomocí znovuvyužití vody a aplikace kombinace přírodě blízkých systémů čištění vody s moderními technologiemi úpravy vod. Technologie je koncipována s cílem minimální potřeby elektrické energie z distribuční sítě. To má pozitivní dopad na způsob nakládání se zdroji vody.
4. Zvýšení kvality života pro chovaná zvířata: cirkulární nakládání s vodou umožní provozovat vyšší kapacitu vodních ploch a nádrží s jednoznačně pozitivním efektem pro zvířata. Nádrže budou současně sloužit jako akumulační kapacity pro záchyt dešťových vod a jejich následné využití. Tento systém bude po otestování možné zavést i do dalších turistických center.

Tomáš Lederer, koordinátor týmu Life4Zoo z Technické univerzity v Liberci, zdůrazňuje: "Naším cílem je ukázat, že efektivní a udržitelná správa vodních zdrojů je nejen možná, ale i nezbytná pro budoucnost naší společnosti a kvalitu životního prostředí jako celku. Chceme ukázat, že jednoduchá opatření, jako je recirkulace, tedy znovuvyužívání odpadních vod a zvýšení retence vody v krajině, mohou mít zásadní pozitivní dopad na životní prostředí i na ekonomiku turistických atrakcí a oblíbených návštěvních míst."

Systém vyvíjený ve spolupráci vědců z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL a odborníků společnosti Photon Water pro libereckou zoo bude testovaný také v zoo v Barceloně, ve spolupráci s univerzitami v Gironě a Barceloně.

Vysoká spotřeba vody trápí libereckou zoo dlouhodobě. "Po většinu roku sice čerpáme vodu pro potřeby zvířat z našich vrtů, Labutího jezera a Jizerského potoka, ale každoročně v průběhu léta klesá hladina těchto vodních zdrojů natolik, že není možné ji pro napouštění bazénů, napájení zvířat i mytí expozic dále využívat. Musíme ji dotovat pitnou vodou z řádu, která následně končí bez dalšího užitku v kanalizaci. To je jak neekologické a dlouhodobě neudržitelné, ale samozřejmě se to i nepříznivě promítá do ekonomiky zoologické zahrady. Věříme, že díky projektu Life4Zoo se nám podaří snížit objem spotřebované vody ze současných 60 tisíc metrů krychlových minimálně na polovinu,“ říká David Nejedlo, ředitel Zoo Liberec.


O Projektu Life4Zoo

Life4Zoo je primárně zaměřený na návštěvnická centra typu zoo, avšak vyvíjená koncepční opatření budou přenositelná i do sportovních a zábavních areálů, parků, botanických zahrad a dalších obdobných míst. Očekává se, že tento projekt bude sloužit jako model pro udržitelnou správu vodních zdrojů nejen v České republice, ale i v celé Evropě.

Projekt Life4Zoo je financován Evropskou unií a je součástí širšího úsilí směrem k ochraně životního prostředí a udržitelnému hospodaření s přírodními zdroji. Projekt zahajuje od září 2023.


O Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (zkráceně CXI)
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je výzkumné centrum, jedna ze součástí Technické univerzity v Liberci (CXI TUL). Poskytuje výzkumné a vývojové služby v oblasti nanomateriálů, strojírenství a softwarových řešení. Zkušené týmy expertů pracují v multioborovém výzkumu a s jedinečným technickým vybavením. Připravují analýzy, vyvíjí a vyrábí prototypy, provádí testy, zkoušky a měření v různých fázích vývoje výrobků a jejich inovací. CXI spolupracuje s firmami a výzkumnými institucemi z ČR, Evropy, Asie i Ameriky. Naší vizí je usilovat kvalitní vědu a výzkum, o rovné pracovní příležitosti pro ženy i muže, pro české i zahraniční výzkumníky.
Více informací o univerzitním výzkumném ústavu CXI najdete na cxi.tul.cz .

O společnosti Photon Water Technology
Photon Water poskytuje služby a dodává technologie v oblasti úpravy, čištění a recyklace vod, správy vodních zdrojů, kvality povrchových vod a sanací kontaminovaných lokalit. Tým odborníků sídlící v Liberci se také podílí na národních, evropských a mezinárodních výzkumných projektech. Photon Water je součástí nadnárodní skupiny Photon Energy Group kotované na burzách v Praze, Varšavě a Frankfurtu nad Mohanem.
Lenka Hanušová, tel: 704 953 211
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist